Dr. Russell Blaylock
İnternet, “chemtrailler” ve “küresel ısınma”yla mücadele için geliştirilmiş yeryüzü mühendisliği çalışmalarına dair hikayelerle dolu ve kısa zaman öncesine kadar bu hikayelere şüpheyle yaklaşıyordum. Şüphelenmemin bir nedeni de bahsedilen bu çalışmaları gökyüzünde pek görmüyor oluşumdu. Ancak son birkaç yıldır bu kimyasal izleri oldukça yoğun şekilde görüyorum ve itiraf etmem gerekir ki bunlar çocukluğumda gördüğüm uçak egzosu izlerine benzemiyor. Bunlar çok daha yoğun, oldukça geniş bir alana yayılıyor, kesinlikle belirli bir örüntüyle gökyüzüne bırakılıyor ve bir süre sonra gökyüzünü kaplayarak yapay bulut görünümünü alıyor. Bugün gökyüzüne hergün bu kimyasallar boşaltılıyor.

Screenshot from 2013-10-04 11:32:44

Benim için en endişe verici nokta, uçaklardan tonlarca nano partikül halinde alüminyum bileşikleri püskürtüldüğüne dair kanıtların olması. Bilim ve tıp literatüründe nano boyuttaki partiküllerin sonsuz derecede daha reaktif olduğu ve pekçok dokuda şiddetli enflamasyona yol açtığı gösterilmiştir. Bu nanopartiküllerin beyin ve omuriliğe etkisi özellikle önemli, zira Alzheimer türü bunama, Parkinson’s hastalığı ile Lou Gehrig’s hastalığı (ALS) gibi sayısı giderek artmakta olan birtakım nörodejeneratif hastalıkların çevredeki alüminyumla oldukça güçlü ilişkisi bilinmekte.

Alüminyum nanopartikülleri sonsuz kat daha enflamatuvar olmakla kalmıyor, bunlar aynı zamanda beyne de kan ve olfaktif sinirler (burundaki koku alma sinirleri) de dahil olmak üzere pekçok yoldan kolaylıkla nüfuz edebiliyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu nanopartiküllerin, doğrudan beynin Alzheimer’s hastalığından en erken ve en çok etkilenen bölgesine çıkan olfaktif sinir yollarından geçişi gösterilmiştir. Beynin bu bölgesi ayrıca Alzheimer’s olgularında alüminyum seviyesinin en yüksek çıktığı bölgedir.

İntranazal yolla maruziyet, gökyüzüne muazzam miktarlarda nanoalüminyum püskürtme işlemini özellikle tehlikeli hale getirmekte, zira bunu bebekler ve küçük çocuklar da dahil olmak üzere tüm yaştan insan soluyacak, hem de saatlerce. Havadaki alüminyumdan en ağır etkilenenlerin yaşlılar olduğunu biliyoruz. Kullanılan alüminyum partikülleri nano boyutta olduğundan evlerde kullanılan hava filtreleri de işe yaramıyor ve içerdeyken dahi bu havayı solumaya saatlerce devam ettiğinizden maruziyet süresi uzuyor.

Havadaki nanoalüminyumun solunmasının yanında bu spreyleme işlemleriyle toprak, su ve ekinler de yüksek seviyede alüminyum çekmiş oluyor. Normalde alüminyum mide-barsak yolundan kana fazla geçmez, ancak nanoalüminyum emilimi çok daha yüksek boyuttadır. Kana geçmiş bu alüminyumun vücutta beyin ve omurilik de dahil olmak üzere pekçok organ ve dokuya taşındığı bilinmektedir. Havada asılı kalan bu nanoalüminyumun solunması ayrıca ciğerlerde de inanılmaz bir enflamasyon yol açacak, bu da astım ve pulmoner hastalıkalrdan muzdarip çocuk ve yetişkinler için önemli bir tehdit oluşturacaktır.

Diliyorum bu tehlikeli maddeyi uçaklardan püskürten pilotlar, kendi ailelerinin de yaşam ve sağlıklarını mahvettiklerinin farkına varırlar. Aynı şey siyasi yetkililer için de geçerli. Toprak, bitki örtüsü ve su kaynakları ağır şekilde kirletildiğinde, verilen zararı telafi etmenin veya geri döndürmenin imkanı kalmayacak.

Bu projeye derhal son verilmediği takdirde bizleri bekleyen muazzam boyuttaki sağlık felaketini önlemek için gerekli adımlar hemen şimdi atılmalı. Aksi takdirde, yetişkin ve yaşlılarda şimdiye kadar görülmemiş oranlarda nörodejeneratif hastalık patlaması ve tabii çocuklarımızda da muazzam boyutlarda nörogelişimsel hastalıklar görmeye başlayacağız. Halihazırda bu nörolojik hastalıklarda büyük artış görülmekte zaten ve yaş olarak baktığınızda hiçbir dönemde olmadığı kadar genç nüfusa inmiş durumda bu hastalıklar.

Kaynakça:

 1. Win-Shwe T-T, Fujimaki H. Nanopartiküller ve Nörotoksisite. Moleküler Bilim Dergisi 2011;12:6267-6280.
 2. Krewski D ve arkadaşları. Nanopartiküllerin biyolojik etkileri. Alüminyum, alüminyum oksit ve alüminyum hidroksit için risk değerlendirmesi. Toksikoloji Dergisi Çevre Sağlığı Bülteni 2007;10(suppl 1): 1-269.
 3. Blaylock RL. Nörogelişimsel ve nörodejeneratif hastalıklarda alüminyuma bağlı immünoeksitotoksisite. İnorganik Kimya Dergisi 2012;2:46-53.
 4. Tomljenovic L. Alüminyum ve Alzheimer’s hastalığı: bir yüzyıl sonra bağlantıyı kurduk diyebilir miyiz? Alzheimer’s Hastalığı Dergisi 2011;23:567-598.
 5. Perl DP, Good PF. Alüminyum, Alzheimer’s Hastalığı ve olfaktif sistem. NY Akademik Bilimler Dergisi 1991;640:8-13.
 6. Shaw CA, Petrik MS. Aluminum hidroksit enjeksiyonları motor aktivite bozukluklarına ve motor nöron dejenerasyonuna yol açıyor. İnorganik Biyokimya Dergisi 2009;103:1555-1562.
 7. Braydich-Stolie LK ve arkadaşları. Nano boyutta alüminyumla değiştirilen immün fonksiyonu. ACS Nano 2010:4:3661-3670.
 8. Li XB ve arkadaşları. Fare beyinlerinde periferal yolla alüminyum oksit nanopartikülleri verilmek suretiyle oluşturulan gliya (sinir sistemi destek bağ dokusu) aktivasyonu. Nanomedicine 2009;5:473-479.
 9. Exley  C, house E. İnsan beyninde alüminyum. Monatsh Chem 2011;142:357-363.
 10. Nayak P, Chatterjee AK. Alüminyumun beyin glutamatı ve GABA sistemine atkileri: fare deneyi. Toksikoloji, Gıda Kimaysalları Dergisi 2001;39:1285-1289.
 11. Tsunoda M, Sharma RP. İçme suyuna alüminyum katılmış farelerin beyninde tümör nekroz faktörü alfa değerlerinde modülasyon. Toksikoloji Dergisi Arşivleri 1999;73:419-426.
 12. Matyja E. Alüminyum glutamatı değiştiriyor – fare hipokampüslerinin organotipik kültürlerinde oluşturulan nörotoksisite. Folia Neuropathol 2000;38:47-53.
 13. Walton JR. Alzheimer’slı insanların hipokampal nöronlarında alüminyum mevcudiyeti. Nörotoksikoloji Dergisi 2006;27:385-394.
 14. Walton JR. Alzheimer’s hastalığının alüminyum bazlı fare modelinde ortaya çıkan oksidatif hasar, PP2A aktivitesi inhibisyonu, hiperfosfatemi ve granülovaküler dejenerasyon. İnorganik Biyokimya Dergisi 2007;101:1275-1284.
 15. Becaria A ve arkadaşları. İçme suyundaki alümiyum ve bakır özellikle beyinde enflamatuvar veya oksidatif olayları güçlendiriyor. Nöroimmünoloji Dergisi 2006;176:16-23.
 16. Exley C. Alüminyum kaynaklı Alzheimer’s hastalığının moleküler mekanizması. İnorganik Biyokimya Dergisi 1999;76:133-140.
 17. Exley C. Alüminyumun prooksidan aktivitesi. Free Rad Biol Med 2004;36:380-387.


Screenshot from 2013-10-04 13:12:46

Beyin Cerrahı Russell L. Blaylock
Biology Profesörü
Belhaven Üniversitesi
Theoretical Neurosciences Research, LLC