1- Otizm ve Mitokondriyal Bozukluk

2- Otizm ve Gastroentestinal Enflamasyon

3- Otizm ve Nöroenflamasyon

4- Otizm ve Enflamasyon Tedavisi

5- Otizm ve Oksidatif Stres

6- Otizm ve Oksidatif Stres Tedavileri

7- Otizm ve Enfeksiyonlar

8- ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİ

9- Beslenmeyle İlgili Tedaviler

10- Beslenme Yetersizliklerinin Giderilmesi

11- Otizmde İMMÜN DİSREGÜLASYONU

12- Çevresel Toksisite Kaynakları

13- THIMEROSAL ve TOKSİSİTE

14- Binstock yayınları (aşıların da aralarında olduğu çeşitli yayın ve makaleler)

15- 2008 Marta yı itibariyle thimerosal içeren aşılar

16- Aşı promosyonuna ne kadar, aşı güvenliğine ne kadar para harcandığı

17- Aşılar ve Otizm arasında bağlantı yoktur diyen çalışmalar ve bu çalışmalara getirilen eleştiri ve sunulan karşı deliller

18- 1983 ve 2008 yıllarında verilen aşı ve dozlarının karşılaştırması