Homeopatik Bağışıklanma ve Tedavi Yöntemi – Homeoprofilaksi Deneyimleri

Homeopatik Bağışıklanma ve Tedavi Yöntemi – Homeoprofilaksi Deneyimleri

Amerika’da yaşayan ve çocukları için klasik aşılar yerine homeopatik aşılama ve hastalık tedavisi yöntemlerini kullanmayı tercih eden bir annenin deneyimleri…

Bu hafta evimizde Calendula (aynısafa) haftası. Küçük oğlum sürekli düştüğü için ve ne hikmetse hep yüzü yaralandığı için, hem çabuk iyileşme sağlamak hem de yara izi kalmasını önlemek için homeopatik Calendula kremimizi kullanıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda daha çok Arnica’ya yüklenmiştik. Morluk yaratma potansiyeli olan darbelerde hem acıyı alıyor, hem de morarmayı tamamen –üzerine basarak söylüyorum, tamamen—engelliyor Arnica.

ısaacHomeopatiden sadece hastalık sonrası değil, hastalık öncesinde de yararlanıyoruz biz. Homeoprophylaxis (homeo-pro-flaksis), homeopatik nosodları kullanarak alternatif bir tür aşılama yöntemi. Yıllar önce Avustralyalı homeopat Isaac Golden’ın homeoproflaksis yönteminden bahseden bir internet sayfasına denk geldiğimde fazla incelemeden bakıp geçmiştim. Sonra nasıl olduysa tekrar karşıma çıktı (kader işte) ve birkaç homeopatla görüşme yaptıktan sonra Kate Birch’ün sisteminde karar kıldım. Aslında Amerika’da homeopatik aşı üreten birkaç homeopatik eczane var. Celletech ve Apex bunlardan ikisi. Çeşitli hastalıklara karşı bu eczanelerden tek tek hastalık bazında ya da toplu olarak nosodlar edinilebiliyor. Kate Birch’ün sisteminde ise, ki kendisi Isaac Golden’ın sistemini neredeyse birebir uyguluyor, nosodları paket olarak ediniyor, belli bir sırayla uyguluyor, ve uygulama sonrası gözlemlediğiniz semptomlar dahil her şeyi kaydediyorsunuz. Bu sayede aynı zamanda homeoproflaksis’in etkinliğine dair yürütülen bir araştırmaya da katkıda bulunmuş oluyorsunuz.

Bu sistemin içerdiği nosodlar, boğmaca, kızamık, hemofilus influzenza (HIB), kızamık, meningokoksik menenjit, tetanoz, pnömokok hastalığı, çocuk felci, ve kabakulak. Ancak homeopatik eczanelerden ebola’ya karşı bile nosod edinebiliyorsunuz. Uygulaması oldukça kolay: ağızda eritilen bu minik şekerciklerin iki farklı dozu var. Her nosod alımında vücudun tamamen sağlıklı olması gerekiyor. Kate Birch’ün sisteminde, belli bir hastalığa ait nosodun birinci dozunu aldıktan sonra iki hafta ila bir ay arası bekleyip, aynı dozu 12 saat aralarla üç kere daha alıyorsunuz. Nosodu almadan yarım saat önce ve sonra bir şey yiyip içmemek gerekiyor. Bu şekilde birinci doz tamamlanıyor, sıradaki hastalığa geçiliyor. Bir turu tamamladıktan sonra ise daha kuvvetli bir doza geçilerek en baştan başlanıyor.

Washington DC’deki çocuk doktorumuza da danışarak karar verdiğim homeoproflaksis sistemiyle ilgili araştırmamda beni en çok etkileyen, Küba’da 2007’de görülen bir leptospirosis salgınında sağladığı ciddi koruma (vakalarda %91 ila 65 arası azalma) ve 1974’te Brezilya’daki bir meningokoksik menenjit salgınında aynı şekilde homeoproflaktik olarak korunan 18 bin 640 çocuktan sadece dördünde hastalık görülürken, korumasız olan 6 bin 340 çocuktan ise 32’sinde vaka görülmüş olmasına dair edindiğim bilgiler oldu.

Geçtiğimiz kış, homeoproflaktik korumaya ek olarak Boiron’un homeopati kitini de evde bulundurmaya karar verdim. Ünlü homeopat Dana Ullman’ın bebek ve çocuk hastalıklarında homeopati kullanımını anlattığı kitabına başvurarak kendimce semptomatik tedavi uygulamaya çalışıyorum deneysel olarak—ilaçlar şeker formatında olduğu için çocuklara kabul ettirmesi kolay oluyor. Ne yazık ki homeopatide semptomlarla ilacın birebir uyması gerektiği için ve henüz homeopatik bir doktora ailemizi götürmüş olmadığım için kendi kafamdan yazdığım reçetelerin ne kadar etkili olduğu konusunda kesin bir bilgi aktaramayacağım. Ama homeopatiyi araştırmaya, homeopatiyle uğraşmaya devam edeceğim kesin—ne de olsa homeopatinin yan etkisi yok. Mesela üçüncü doğumumda arnica montana kullanmak istediğimden eminim!

nozod

iğne

Aşı Efsanesi – Söylence 8/9: “Hastalıktan Korunmanın Tek Yolu Aşılanmaktır”, “Aşılar Kanunen Zorunludur”

Aşı Efsanesi – Söylence 8/9: “Hastalıktan Korunmanın Tek Yolu Aşılanmaktır”, “Aşılar Kanunen Zorunludur”

AŞI SÖYLENCESİ 8:

“Hastalıktan korunmanın mevcut tek yolu aşılanmaktır…”

…mı acaba?

Çoğu ebeveyn çocuklarını hastalıktan korumak için birtakım önlemler almak zorunda hisseder kendini. Hiçbir yöntemin %100 garantisi olmasa da uygulanabilecek bazı alternatifler mevcut. Tarihsel olarak homeopati, gerek koruyucu ve tedavi edici özelliği gerekse de zararlı yan etki riski açısından allopatik ilaç tedavisine (klasik tıbba) göre kat be kat daha etkili olmuştur. 1849’da A.B.D’de ortaya çıkan bir kolera salgınında allopatik tıbbın gördüğü ölüm oranı %48-60 iken homeopati hastanelerinde kaydedilen ölüm oranı yalnızca %3 idi(62). Kolera için bugünkü istatistikler de benzer değerleri yansıtmaktadır(63). Yakın zamanda yürütülen bilimsel çalışmalar hastalıklara karşı homeopatik ilaçların standarrt aşılanmayla eşit, hatta bazı durumlarda daha üstün koruma sağladığını ortaya koymuştur. Hastalığa maruz kaldıktan sonra homeopatik tedavi uygulanan popülasyonlarda %100 başarı gösteren, yani tedavi görenlerin hiçbirinin hastalığa yakalanmadığına dair raporlar mevcuttur(64).

Hastalıktan korunmak için kullanılabilecek homeopati kitleri bulunmaktadır(65). Hastalık riskinin yüksek olduğu (salgın, seyahat vb.) dönemlerde de kullanılabilecek olan homeopatik ilaçların koruyucu etkisinin bu tip durumlar için de hayli yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bu ilaçlar herhangi bir toksik madde de içermediğinden herhangi bir yan etkileri de yoktur. Ek olarak homeopati, aşı reaksiyonuna bağlı rahatsızlıklar ile allopatik tıbbın pek başarı sağlayamadığı diğer pekçok kronik sorunun tedavisinde de başarıyla kullanılmaktadır.

AŞI GERÇEĞİ 8:

“Aşı yerine kullanılabilecek güvenli ve etkili alternatiflerin mevcudiyeti onyıllardır bilinmekte olmasına rağmen, klasik tıp camiası tarafından uygulanan sistematik baskı ve saldırılarla alternatif yöntemler bastırılmaya çalışılmaktadır.” 

 


 AŞI SÖYLENCESİ 9:

“Kanunen aşı yaptırmak zorunludur, başka kaçarı da yoktur…”

..mu acaba?

[Ed not: Burada verilen bilgiler Amerika Birleşik Devletleri için geçerlidir ve 2012 yılı itibariyle 3 tip istisna alımı da tüm eyaletlerde kısıtlanmıştır.]

Aşı kanunları eyaletten eyalete değişir. Her eyalette aşılar kanunen zorunlu olsa da, yine her eyalette aşı yaptırmak istemeyenlerin kullanabilecekleri bir veya daha fazla yasal istisna hakkı bulunmaktadır. Okullar ve sağlık yetkilileri genellikle siz sormadan bu tedavi kullanım istisnalarını gündeme bile getirmeyeceklerdir, getirdiklerinde de çoğu kez yanlış bilgilendirmede bulunabilmektedirler; o yüzden aşı kullanım istisnaları ile ilgili kesin bilgiye ulaşmak için kendi eyalet yasalarınızı incelemeniz büyük önem taşımaktadır. Her eyalette aşağıdaki üç tip kullanım istisnasından bir veya daha fazlası mevcuttur:

1) Tıbbi Gerekçeye Dayanan İstisna: ABD’nin 50 eyaletinde de mevcuttur. Ancak sadece az sayıda çocuk doktoru aşılamadan önce bireyin sağlığı için risk oluşturacak indikasyonları kontrol ettiğinden, anne-babaların şayet ortada çocuklarının aşıya bağlı reaksiyon geliştirme ihtimali olduğunu düşündürecek nedenler varsa, konuyu bizzat kendilerinin araştırması yerinde olacaktır. Çocuğun veya ailenin tıbbi öyküsünde epilepsi, ağır alerji, çocuğun kendisinde veya kardeşlerinden birinde daha önce olunan bir aşıya bağlı reaksiyon gelişimi gibi durumlar, aşı sonrası istenmeyen etki görülme riskini arttıracak faktörlerden yalnızca birkaçıdır ve bu durumda bir veya birkaç aşı için tıbbi gerekçeyle istisna alınabilir. Ancak genel olarak tıbbi gerekçeye dayanan istisna alımı güçtür; bazen sadece daha önce herhangi bir aşıya bağlı ciddi reaksiyon geçirenlere veya ailesinde aşılara bağlı ciddi reaksiyon vakaları bulunanlara verilebildiği gibi bazen de sadece daha önceki reaksiyona yol açtığı düşünülen spesifik aşıya karşı verilmekte ve bu da sadece gerekçe oluşturan sağlık sorunu devam ettiği süre için geçerli (yani verilen istisna geçici) olabilmektedir.

2) Dini Gerekçeye Dayanan İstisna: 48 eyalet bu istisnayı sağlamaktadır. Eyalet kanunları belirli bir dini kuruluşa üyelik şartı getirebilmektedir. Ancak bu şart, New York federal mahkemelerince anayasaya aykırı bulunmuştur; şahsi dini inançlarınız bu istisnayı almak için yeterlidir, hangi dini kuruluşa üye olduğunuz veya herhangi bir dinin mensubu olup olmadığınız fark etmez(66,67,68,69). Bir davada mahkeme eyaletin davacıya talep ettikleri “dini gerekçeye dayanan istisna”yı vermeyerek vatandaşlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle davacıya para tazmininde bulunulmasına karar vermiştir.

3) Felsefi veya Şahsi İnanca Dayanan İstisna: Yaklaşık 17 eyalet ebeveynlere felsefi veya şahsi nedenlerle istisna hakkı tanımaktadır.

Bu noktada, aşı kullanımı için istisna almış çocukların yaşadıkları yerde oluşacak salgın durumlarında okuldan men edilebileceklerini hatırlatmak gerekir. Ancak, devlet veya özel, tüm okullar eyalet aşı kanunlarına uymak ve yasal istisnaları kabul etmek durumundadır.

Yaşadığınız eyaletteki aşı kanunlarının bir kopyasını edinmek için başvurulabilecek en iyi kaynak eyalet sağlık birimlerinde görevli yetkililerdir. Adresinize kanunların bir kopyasının postalanması için eyalet Epidemiyoloji veya İmmünizasyon departmanlarından birine telefon açmanız yeterli olacaktır. Veya küçük bir ücret karşılığında NVIC ve New Atlantean Press’ten de eyaletinizde geçerli aşı yasalarını tedarik edebilirsiniz. Kanun hükmünde kararnameler internetten bulunabilir (bkz. www.findlaw.com), ancak bu kaynaklar her zaman, şayet varsa, son dakika değişikliklerini içermeyebilir. Hukuk kütüphaneleri ve tabii avukatlar da iyi kaynaklardır.

AŞI GERÇEĞİ 9:

“Herkesin değil, ancak çoğu Amerikan vatandaşının aşı kullanımına karşı yasal istisna alma hakkı mevcuttur.”


Kaynaklar:

62. Dana Ullman, Discovering Homeopathy, at 42 (Thomas L. Bradford, Logic Figures, p68, 113-146; Coulter, Divided Legacy, Vol 3, p268).
63. See S. Curtis, supra note 34.
64. See S. Curtis, supra note 34.
65. Isaac Golden, Vaccination? A Review of Risks and Alternatives, 5th Edition, 1994. (Australia).

66. Allanson v. Clinton Central School District, No. CV 84-174, slip op. at 5 (N.D.N.Y. 1984).

67. Sherr and Levy vs. Northport East-Northport Union Free School District, 672 F. Supp. 81 (E.D.N.Y. 1987).
68. Fishkin v. Yonkers Public Schools, 710 F. Supp. 506 (S.D.N.Y. 1989).
69. Berg v. Glen Cove City School District, 853 F. Supp. 651 (E.D.N.Y. 1994).