Endüstri 2016’dan ümitli, her koldan yatırım var görüyoruz ki. Aşılar kanunen zorunlu hale getirildiği andan itibaren aynı ABD’de olduğu gibi çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılık
dönemi aşı takvimlerine alınmayı bekleyen eski/yeni aşılar ve bunların doz sayılarını düşünecek olursak, “ilgililer”in yaratılacak esir pazarın sağlığını değil ama bunlar üzerinden elde edilecek kar oranlarının hesaplamalarını çoktan tamamladığını ve işin bu noktadan sonra “endüstri dostu” bürokratların iki dudağı arasındaki yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine baktığını hiç şaşırmadan görüyor, takip ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı zatın açıklaması şu:

“Türkiye’de fabrika kurmak kaydıyla, 7 yıl alım garantisiyle Hepatit A’nın Türkiye’de üretilmesini sağlayacağız. Muhtemelen yabancı bir firma Türkiye’deki yerli bir firmayla işbirliği yaparak bunu gerçekleştirecek”.

Bu açıklama üzerine Sn. Prof. Dr. Alişan Yıldıran hocamızın yorumu ise şöyle:

ALIM GARANTİSİ!

“İlaç ve tıbbi cihazların Türkiye’de imal edilebilmesi için yatırımcılara çeşitli kolaylıklar getiren Sağlık Bakanlığı, Hepatit A aşısında alım garantisi verdi” (1).

Adını google’a yazdığınızda pek de iyi bağlantılar çıkmayan bürokrat arkadaş işe yaramayan bir aşıyı big pharmanın ülkemizde de üretmesini ar-ge çalışması zannediyor olmalı!…

Önce biraz mâlûmât;

  • Hepatit A virüsü ilk defa 1973’de izole edilmişdir ve tek kaynağı insandır.
  • Virüsün replikasyonu kendini insan hücresine ürettirebilmesi karaciğer hücresi tarafından alınabilmesine bağlıdır.
  • Hemen her zaman fekal-oral yolla (bulaşmış su ile) nadiren parenteral (kan ve vücud sıvıları ile) olarak bulaşır.
  • Görülme sıklığı sanitasyon (içme sularının temizliği ve lağım tertibatı) ile alakalıdır.
  • Hastalığın sık görüldüğü fakir ülkelerde bu enfeksiyon asemptomatik yani hiç hastalık belirtisi göstermediği çocukluk çağında geçirilir ve ömür boyu bağışıklık bırakır. Yani, kronikleşme, tekrarlama, kansere dönüşme hemen hiç görülmez (2,3).

Hepatit A aşısına gelince;

Havrix, Twinrix ve Vaqta olmak üzere üç aşı piyasada bulunmakdadır, üçü de insan ceninlerinde üretilmiş virüs veya antijenleri, alüminyum, formaldehid, koruyucu antibiyotik neomisin (antibiyotik) ve bu hücrelerde bulunması kuvvetle muhtemel diğer virüsleri ihtiva ediyor, ikili olanı hepatit B’yi de ihtiva ediyor, koruyuculuğu en fazla on-onbeş yıl kadar ve yan etkileri bilhassa uzun vadede bilinmiyor (3).

Şimdi de, sayın bürokrata soralım;

1. Alım garantisi demek, bu aşıyı zorla yapacağım demek değil midir?

2. Bu aşı rutine girdiğinden beri, bu enfeksiyonun epidemiyolojisindeki değişme hangi diğer hastalıkları tetiklemişdir farkında mısınız?

3. Hemofilus B [Hib] aşısının B tipini baskıladığını ancak diğer suşları arttırdığını hiç duymuş muydunuz?

4. Dünyanın aklı başında hangi ülkesinde aşı takviminde bu aşı var?

5. CDC ve FDA’nın aşı ve ilaç konusunda tek güvenilir kaynak olduğuna iman mı ettiniz?

6. İlaç firması aşıyı, ülkemizde kurduğu fabrikada üretince know how elde edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

7. Know how’ın ne demek olduğunu biliyor musunuz?

8. Âlâ-yı vâlâ ile kurduğunuz TÜSEB bu işe nasıl dahil olacak?

9. Üyelerinin üçde birinin aşı firması temsilcisi olan aşı bilim kurulu bu anlattıklarım ve sorduklarım hakkında zât-ı âlînize bilgi verdi mi?

10. Aşı bilim kurulu eski üyesi muhterem Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’nun “Uluslararası Sermaye ve Bağışıklama Pazarı” yazısını okudunuz mu? (4).

11. Bu milleti temsil ettiğiniz bir makamda alım garantisi verme hakkını kimden aldınız?

12. Aşılardan zarar gören çocukların vebalini âhirette nasıl vermeyi düşünüyorsunuz?

13. Son olarak başka bir soru; Şişli Etfal EAH’ya artık Şişli Etfal Tıp Fakültesi diyecekmişsiniz, bu fakülteciğin temel bilimleri (anatomi, fizyoloji, histoloji vs) derslerini uzaylılar mı verecek?

 

(1) http://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-hepatit-a-asisi-uretimi-icin-dugmeye-basildi-11-681-68551.html

(2) http://emedicine.medscape.com/article/177484-overview

(3) http://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Hepatitis-A.aspx

(4) http://webb.deu.edu.tr/halksagligi/doc/yazilar/ga-uluslararasibagisiklamapazari.pdf