Varış noktasının ne olduğunu bilmeden yol üstüne karşılaşılacak olaylara mana vermenin zorluğu ile mi kıvranıyoruz?

Bir ton bilginin içinde aslında ne kadar bilgisiz mi yaşıyoruz?

2 paragrafın üzerinde yazı okuduğumuzda yılıyor, okuduğumuzu anlamıyor, kolay yoldan ‘herhalde komplo teorisidir’ mi diyoruz?

Oysa yılmadan kazıp, parçaları birleştirmeye çalışanlar var. Tarihi dokümanları görmeden, bilim ve tıp tarihinin karanlık derinliklerine inmeden bugünün olayları yalnızca şaşırtır ve çözüm için de ilmiği boynunuza geçirenlerden medet umar hale gelirsiniz.

Problem – Reaction – Solution

Çözümü önerenler ya en başta o problemi yaratanlarsa?

Prof. Dr. Alişan Yıldıran hocamızın yeni yazısını sunuyoruz…

İntihal kralı, Nobellik şarlatan, saray yanaşması Pastör efendinin canlı canlı kazığa köpek geçirerek beynine “virüs” tanıttığı yıllardan beridir devam eden ‘vivisection’ merakının doğurduğu korkunç sonuçlara (hayvandan insana virüs/retrovirüs/patojen bulaşı – nedeni açıklanamayan salgınlar/ kanser?) “ÇÖZÜM” üretenlerin kökenini ve “felsefe”lerini ifşa ediyor hocamız.

Okuyalım mı?‘Geçmişi kontrol eden, geleceği de kontrol eder…’ George Orwell.

Yirminci asrı şekillendiren en mühim yapılardan biri olan, kuzu postuna bürünmüş kurt logolu Fabian Cemiyeti (1) mensubu, Orwell’in yukardaki sözü bugünlerde yaşadığımız ve muhtemelen bundan sonraki hayatımızı tamamen farklı kılacak koronavirüs salgını dolayısı ile yaşanan hadiselerin benzerleri daha evvel de olmuş olabilir mi?’ sorusunu akla getirmekdedir.

Geçen asırdaki poliovirüs (çocuk felci) ile başlayan ‘virüs avcılığı’nın bugünkü koronavirüs ile ilgili olabilir mi? Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Evvela, kısa bir bilgi:

  • Virüs (biyolojik olanı) ancak canlı bir hücrede çoğalabilen bir DNA veya RNA parçacığıdır.
  • Baltimore tasnifine göre picornaviridae ailesinden polio ve koronavirüs positive sense ssRNA virüsleridir, influenza (grip) virüsleri ise orthomyxoviridae ailesinden olup koronavirüslerle belirgin yakınlıkları vardır (Şekil 1) (2).

Şekil 1 (2).

Bu yazıda, çocuk felcinin ne olduğu, nasıl bulaşdığı, sakatlık bırakma oranını düşüklüğü, nelerle karışdığı, hangi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasına yol açdığı, aşısının gelişdirilmesi ile ilgili yarışı ve skandalları (Dr. Salk’a Nobel verilmesi, Kennedy suikatı ile* ve AIDS ile alakası), aşıya bağlı vakaların durumu, aşı zorlaması için kullanılmasını konu etmeyeceğiz. Ama, virüs nasıl ortaya çıkmış, kim tesbit etmiş, kim ne demiş, alakası olan kimlermiş, ABD’deki salgınlar nasıl ortaya çıkmış gözden geçirmeye çalışacağız.
Unutmadan, ülkemizde polio salgın/lar/ı (vakası değil) hangi yıllarda olmuşdu?

Zannedilenin aksine polio 20. Asıra kadar bilinmeyen/görülmeyen bir hastalık olup, ABD’de ilk defa 1907’de daha sonra 1916’da ve 1950’lerde büyük salgınlar yapmış, inanılmaz bir endişe husule getirmişdi (3, 4, 5). Şekil 2’de bu durum ve çok kısa bir süre içinde hastalığın ortadan kalkması (afedersiniz amiyane tabiri ile yerseniz, aşı sayesinde) görülmekdedir.

Şekil 2 (4).

Aniden ortadan kalkmasını anladık diyelim, peki ne oldu da aniden ortaya çıkdı?!

Daha sonra Rockefeller enstitüsüne transfer edilecek olan Karl Landsteiner ve Erwin Popper Viyana’da 1908’de poliovirüsü, ilk defa bir çocukdan bir maymuna geçmesini sağlayarak (transfection) dolaylı olarak gösterdiler (acaba?). Aynı yıllarda yine bu konuda çalışan diğer bir ekip ise Rockefeller Enstitü’sünden Simon Flexner ve Paul A. Lewis idi (5). Flexner, Rockefeller enstitüsünün müdürlüğünü 35 yıl yapdı ve Landsteiner’i o davet etmişdi. Kardeşi Abraham ise meşhur Flexner raporunu hazırlayan, tıbbı ve tıp eğitimini Rockefeller’in malı haline getiren kişi idi (6). Ne tuhaf değil mi tarihdeki ilk salgın aynı virüsün üzerinde insan ve hayvan deneyleri yapılırken ortaya çıkıyor! Bu esnada elde edilen poliovirüsü ihtiva etdiği düşünülen tabiri caiz ise virüs çorbasına ‘MV: Mixed Virus’ deniliyor (5).

Burada hemen bir hatırlatma daha yapalım, Rockefeller Enstitüsü 1901’de kurulduktan hemen sonra Somerset County’deki Clyde çiftliğindeki hayvan katliamlarının protesto edilmesi (vivisection) ile gündem olmuş (7).

Gelelim tarihdeki ilk büyük polio salgınına! Bu salgın 1916 yılında, New York ve etrafındaki eyaletlerde ortaya çıkmış ve 23000 vaka ve 5000 civarında ölüm bildirilmişdir, bunların yarısına yakını New York’da ve bunların da ekserisi Brooklyn’de idi. Bu bilgileri edindiğimiz makalenin yazarı Harold V. Wyatt makalesine çok ilginç bir giriş yazmış! ‘…çok geniş epidemiyolojik çalışmalar olmasına rağmen virüsün kaynağı konusunda hiç fikir teatisi yapılmamışdır’!
Kat’i olarak isbat edemese de, vakaların konsantrik yayılmasını gösterdiği grafikdeki merkez Rockefeller enstitüsünün hemen biraz aşağısına isabet ediyor, (Şekil 3) (8). Virüsün buradan yayılmış olabileceğini ima ediyor yani…

Şekil 3 (8).

Poliovirüs üzerine başka makaleleri de bulunan Wyatt’in bir diğer yazısı da fakirin çok alakasını cezbetdi. ‘Poliomiyelitin unutulmuş bir cephesi: genetik yatkınlık’ başlığını taşıyan bu makalede felç gelişen o %0.5’lik bahtsız çocukların ekserisinin aynı ailelerden olduğunu, bu ailelerin ekserisinin de akraba evliliği olduğunu yani genetik yatkınlığın (dolayısı ile primer immün yetmezliğin) daha o zaman bile bilindiğini, bunu da John R. Paul’un 1971 tarihi ‘Poliomyelitin hikayesi’ kitabında anlatdığını ifade ediyor (9).

Adamcağız bir de çok ilginç bir cümle daha sarfediyor: ‘Polio or similar viruses may escape from unsuspected sources in laboratories, may be deliberately manufactured, may mutate from other enteroviruses or may have lain dormant in the environment’ Mealen laboratuvardan kaçmış KASDEN üretilmiş ve değiştirilmiş virüslerden bahsediyor!
Daha 1934’de kalp gözü açık bir doktor olan W. Lloyd Aycock, tonsillektominin (Sekonder immün yetmezlik!) bulber poliomiyelite (polionun ölümcül şekli) yol açdığını ve çocuklara polio aşısı yapmanın çok tehlikeli olduğunu söylediğini de öğreniyoruz (10, 11).

Bugünkü koronavirüs gibi boğularak (farklı olarak gençlerde) ölüme yol açan 1918 grip (flu) salgını virüsü ile polio salgını arasında bir alaka var mı? Neden olmasın? Torsten Engelbrect’e göre o dönemde bilhassa askerlere yapılan yoğun aşılama (kontaminasyon=bulaşma) ile alakası olabilir, çünkü deneylerde solunum yolu ile bulaşmadığı görülmüş (12). Bu virüsün H1N1 olduğunu o dönemde ölmüş kişilerin biopsi örneklerinden virüs genomunu çıkaran Jeffrey Taubenberger bunlardan bahsetmese de virüsün anormal şekilde öldürücü (mortalite %2.5, adi gripde %0.1) olmasını ilgi çekici buluyor (13).

Bütün bunları bilmeden veya farklı şekilde öğrenerek (buna endoktrinizasyon denir) hakikate ulaşılabilir mi? Soruna çare bulunabilir mi? Tersinden soralım sorun üretilebilir mi, Üretilen bu sorunların çözülmesi önlenebilir mi?

Ne demişdi meşhur Orwell ‘Geçmişi kontrol eden, geleceği de kontrol eder’!

Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır (3:54).

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
(2) Human Virology 5th ed.  Pp 88. Oxforford University Press, 2016
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_polio
(4) https://ourworldindata.org/polio
(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC112492/
(6) A history of the Rockefeller Institute, 1901-1953: Origins and Growth. 1965, Rockefeller Univ Press
(7) Brown Richard. Rockefeller Medicine Men. 1980.
(8) https://www.researchgate.net/publication/273483081_The_1916_New_York_City_Epidemic_of_Poliomyelitis_Where_did_the_Virus_Come_From
(9) https://www.omicsonline.org/open-access/genetic-susceptibility-a-forgotten-aspect-of-poliomyelitis-1747-0862-1000131.php?aid=33379
(10) PMID: 1522807
(11) https://www.nytimes.com/1934/08/20/archives/paralysis-vaccine-doubted-as-a-curb-dr-wl-aycock-harvard-expert.html
(12) http://www.whale.to/c/Virus-Mania55tt66.pdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2720273/

*Dr. Mary’s Monkey: How the unsolved murder of a doctor, a secret laboratory in New Orleans and cancer-causing monkey viruses are linked to Lee Harvey Oswald, the JFK assasination and emerging global epidemics. Edward T. Haslam, TrineDay, 2014.


Ed Not: Fabian Cemiyeti, sosyalizm maskesi altında teknokratik totaliteryen idare şeklinin dünyaya dayatılması hakkında geniş bilgi için izlenilmesi önerilen mini-belgeseller:

WOLVES IN SHEEP’S CLOTHING: How the public was duped into socialism, but got totalitarianism

Bertrand Russell: World Government or ‘Extinction of Humanity’

Fabian Society: Pay for Permission to Use the Earth

Understanding the Fabian Window