Hokus Pokus ve işte Polio “YOK” – Video (Türkçe Altyazılı)

Hokus Pokus ve işte Polio “YOK” – Video (Türkçe Altyazılı)

Polio’nun (çocuk felci) tarihi gerçeklerine dair sunumunu izeyeceğiniz Dr. Suzanne Humphries, klasik tıp eğitimi almış bir iç hastalıkları ve nefroloji hekimi. Üniversitede ‘Kuramsal Fizik’ öğreniminin ardından bir biyokimya laboratuvarında 2 yıl süreyle araştırma teknisyenliği şefliğini yürütmüş ve ardından tıbba yönelerek 1993 yılında Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş. Bronx NY’deki 3 yıllık staj döneminde Sosyal Tıp alanında kendini geliştirmiş. Bu noktada Dr Humphries birinci basamak sağlık hizmetlerindeki (aile hekimliği/pratisyen hekimlik) yetersizlik ve kusurların daha da farkına varmış, hekimlere verilen eğitimin ağırlıklı olarak ilaç yazıp hastalık avlamaya sevk edici olduğunu gözlemlemiş. Bu yaklaşıma rağmen hastaların gitgide daha hasta hale geldiğini, bunun ise beraberinde daha da fazla ilaç kullanımına yol açtığını ve sonunda da hastalarda dejeneratif hastalıkların ortaya çıktığını görmüş. İnsanlarda kronik hastalıklar yaratan bu sistemin bir parçası olmak istemediğinden, allopatik tıbbın diğer ucunda, Nefrolog olarak çalışmaya karar vermiş, 14 yıl boyunca böbrek hastalıkları dalında klasik tıbba hizmet ettikten sonra allopatik (klasik) tıbbın toplamda ne denli başarılı olduğuna dair perspektifi daha da gelişmiş, yerine oturmuş. Dr. Humphries, allopatik tıbbı ‘kullanımda aşırıya kaçılmış’ bir sistem olarak görüyor, yani daha ilk basamak hekimlikte karşılaşılan hertür hastalık veya belirtide gözü kapalı uygulanan tedavi yöntemi ve ilaçların çoğu kez kronik hastalıklara kapı araladığını düşünüyor. Kendisi 4 yıldır homeopati öğrencisi ve lisanslı homeopat hekim olma yolunda çalışmalarını neredeyse tamamlamak üzere.

Roman Bystrianyk ile birlikte kaleme aldıkları Dissolving Illusions adlı kitabında, enfeksiyonel hastalıklarda yaşanan düşüş ve insan ömrünün uzamasında tıbbi gelişmeler ve aşıların iddia edildiği gibi en önemli faktör olmadığını bilimsel literatürden yayınlar eşliğinde ortaya koyuyor.

 

 

 

Screenshot from 2014-01-10 15:14:00

Otizm ve Aşılarla İlgili Bilimsel Yayın Arşivi

Otizm ve Aşılarla İlgili Bilimsel Yayın Arşivi

1- Otizm ve Mitokondriyal Bozukluk

2- Otizm ve Gastroentestinal Enflamasyon

3- Otizm ve Nöroenflamasyon

4- Otizm ve Enflamasyon Tedavisi

5- Otizm ve Oksidatif Stres

6- Otizm ve Oksidatif Stres Tedavileri

7- Otizm ve Enfeksiyonlar

8- ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİ

9- Beslenmeyle İlgili Tedaviler

10- Beslenme Yetersizliklerinin Giderilmesi

11- Otizmde İMMÜN DİSREGÜLASYONU

12- Çevresel Toksisite Kaynakları

13- THIMEROSAL ve TOKSİSİTE

14- Binstock yayınları (aşıların da aralarında olduğu çeşitli yayın ve makaleler)

15- 2008 Marta yı itibariyle thimerosal içeren aşılar

16- Aşı promosyonuna ne kadar, aşı güvenliğine ne kadar para harcandığı

17- Aşılar ve Otizm arasında bağlantı yoktur diyen çalışmalar ve bu çalışmalara getirilen eleştiri ve sunulan karşı deliller

18- 1983 ve 2008 yıllarında verilen aşı ve dozlarının karşılaştırması