2019 MMR / KKK – Otizm Araştırması Gerçekte Ne Diyor?

2019 MMR / KKK – Otizm Araştırması Gerçekte Ne Diyor?

Thorsen, Hviid, Madsen.

CDC’nin 2000’lerin başlarında toplu olarak görülen Aşı-Otizm duruşmasında aşıları ve halka kendi dayattıkları aşı programını aklamak için sipariş ettikleri ele alınmayacak denli kusurlu epidemiyolojik araştırmaların Danimarkalı mimarları.

Geçtiğimiz günlerde tetanoz aşılaması özelinde çıkan yeni bir araştırmanın bulgularını [çocuklar ilk aşılandıklarından sonra bir daha tetanoz ve difteri aşısı olmadan 30 sene korunuyorlar diyor çalışma!] paylaştığımızda yükselen bir itirazı hatırlıyoruz bu noktada:

Bu eleştiri önemli, tek yönlü işletilmeyecek kadar hem de.

Acaba sosyal medya ortamı ve birtakım dergi/gazete köşelerinde “makalenin doğruluk düzeyine bakmadan, aaa bu böyleymiş diye bir sürü bilgi yayan” doktorlarımız ve ismi önünde alfabe çorbası ünvan taşıyan, bu yüzden kendinde konu hakkında söz söyleme hakkı bulan bazı akademisyenlerimiz olabilir mi?

Bunun son örneğine 2019’da aynı tanıdık Danimarkalı kiralık kalemlerin yaptığı MMR / KKK aşısı ile otizm ilişkisine bakmış paçavra epidemiyoloji araştırmasını salt başlığına bakıp daha sonra bayrak gibi sallamaya başlayan doktor, hemşire ve varlığından yeni haberdar olduğumuz, Cem Say isimli, konuyla dış kapının mandalı kadar bile alakası olmayan isimlerin medya şovları ile şahit olduk.

“Burada yakındığım bilimsel kuşkuculuk değil, cahillik, bilim düşmanlığı ve düz geri zekâlılığın birleşimi,” demiş Cem Say. Katılıyoruz; bilim ve bilim-miş gibi duran çalışmaları ayırt edemeyecek, çıkan yayını okuyamayacak zeka ve bilgi seviyesindeki kullanışlı-aptalların taşıdıkları ünvana bakılmaksızın sosyal medyadan temizlenmeleri gerek. Halk sağlığını tehlikeye atıyorlar zira.

Twitter kuşu beyninin taşıyabileceği ölçüde ilim ve irfan yüklü bu destansı(!) gayr-ı bilimsel yazısında sözlerine şöyle devam ediyor Say ve bakınız, hangi oku-ma-dı-ğı “bilimsel çalışma”ya atıfta bulunuyor? Okumuş da anlayamamışsa, bunun taşıdığı ünvan ve yaptığı çıkışla ilgili değerlendirmesini “Twitter bilimcileri”nin takdirine bırakıyoruz.

Bakalım say say bitmeyecek usulsüzlükler, bilimsel sahtekarlıklar, hile ve suçtan hüküm giymiş “bu bilim insanları”nın zaten çürük araştırmalarını okumadan-anlamadan-bil-me-den halka empoze etmeye çalışmanın, “yerlisi gibi gez”en kuşkuculukları çolak arkadaşlarımız nezdinde değerlendirmesi ne olacak?

Filmin ana karakterlerini tanımadan ve bahsi geçen araştırmanın gerçek bilimadamlarınca yapılmış çözümlemelerini sunmadan önce sayın Say’a anlayacağı şekilde biz de izah etmiş olalım:

Bu dev araştırmanın sonucu “kızamık aşısı otizm yapmıyor” değil. Niye mi? Bar bilimcilerinin anlayacağı bir benzetmeyle açıklayalım:

Efendim okumadığı ve okusa da anlayacağından epey şüpheli olduğumuz bu araştırmada “aşı olmayanlar” diye belirtilen kategorideki çocuklar aslen “MMR / KKK” aşısı dışındaki, takvimde MMR’a sıra gelene kadar bir dolu aşıyı (Say Bey biliyor mu takvimdeki aşıların hangileri olduğunu?) olmuş, sadece MMR’ı olmamış çocuklar. Bu çocuklar ile, MMR ve buna gelene kadar vurulması öngörülen diğer aşıları olmuş çocuklar karşılaştırılıyor ve arada fark olmadığından değil, özenle yaptıkları hesaplı ayakoyunları neticesinde o farkı “istatistiksel önemi kalmayacak” seviyeye indirebildikleri için “MMR aşısının otizme yol açtığını ispatlayamadık” diyorlar!

Yani, sayın Say Bey…

Siz ve diğer bilimperver dostlarınız bilimsel bir deney yürütmek üzere akşam bara gittiniz.
Aranızdan bazılarınız başladı şarap, rakı, konyak, cin, bira, kokteyl, tekila içmeye…
Diğer bir kısmınız ise şarap, rakı, konyak, cin, bira, kokteyli içti… ama tekilayı almadı.
Kafalar hepinizde kıyak tabii (aşı olmuş tüm çocuklar az veya çok nörolojik hasar taşır), ama aranızda bazılarınız pert olmuş (otizm) durumda. Anlamaya çalışıyorsunuz, bu pert olanlar acaba Tekila (MMR/KKK) yüzünden mi devrildi kaldı?

Bakıyorsunuz, Tekila içen grupta (diğer tüm aşılar +MMR görmüş) 5 kişi pert olmuş (otistik kalmış), Tekila içmeyen (diğer tüm aşılar – MMR almış) grupta ise 3.

Aradaki farka bakıp, yok canım, Tekila içmeyenlerimiz de küfelik, o zaman Tekilanın suçu yok, haftaya yine toplanıyoruz diyorsunuz.

Tamam?

Anlaşıldıysa biz gerçekleri ve Say Bey ve benzerlerinin bilmediği halde yalan-yanlış, aşı gibi hayati tehlikesi olan tıbbi ürünleri ikinci el araba pazarlayıcısı taktikleriyle topluma pazarlamamaları için anlamaları gereken bilimsel detayları aktarmaya devam edelim. Belki cesaret edebilirler bunları da yayınlamaya? 🙂

Thorsen, Otizm araştırmaları için CDC’nin verdiği kaynaklardan 1 milyon doları özel harcamalarında kullanıyor, 2011’de hakkında İnterpol arama kararı çıkartılıyor ve hala Danimarka’dan Amerika’ya getirtilmesi bekleniyor?

İnterpolce aranan kanun kaçakları listesinde arz-ı endam ederken görelim “Resmi Otizm Bilmi”nin kriminal suçlu kiralık epidemiyoluğunu:

Ünlü avukat Robert F. Kennedy’nin Thorsen hakkında hazırlattığı dosyayı okumak isteyen meraklılarımızı (Sn. Say?) buraya alalım. Kriminal suçlu Thorsen’in, otizm diyagnostik kriterlerinin düzenlendiği Psikiyatri kılavuzunda çalışmasına da müsaade ediliyor! CDC ve Danimarka’dan hakikaten Hamlet’in bile beklemediği derecede berbat kokular yükseliyor! Boğaziçi… Duyuyor musun kokuyu?

Diğer 2 kafadarımız: Madsen ve Hviid.

Buradaki yazımızda “gayr-ı bilimsel” faaliyetleri hakkında özet bilgilendirme yaptığımız bu iki kafadar hatırlayınız, 2000’lerin başında CDC’nin ‘aşılardan sadece MMR ve içeriklerden de sadece thimerosal’i çalışıp nasıl oluyorsa bütün aşıları aklayıverdiği ve çocukları aşıdan sakatlanmış/ölmüş aileleri yüzüstü bıraktığı çalışmaların yazarları.

Bu ekip CDC’ye hem MMR hem de Thimerosal’le ilgili nereden tutsanız elinizde kalacak araştırmaları yetiştiren ilaç firması (Statens Serum Institut) çalışanları 🙂 Niye mi burası seçilmiş? E çünkü ABD’nin kullandığı cıvalı (thimerosal) difteri-tetanoz toksoid aşısı ile aselüler boğmaca aşısını (DtaB) tedarik ettiği yer burası!

CDC diyor ki, biz senin müşteriniziz, gel hem kendini hem bizi akla şimdi!

Yazılarımızda detaylı açıklamalarını yaptığımız, cıvanın otizmden koruduğu(!) sonucunu bile çıkartabilecek düzeyde bilimsel sahtekarlık ürünü bu skandal araştırmaların yazarlarının 2019’da ısıtıp sunduğu “yeni” MMR / KKK araştırmasının arkaplanı bu.

“Saygın” profesörlerimizin dikkatinden kaçmış olabilir mi bu detaylar? Yoksa biliyor ve özellikle mi susuyorlar? Ahlaklı/ahlaksız bilim arasındaki büyük kapışmada Türkiye’deki taraflar gördüğümüz gibi, saflarını almış durumdalar. Medyanın propaganda gücünü arkalarına alıp firmalara dokunulmazlık zırhı örmekle meşgul, hergün binlerce çocuğun aşılardan sakat kalmasının yolunu yapmaktan keyif duyan bu isimlerin tarihe kayıtlarını düşmüş olalım.

Görmek istemedikleri gerçekler ortada ve bu canla başla (kirli parayla) örülen sır perdesi kalktığında, burada kaydını tuttuğumuz bu isimlerden toplum elbette hesap soracaktır.

Ve şimdi Vitamingiller sitemizde 2 bölüm halinde yayımladığımız, Say Bey’in atıfta bulunduğu Hviid (ilaç firması diye okuyunuz) mahsulü son MMR ( KKK) araştırması ile ilgili iki ayrı analizi veriyoruz.

Bilgilenin, her konuyu kendiniz araştırın, medyanın gözünüze soktuğu şarlatanların dezenformasyonundan kendinizi ve çocuklarınızı özellikle sakının lütfen:

1.

Karma kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısının (MMR/KKK) otizmle ilintisi olup olmadığına dair sinyal arayan (CDC’nin siparişi üzere eskiden de aynı aşılar üzerinde aynı sonuçları çıkaran yayınlara imza atmış bulunan Danimarkalı eski kadrodan) yeni bir epidemiyolojik kohort araştırmasının değerlendirmesini ilk olarak ‘Aydınlatılmış Onam Taraftarı Hekimler Topluluğu’nun (PIC) hazırlamış olduğu prezanstasyondan aktarıyoruz.

S: ‘Aydınlatılmış Onam Taraftarı Hekimler Topluluğu (PIC), Hiviid ve arkadaşlarının 2019 tarihli kızamık, kabalkulak, kızamıkçık (MMR/KKK) aşılaması ve otizm ilintisine yönelik araştırmasını Kızamık Aşısı Risk Bildirgesi’ne (ARB) neden almadı?

C:
Hviid ve ark’nın 2019 tarihli araştırması(!), ARB‘de yer verdiğimiz Madsen ve ark.’nın araştırmasından(2) da zayıf bir araştırma olduğu için. Şöyle ki:

1) Hviid ve ark.’nın araştırmasındaki aşılanmamış çocuk sayısı Madsen’ınkinden az.
PIC’nin Kızamık ARB’sinde yer verilen Madsen ve ark.’nın araştırmasında, çalışmaya alınan toplam 537.303 kişiden 96.648’ini aşıyı olmamış olanlar oluşturuyor. Hviid ve ark’nın araştırmasındaki toplam kişi sayısı 657.461, fakat bunların sadece 31.619’u aşıyı olmamış olanlar, bu da her 20.8 denekten 1’ine tekabül ediyor. Hviid ve ark’nın araştırmasının aşıyı olmamış grubun temsilinde 4 kat daha zayıf kaldığını görüyoruz.

2) Hviid ve ark.’nın çıkardığı çalışmanın istatistiksel gücü, MMR/KKK aşısının enfeksiyonun kendisinden (kızamıktan) daha az kalıcı hasar oluşturduğunu kanıtlamaya da yetmiyor.

Hviid ve arkadaşları araştırmalarında “0.93’lük bir ayarlı otizm tehlikesi oranı (güven aralığı (GA) %95, 0.85 – 1.02) ” bulduklarına göre, buradan aşının (yani MMR/KKK’nın) otizm riskinde 0.02 katlık artış yaratma ihtimalini inkar etmediklerini anlıyoruz. Araştırma “aşılanmamışlarda” (aşılar arasında sadece MMR/KKK almamış olanlarda) otizm riskini 31.619’da 525 olarak bulmuş. Bunu 0.02 ile çarparsanız aşağı yukarı 3000’de 1’lik bir oran elde edersiniz. Resmi otoritelerin kızamıktan ölüm riski olarak kabul ettiği 10.000’de 1’lik oranın 3 katı üstendedir yani otizm geliştirme ihtimali. Bu tarz araştırmalarda hep görüldüğü üzere, araştırmanın istatistik güç kısıtları dahilinde “MMR/KKK aşılaması sonrası otizm riskinde artış bulunmadığı” sonucu çıkmış. Oysa bu istatistik güçteki bir araştırmanın, kızamık ölümleri seviyesinde düşük seyreden otizm insidansını yakalama ihtimali zaten yok.

3) Hviid ve ark.’nın vardıkları sonuç niteliğindeki bulgular, tanı alma yaşında yapılan yanlı seçim dolayısıyla hatalıdır (bias).
Araştırmada deniyor ki, “Çocuklarda otizm tanısı konulma yaşının ortalaması 7.22 (Standart Sapma (SS), 2.86) olup, otistik bozukluktan mustarip vakalar arasındaki ortalama yaş 6.17  (SS, 2.65) olarak bulunmuştur”. Oysa yukarıda 2 no’lu maddede geçen bulgular, yalnız 3 yaşına kadar takibi yapılmış çocuklar da hesaplamaya dahil edilmek suretiyle ortaya konmuş sonuçlar. Araştırmada deniyor ki, “İzlem 3 yaşa kadar tutulduğunda hafif daha düşük HR (hazard (tehlike) oranı) değeri ortaya çıkmış (0.73 [GA, 0.53 – 1.00]) … izlemi kesme yaşı 10’a çekildiğinde ise … oran 0.97 olarak kaydedilmiştir [GA, 0.87 – 1.07]”.

Demek ki araştırmada, çocuklar 10 yaşa kadar takip edildiğinde aşının otizm riskini 0.07 kat artırma olasılığı reddedilmiyor. MMR/KKK aşısı olmamış çocuklardan çalışma sonunda yaşı 10 ve üzerinde olanlarda (yani 1999 – 2004 yılları arasında doğmuş olanlarda) araştırma her 15.876 vakada 418 otizm olgusu saptamış. Bunu 0.07 ile çarptığınızda yaklaşık 540’ta 1’e tekabül eder. Bu da, kızamıktan 10.000’de 1’lik ölme şansından tam 18.5 kat yüksek bir risk oranıdır.

4) Hviid ve ark.’nın araştırmasında yer alan az sayıdaki aşısız (MMR/KKK almamış) çocuk grubunun otizm riski olağandışı yüksek çıkıyor.

Araştırma, aşılanma durumundan bağımsız olarak hangi çocukların otizme önceden yatkınlık taşıdığını ortaya çıkarabilmek için “hastalık risk faktörü” hesaplaması yapıyor. Aşılı grupta 625.842 kişiden 61.296’sının (%10’unun) puanı yüksek risk gösteriyor.  Buna mukabil, çalışmaya alınmış 31.619 aşısız çocuğun 4.465’inin (%14’ünün) puanı yüksek çıkıyor, yani aşılı grubtakilerin 1.4 katı fazla çocuk var otizm riski yüksek olan.

Şekil 3’e göre, çalışmaya yalnız otizm riski çok düşük seyredenler alındığında RR (rölatif risk) 0.93 (GA 0.74 – 1.16) çıkıyor, bu da bu çalışmaya göre otizm riski çok düşük seyreden çocuklarda aşının otizmi riskini 0.16 kat artırma ihtimalini ortaya koyuyor. Otizm riski çok düşük olan aşılanmamış [sadece MMR/KKK almamış] çocuklarda ise bu araştırmaya göre her 7.590 çocuktan 91’inde otizm görülmüş. Bunu 0.16 ile çarparsanız 520’de 1 eder. Kızamıktan 10.000’de 1’lik ölüm riskiyle kıyaslandığında 19 kat yüksek olduğunu görüyoruz.

5) Hviid ve ark.’nın çalışmasında “aşısız” grubuna alınmış çocukların ağırlıklı kısmı aşılanmaya başlayıp daha sonra bırakmış çocuklar. 

MMR/KKK aşısını olmamış 31.619 denekten 26.890’ı (%85’i) daha önce başka bir aşı olup sonrasında MMR/KKK aşısını yaptırmama kararı almış olanlardan olşuyor. Araştırma, bu çocukların önemli bölümünün KKK’yı önceki bir aşıda yaşamış oldukları ağır bir reaksiyondan dolayı olmamış olabileceklerini, yahut aşılanmaya kontraendikasyon sayılabilecek bir sağlık sorunu nedeniyle aşıyı geri çevirmiş olabileceklerini göz ardı etmiyor. Şekil 3’e göre, araştırmaya yalnız DTaB-IPA/Hib karma aşısını olmamışlar alındığında RR değeri 1.09 (GA, 0.77 – 1.56) çıkıyor ve araştırma yine,  KKK aşısının DTaB-IPA/Hib karma aşısını olmamış çocuklarda otizm riskini 0.56 kat artırdığını gösteriyor.  DTaB-IPA/Hib aşısını olmamış “aşısız” [KKK aşısını olmamış] çocuklar arasında araştırma 4.729 kişide 64 otizm vakası bulmuş. Bunu 0.56 ile çarptığınızda 130’da 1 eder. Demek ki kızamıktan 10.000’de 1’lik ölüm riskinden 77 kat fazlaymış risk.

Sonuç
Hviid ve arkadaşlarının çalışması MMR/KKK aşısının her 100 kişide 1 otizm vakasına yol açmadığı yönünde güçlü kanıt ortaya koymuşsa da, MMR/KKK’nın 10.000’de 1’lik oranın (kızamık vaka/ölüm oranının) üstünde otizm vakası yaratmadığına dair herhangi bir kanıt sunmuyor. Bilakis, bu çalışmaya göre MMR/KKK aşısının total kohortta her 3.000 çocukta 1’inde, otizm için düşük risk grubunda yer alan çocukların her 520’sinin 1’inde ve son olarak da, önceden DTaB-IPA/Hib karma aşısını olmuş olanlar arasında her 130 çocuktan 1’inde otizme yol açma ihtimali olduğu gözüküyor.


Kullanılan Terimler

aHR: Autism hazard ratio / Otizm tehlikesi oranı
CI / GA: Confidence interval / Güven Aralığı
DTaB-IPA/Hib: Difteri, tetanoz, hücresiz boğmaca – inaktive polio virüsü/Hemofilus influenza tip B
MMR / KKK: Kızamık, kabakulak, kızamıkçık
RR: Rölatif risk
SD / SS: Standard deviation / Standart sapma


Kaynakça

1. Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, mumps, rubella vaccination and autism: a nationwide cohort study. Ann Intern Med. 2019 Apr 16;170(8):513-20.
2. Physicians for Informed Consent. Measles – vaccine risk statement (VRS). Aralık 2017.

PIC grubuna üye hekimlerden kızamık enfeksiyonu ile MMR / KKK aşısına risk kıyaslamasını görmek için buraya tıklayınız.


2.

Bir bilimadamınca Danimarka’dan çıkan son MMR / KKK araştırmasının kusurları nasıl ortaya konulmuş, hep birlikte bakıyoruz.

Biyokimyager Brian S. Hooker

Hviid ve ark.’nın 2019 tarihli ve Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanmış MMR / KKK aşısı araştırması “Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık Aşılaması ve Otizm: Ülke Genelinde Yapılmış Kohort Araştırması”, kesin sonuçlar ortaya koymaktan ziyade akıllarda fazlasıyla mühim soru işaretleri bırakan bir çalışma.

Çalışma yazarları yayınlarının “MMR / KKK aşılamasının otizm riskini artırmadığı, duyarlı çocuklarda otizmi tetiklemediği ve aşılama sonrasında otizm vaka öbeklenmelerine yol açmadığı yönünde güçlü kanıtlar ortaya koyduğu”nu öne sürmekte.

Maalesef ortaya koydukları kanıtlarca desteklenmeyen, haddinden fazla iddialı bir önerme bu. Çıkarmış oldukları sonuçların doğruluğunu şüpheye düşüren sekiz hayati yanlışı barındırmakta bu araştırma.

1. Çalışma örneklemine alınmamış çocuklar sözkonusu:

Göze çarpan en önemli sorun, otizmlilerin çalışma veri kümesindeki düşük temsili. Çalışma yazarları ülke genelinde Danimarkalı anneden dünyaya gelmiş çocukların nüfus kayıtlarını kullanmış olduğundan, çalışmalarındaki otizm insidansının şu an Danimarka için açıklanmış olan %1.65 olmasını bekliyoruz (Schendel et al. 2018, JAMA). Oysa Hviid ve ark.’nın yayınındaki örneklem %0.98’lik otizm insidansı yansıtıyor, bu da yaklaşık 4.400 otistik çocuk çalışmaya alınmamış demek. Yazarların aradaki bu farka dair herhangi bir açıklaması yok yayınlarında.

2. Çalışmaya dahil edilmiş çocukların önemli kısmı otizm teşhisi alamayacak yaşta:

Otizm insidansına dair rakamların birbirini tutmamasının nedeni büyük ihtimalle Hviid ve ark.’nın çalışmaya dahil ettikleri kohortun yaşça fazla küçük olması dolayısıyla henüz otizm teşhisi taşımayanlardan oluşması. Araştırmadaki örneklemin yaş ortalaması 8.64, standart sapma da 3.48 yıl. Danimarka’da otizm tanısı alma yaşının ortalaması ise 2.86 yıllık standart sapmayla 7.22 olarak verilmiş. Tanı alma yaşının standart bir çan eğrisini takip ettiğini varsayarsak, araştırmaya alınanların %31.5’inin henüz otizm tanısı alamayacak kadar küçük olduğu anlaşılır. Analizde eksik kalmış fazladan 3.400 vaka anlamına gelen bu durum, MMR / KKK aşısı ile otizm arasında ilinti bulunamamasına neden olacak şekilde çalışmaya bias (taraflılık hatası) katmış oluyor.

3. Genetik durum nedeniyle oluşmuş otizm vakaları örneklemden ayıklanmamış:

Ayrıca, genetik ko-morbidite (eşlikçi hastalık) tanısı olan ve 1 yaşından sonra bunun otizm tanısıyla sonuçlanacağı bilinen bireyler “sansür” yemiş; yani sadece tanı alınıncaya dek takip edilmiş bu vakalar çalışmadan çıkarılmamış. Yani bu aslında çoğu genetik sorun nedeniyle otistik kalmış bireyler de araştırma örnekleminden sayılmış. Oysa bunlar, araştırma örneklemine alınmaması gereken olgular.

4. İki (2) ayrı MMR / KKK aşısı kullanımı:

Çalışma kapsamında iki farklı MMR / KKK aşısı kullanımı sözkonusu. 2000’den 2007’ye kadar Danimarka GlaxoSmithKline’ın Prolix® formülasyonunu, 2008’den 2013’e kadar da Merck’ün MMR®II formülasyonunu kullanıyor. Prolix®’teki kızamık suşu Schwarz iken, MMR®II’daki Ender’in Edmonston’ı. Merck formülasyonlu aşıyı olmuş çocuklar henüz otizm teşhisi dahi alamayacak yaştalar, tarihlere bakılacak olursa aralarından en büyükleri bile çalışmanın yapıldığı dönemde en fazla 6 yaşındalar. Bu çalışmaya bakıp ABD gibi (çalışma dönemi boyunca) salt Merck formülasyonlu aşı kullanan ülkelerle kıyaslama yapmaya kalkacaksanız, bu ayrıntı önem kazanıyor.

5. “Doz etkisi” hesaba katılmıyor:

Tüm bunların yanısıra, Danimarka’da çocuklara vurulacak 2. doz MMR’ın yaşı 2008 yılında 12. yaştan 4’e çekiliyor. Bu da, 2004 sonrası doğan çocukların ortalama otizm tanısı alma yaşına kadar 2, daha büyük çocukların ise yalnız 1 doz MMR / KKK aşısı almaları demek. Şayet MMR / KKK aşısının kaç kez vurulduğunun otizm gelişip gelişmemesinde herhangi bir rolü (etkisi) varsa (diyelim iki doz MMR / KKK almanın otizmle nedensel ilişkisi varsa / 2 doz MMR otizme yol açıyorsa), bunu bu araştırma örneklemine bakıp bulamazsınız ve yine, bu durum sonuçların hatalı şekilde arada ilişki bulmayacak şekilde çarpıtılmasına (bias) yol açmakta.

6. Araştırmada kullanılan istatistiksel metod, otizm teşhisini gecikmeli almış çocukları yakalamaktan aciz:

Çalışma yazarları şeffaf bir biçimde açıklamadıkları bir istatistiksel metod kullanarak, otizm tanısı almada MMR / KKK aşısını olduktan sonraki “insan yılı”nın hesaba katıldığı bir yöntemle çalışıyor, ancak böyle yapıldığında aşının birinci dozundan kısa süre sonra otizm teşhisi almış olanlar yakalanıp, teşhisi daha geç gelmiş çocuklar kaçırılmış oluyor. Böyle bir yöntemle çalışmanın izah edilebilir tarafı yok, zira popülasyondan popülasyona otizm tanısı alma yaşı sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, otizm belirtilerinin ağırlığı ve benzeri pekçok etmene göre değişiklik gösteriyor. Bilindiği gibi bu, hastalık etmeniyle temastan hemen kısa süre sonra enfeksiyonel hastalığın (örneğin su çiçeği) ortaya çıktığı enfeksiyon hastalık epidemiyolojisinden “ödünç alınmış” bir yöntem. Lakin aşılama sonrasında doğru tanının yıllar sonra bile gelebileceği kronik bir sekel çalışılırken bu yöntemin hiçbir şekilde işi olamaz.

7. Otizmli çocukların aşılı erkek kardeşleri arasında otizm daha fazla görülüyor:

Çalışmanın ek bölümünde verili Şekil 2’de, aşılı grupta yer alan ve otistik kardeşe sahip erkek çocuklarda otizm insidansının yüksek olması dikkate değer bir durum. “Hayatta kalma eğrisi”nin sonuna doğru gözlemlenen artış, (otistik kardeşe sahip olup da) MMR / KKK ile aşılanmış erkek çocuklarda otizmin, MMR / KKK aşısını olmamış olanlara göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Aradaki fark istatistiksel mana taşımayacak denli küçük gözüküyor, ancak bunun da nedeni analize alınmış bu altkümedeki oğlan çocuklarının sayıca çok az olmasıyla açıklanabilir.

Çalışmanın yazarları ayrıca CDC’nin 2004 tarihli Destefano ve ark.’nın yayınına atıfta bulunmuş, ancak aslında bu, MMR / KKK aşısını olma yaşıyla otizm insidansı arasında istatistiksel olarak manalı ilişki bulmuş bir çalışmadır. American Physicians and Surgeons dergisinde yayımlanmış çalışmada CDC’ye ait veriler yeniden analiz edilmek suretiyle bu konu aktarılmıştır (Hooker, 2018).

8. Çalışma yazarlarının çıkar çatışmaları

Çalışmayı yürüten üç kişinin de Danimarka’daki Statens Serum Institut adlı kar-amaçlı aşı üreticisi firmanın çalışanı olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Dahası, bu araştırmada bir de Novo Nordisk vakfınca verilen hibe kullanılmıştır. Novo Nordisk, Danimarka’daki çokuluslu bir ilaç şirketidir. Bunlar ziyadesiyle ciddi çıkar ilişkileridir.

Çalışma baş yazarı Anders Hviid, 2002 yılında New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanmış MMR / KKK otizm çalışmasının da ikinci yazarı idi (Madsen et al. 2002). Bahsi geçen bu çalışma, araştırmacıların çalışmayı tamamlamak için gerekli etik onayı hiçbir zaman almamış olmalarına rağmen bitirilip yayına verilmiştir. Bu konuyla ilgili detaylı analiz Children’s Health Defense websitesinden görülebilir.

Tüm bu sorunlara sahip böyle bir araştırma, MMR / KKK aşısının otizme yol açmadığına dair kanıt sayılamaz.

Vitamingiller’den Ekleme:
Çalışmayı yayınlayan dergi editörlerinin bildirimini yaptığı, endüstri ile menfaat ihtilafı yaratan ilişkileri ise şöyle:
Merck’ün MMR aşısı tarihe mi karışıyor?

Merck’ün MMR aşısı tarihe mi karışıyor?

Merck’ün aşısı global pazarda yerini GSK‘nın yeni kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısına bırakmaya hazırlanırken, aşının türlü başarısızlıklarını, yol açtığı yığınla sakatlık (Otizm dahil) ve ölümü ve tabii daha ilk başta onay sürecinde Amerikan FDA’inin görevi ihmal suçu işlemiş olduğu ve bu aşının ortada doğru dürüst bir güvenlik deneyi dahi olmadan global pazara dayatılmasının önünün açıldığı gibi gerçekler ifşa oldukça, gözümüze birden Kongo’daki, Samoa’daki (ama Tonga’daki değil!) kızamık salgınları sokuluyor ve endüstrinin büyük bir titizlikle hazırlamış olduğu toplumu ayrıştırıcı ve aşıların zorunlu hale getirilebilmesine zemin hazırlayıcı dezenformasyonu bakın hangi kalemlerce toplum bilincine zerk ediliyor:

Karasu hakikaten eksiksiz bir “aşı-karşıtı düşmanlığı” metni hazırlamış, Pharma’nın hayalet kalemleri olsa ancak bu kadarını yazabilirlerdi herhalde 😉

Bu biraz fazla başarılı (!) dezenformasyon çalışması örneğini bırakıp rotamızı hemen gerçeklere çevirelim:

KABAKULAK VİRÜSÜ EVRİLİYORAŞI ETKİSİZ & ÇARESİZ

2007- Yeni(!) fenomen: Vaccine-induced pathogen strain replacement”, yani aşılama programları ile oluşturulan doğal seçilim baskısı yüzünden, insanda hastalık yapma kabiliyetine sahip patojen (mikrop/virüs/bakteri) suşları (alttipleri) arasında iktidarın el değiştirmesi olayı. Aşılar “perfect”, yani vurulduğu her insanı mikrobun bütün tiplerine karşı %100 koruyacak dahi olsa aynı fenomene yol açıyor, kaçış yok. Siz hangi tipini hedef alıp vurursanız, bir diğer tipi baskın hale geçip sizi daha beter hasta ediyor.

Adaptasyon üstadı mikrop dünyasını çelimsiz aşıları ile alt edebileceğini, ortadan kaldırabileceğini gerçekten düşünebiliyor insanoğlu, alın size Aşil’in topuğu… İnsanlığın bu gözkarartıcı kibridir aslında en büyük ve sonunu getirecek olan zaafı.

İnek memesinden cerahat toplayan Jenner’dan beri süregelen, 200 yıllık yanlıştır aşı çılgınlığı. Bilim ise çoktan bu yanlışı ortaya koymuş olduğuna göre, yanlışta ısrarcı olunmasının ve hatta zorla dayatılmaya çalışılmasının ardında başka sebepler olmalı, zira bu işin hayır getirmeyeceğini bilim söylüyor, biz değil.

2012 – ABD’de (ve gelişmiş dünya ülkelerinde) kızamık aşısını tekelinde bulunduran, aşısı MMR’ın (KKK/kızamık-kabakulak-kızamıkçık) otizm ile bağıntısını gizlemede işbirliği yaptığı dönemin CDC şefini daha sonra işe alarak ödüllendiren Merck ilaç firmasının, MMR aşısının ABD lisansını elinde tutabilmesi için gerekli kabakulak özelinde %95 etkinlik (serokonversiyon) değerini yakalayabilmek için kan örneklerine deney tavşanlarının kanından antikor katmak suretiyle hile yapılmış olduğu ve Amerikan devleti ve tüketici bu şekilde yanıltılarak suç işlenmiş olduğu için, bu suça iştirak etmeyen istemeyen iki Merck viroloğu firmayı dava ediyor. 2020’ye gireceğimiz şu günler, davanın Merck aleyhine sonuçlanmasının beklendiği günler esasen.

Sayın Karasu da eminiz biliyordur ve gözleri yaşlı şekilde aktaracaktır köşesinden ama, ABD’de hemen her sene binlerce kabakulak vakası ortaya çıkıyor. Üstelik bunlar ağırlıklı olarak enfeksiyonun riskli olduğu ergenlik ve yetişkinlik dönemindekilerde olmasına (ve üniversite yahut askerlik döneminde kabakulak geçirenler devletin önerdiği 2 ve bazen üniversite girişte de olmak üzere 3 doz kabakulak (Merck/MMR) aşısını almış olanlar olmasına) rağmen medya sadece 3-5 kişilik kızamık vakalarını dünyanın sonu gelmişçesine bir havada duyuruyor. Medyanın amansız algı operasyonlarının yardımıyla MMR’ın başarısızlığı ve yarattığı tehlike böylelikle kamuoyunun gözünden kaçırılmış oluyor.

KAYNAK

2015 Temmuz – Aşı üreticilerinin ve halk sağlığı çalışanlarının daha ancak yeni farkına varabildiği “Aşıyla mikropta suş değişimine yol açma” [“vaccine-induced strain replacement”] fenomeni çok ciddi sonuçları olan bir durum. Şu anda nasıl yoğun antibiyotik kullanımına bağlı, bilinen hiçbir ilaç tedavisine yanıt vermeyen “süpermikroplar” ortaya çıkarılmış ise, ortaya konulan yeni araştırmalar aynen “aşılamanın…” da “konakları patojenin bir veya iki tipine karşı dirençli hale getirdiğinde mikrobun alttipleri arasındaki seçilim yarışını kırbaçlayıp değişime uğrattığını, bunun da ortaya baskın hale geçmiş yeni patojen suşlarını (alttiplerini) çıkardığını” söylüyor.

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198

PLOS Biology dergisinde 2015 Temmuz‘unda yayımlanmış bir diğer çalışma ile bu fenomen doğrulanıyor. Amerikan ve İngiliz akademisyenler tavuklarda Marek hastalığına yol açan bir herpes virüsünün değişik alttipleri ile deneylere başlıyor. Eskinin bu herhangi bir tehlike oluşturmayan hastalığı son 60 yıl içinde evrilerek, sinirlere saldırıp felç eden ve yaygın tümör oluşumuna neden olan ölümcül bir hastalığa dönüşüyor.

Çalışmada, hastalığa karşı aşılanmış tavukların etraftaki aşısız tavuklara virüs bulaştırdığı [shedding] ve bu yolla enfekte olmuş aşısız tavukların öldüğü gözlemleniyor.

Çalışmanın başyazarı Penn Devlet Üniversitesi’nden profesör Andrew Read, insan hastalıklarına karşı kullanılan aşılarda da bu tür “sızıntı”lar oluyorsa [‘leaky vaccines’ olarak nitelendiriyor bunları], patojenlerin evrimleşmeye giderek ortaya çok daha virülan (hastalık oluşturma kabiliyeti çok daha yüksek) tiplerinin çıkabileceğini söylüyor. Kısa bir literatür incelemesiyle ve özellikle de son kızamık salgınlarına bakılarak, Prof. Read’in bu öngörüsünün bugün aşı uygulanan hemen hemen bütün virüs ve bakteriyel enfeksiyonel hastalıklar için doğrulanmış durumda olduğu görülebilir. Kaynak: PubMed.

KAYNAK

2015 Ağustos – Kabakulak aşısına ait virüsün “genetik kararsızlığı” bir kez daha teyit ediliyor. Aşı üretiminde kullanılan hayvan hücreleri değiştikçe, RNA virüsü olan kabakulak virüsünün genlerinde ‘sapma’ / ‘kayma’ (drift) meydana geliyor. O yüzden de bir aşı partisinden diğerine, meydana gelen ağır aşı reaksiyonları arasında da büyük farklılıklar gözlemleniyor. Bir çeşit talih oyunu yani… Ama “bilimsel” versiyonu. Biz buna ‘pabucu yarım Jenner bilimi’ diyoruz 🙂

ABD’nin Arkansas şehrinde hemen 2016 Ağustosu’nda meydana gelen ve çoğunluğu aşılı kimseler arasında başgösteren 1600 kişilik kabakulak salgınında halk sağlığı yetkilileri aşının (Merck’ün MMR’ının) kabakulak virüsünün gelişen yeni tiplerine karşı korumadığını itiraf etmek zorunda kalıyor.

Merak edenler için: GSK, Merck ve Bill Gates’in hamisi olduğu Hintli firmanın kabakulak aşıları da Jeryl Lynn tipi kabakulak virüsü kullanır.

Bu kabakulak kompanentiydi aşının. Ve koruyucu etkinliğinin değerlendirmesiydi…

Peki ama bu MMR (KKK) aşısı nasıl vücut bulmuş, hangi güvenlik deneylerinden geçerek FDA karşısına çıkmış ve FDA tam olarak hangi çalışmalara bakarak ruhsat vermiş?

İDARİ KURUMLARIN BÜYÜK İHMALİ VE KLİNİK DENEYİ YAPILMADAN PİYASAYA ÇIKMIŞ MMR (KKK) AŞISI

Merck’ün tüm dünyada olduğu gibi şu an Türkiye’de de kullanılmakta olan MMR (KKK) aşısının birtek ‘tekli’ bileşenlerinin klinik deneylerinin olduğunu, bunlar birleştirilip tek bir karma aşı haline getirildiğinde etkisinin ne olduğuna dair neredeyse hiç çalışma olmadığını biliyor muyduk?

Öğrenelim:

MMR II aşısının prospektüsüne baktığınızda pekçok çalışmaya atıf görüyorsunuz, nevar ki bunların HEPSİ aşının tekli bileşenleri üzerinde yapılmış çalışmalar. Ve elbette hemen her aşıda olduğu gibi çalışmaların ana hedefi “etkinlik”, yani aşının vücutta ürettiği antikor seviyesine bakmak, güvenlik ve ortaya çıkan yan etki ve ölümler hep ikinci planda.

Tekli kızamık, tekli kızamıkçık, tekli kabakulak aşılarının koruyucu etkinliklerinin (oluşturdukları antikor yanıtının) çalışıldığı münferit deneyler kaynak olarak gösterilmiş.

Karma aşı (KKK) vurularak yürütülmüş tek bir çalışmaya rastlıyoruz prospektüste, fakat bunun da referansı yok?!

11 aylıktan 7 yaşa kadar topu topu 284 çocuğa MMR II aşısı vuruluyor, bunların da %1 ila 5’i dışındaki hepsinin virüslere karşı antikor ürettikleri, aşının da genel itibarıyla fena tolere edilmediği (yani aşırı bir zarar ziyan oluşturmadığı) bildiriliyor. [Fakat tabii “aşı bilmi”nde, aşılama sonrası çocuk ölse dahi bunun aşıyla ilişkisi hiçbir zaman olmuyor, onun notunu da düşelim.]


Efendim buraya kadar okuduklarımız “normal” mi, onu irdeleyelim.

Birincisi, fazlar halinde yürütülen klinik deneylerde (yani insan deneylerinde) çalışmaya alınan kişi sayısının gitgide artmasını beklersiniz. 1. fazda ürünü 20-100 sağlıklı gönüllüde denersiniz. 2. fazda ise hedef pazardan seçilmiş 100-300 gönüllüde denenir artık ürün. Son aşamada ise, ürünü toplumun hangi kesimine yönelik olarak çıkaracaksanız o gruptan 300-3000 arasında gönüllüyle bitirirsiniz çalışmayı. O yüzden, siz dünya genelinde yüzmilyonlarca çocuğa vuracağınız bir aşı çıkarıyorsanız piyasaya, bunun kesinlikle 1’den fazla klinik deneyi olmalı, o deneyde de kişi sayısı 200-300’de kalmamalı.

Bir yanlışlık vardır, kesinlikle tek deneyle çıkmamıştır bu aşı, dünyada bunca ülke takvimine alıyor, hiçbiri mi fark etmedi, hepsi birbirinden “uzman”, “ehil”, “çalışkan”…. doktorlar hele, böyle bir detayı gözden kaçırmış olabilir mi?

Eh hadi o zaman araştırmaya devam edelim, bari gidelim Merck’ün websitesine bakalım, işin aslı neymiş görelim dediğimizde, burada da aynı deneyden bahsedildiğini görüyoruz. Peki ama nerede referans, nereden girip bulacağız biz bu deneyi de diğerleri gibi vardıkları sonuçları inceleyebileceğiz derseniz eliniz boş kalıyor. Burada da hiçbir referans yok?!

Peki ama bu aşıyı ülke takvimine alan idari kurumlar, bunlara danışmanlık hizmeti veren “bilim kurulları”, aşı çalışma grupları katılımcıları ve nihayetinde doktorlar neye dayanarak bize bu aşının son derece güvenli olduğuna dair teminat verebiliyor?

Evet, ICAN Derneği ve Robert F. Kennedy, Amerikan FDA’ine yasal başvuruda bulunarak Merck’ün MMR (KKK) aşısını hangi güvenlik deneyleri temelinde ruhsatlandırmış olduğunu sormak zorunda kalıyor, zira bu bahsi edilen deneylere hiçbir şekilde ulaşılamıyor?!

2019 Nisan’ında ellerine geçen sonuçlar çok çarpıcı:

• Tüm dünyada yüz milyonlarca çocuğa vurulacak bu aşı için firma toplamı 1000’i bulmayan denek üzerinde 8 küçük klinik deney yürütmüş ve bu deneylerde piyasaya çıkartılacak aşı, yani MMR’ı vurdukları toplam çocuk sayısı 342. Aşının sadece 342 çocuktaki etkisine bakılarak verilmiş yani ruhsat!
• Enjeksiyon sonrası ‘yan etki’ izlem süresi 42 günle sınırlı tutulmuş!
• Yürütülen 8 deneyde de katılımcıların yarısından fazlası(!) yahut kapsamlı bölümünde mide-bağırsak rahatsızlıkları ve üst solunum yolları enfeksiyonları görülmüş.
• Ortaya çıkan istenmeyen etkilerin tümü için ‘başka virüsler’ şeklinde jenerik bir tanımlama kullanılmış ve bunlar aşı ruhsatlandırma sürecinde değerlendirme dışı bırakılmış.
• MMR’ın etkisinin karşılaştırıldığı ‘kontrol grubu’ndan kimse gerçek plasebo (salin su gibi vücutta biyolojik etki yaratmayacak bir madde) almamış, onun yerine MMR aşısını tekli kızamıkçık, yahut birleştirilmiş kızamık ve kızamıkçık aşılarıyla karşılaştırmışlar!

MMR aşısının Otizmle bağıntısı, Dr. Andrew Wakefield’ın bundan 20 sene önce işaret ettiği mide-bağırsak sorunları ve Otizm patogenezi arasındaki bağıntı, solunum yolları enfeksiyonu olan kızamık için vurduğunuz aşının insanların yarısından fazlasında aynen solunum yolları enfeksiyonuna yol açması….

Dünyada hiçbir ilaç için kabul ettiremeyeceğiniz, “plasebosuz” deneylerden geçen aşıların peynir ekmek gibi global popülasyona dağıtılması…

Aşı vücutta nelere yol açıyor diye görmek için 42 günün yeterli görülmesi?!

Aşı deneylerine katılacak çocukları seçerken sağlık kontrolünden geçmiş, hiçbir sağlık sorunu bulunmadığı bilinenler alınırken, her türlü veri tahrifatını yapabileceğin, tamamen kendi kontrolündeki deneylerin yan etki izleminin bir de 42 günle sınırlı tutulması, sonra bu 3-5 sapasağlam çocukta denenmiş “şey”lerin, türlü sağlık sorunlarından mustarip yüzmilyonlara “güvenlidir” diye vurulması?!


Sözün bittiği yerdeyiz…

Yapılmamış “güvenlik deneyi” aynen çocuklarımız üzerinde yapılıyor, olan o!
Test edilmemiş bu biyolojik ürünler için çocukların herbiri kobay.

Aşı FDA tarafından ruhsatlandırıldıktan sonra, genel popülasyonda yarattığı türlü ağır sorunlar bir bir prospektüse eklenmeye başlıyor. Bunlar kabul etmek zorunda kaldıkları “yan etki”ler. Bir de koca bir spektrum dolusu Otizmli çocuk var, hani o deneylerinde görüp de gizledikleri mide-bağırsak rahatsızlıkları hepsinde olan.

Henoch-Schonlein Purpura, bebekte akut hemorajik ödem, transvers miyelit [hani eskiden ismine polio (çocuk felci) dedikleri tanı klasmanlarından yalnızca biri], yürüme güçlüğü, ADEM (akut disemine ensefalomiyelit), epididimitis . . . hep bu deneysel aşılar genel popülasyonda vurulmaya başlandıktan sonra inkar edilemez boyutlara ulaştığında “yan etki” listesine girmeye hak kazanmış sorunlardan.

KAYNAK

FDA, CDC, HHS (Amerikan Sağlık Bakanlığı)… Hepsi şu an stresli günler geçiriyor zira Kennedy ve ICAN derneği bugüne kadar sakladıkları bütün resmi belgeleri yasal yoldan bir bir ele geçiriyor. İlaç şirketlerine 1986’da aşıları için sağladıkları kanuni güvenceyi ortadan kaldıracak asıl hamleye hazırlık var, biliyorlar.

O yüzden, bu davalar peşpeşe gelmeden bütün eyaletlerde kimvurduya getirip aşıları tümüyle ve sırf çocuklar değil tüm nüfusa zorunlu hale getirmek için sadece 2019’da 200’u aşkın yasa teklifi eyalet meclislerinde görüşmeye alındı ABD’de. Samoa kızamık salgınının bütün bu gelişmeler arasında son perdeden haber edilmesi, prototip olarak seçtikleri kukla devlette geçirdikleri medikal sıkıyönetim yasalarını gizlemeye gerek bile görmeden tüm dünya için öngördükleri mesajını vermeleri… Boşuna değil elbette.

Ve…
Satranç tahtasında bu şekilde karşılıklı hamleler yapılırken Türkiye’de GSK’nın aşısı devreye girdi bile 🙂

Piyasaya çıktıktan sonraki deneyinin biryerlerde yapılması lazım tabii, Türkiye neden olmasın? GSK’yla “duygusal” bağlarımız çok güçlü ne de olsa.

Peki… GSK’nın yeni MMR aşısı klinik deneylerinde hangi aşıyla karşılaştırılarak güvenli(!) ilan edilmiş dersiniz?

Merck’ün bu bahsettiğimiz MMR II aşısıyla!

Şimdi…

Bu noktada umuyoruz ülkenin aklı başında hukukçuları, doktorları, bilimadamları, gazetecileri bu akılalmaz ve affı da mümkün olmayan ihmal ve suçların Türkiye’deki sorumlularının ve bunların işbirlikçilerinin kanun önünde hesap vermesi için gerekli girişimlerde bulunur.

Anne-babalar…

Lütfen kimseye güvenmeyin ve çocuğunuzun sağlığı ile ilgili alınacak her türlü kararda kendi araştırmanızı yapın, haklarınızı bilin, çocuğunuzu koruyun.

Sağlıkla,

a.


Aşılı Popülasyonlarda Başgösteren Salgınlar – Kızamık / Samoa – 2

Aşılı Popülasyonlarda Başgösteren Salgınlar – Kızamık / Samoa – 2

Düşük gelirli, az gelişmiş, nüfusu kronik hastalık şampiyonu, çocukları malnutrisyolu, etnik bakımdan nüfusu oldukça homojen bir yapılanma gösteren küçük ada devleti Samoa’dayız.

Tam manasıyla bir kaşık suda koparılan global fırtınanın tozu dumanı henüz yeni duruluyor ve biz sizlere medyanın büyük bir çabayla sansürlediği asıl gerçekleri aktarmaya hazırlanıyorken, sahnelenen bu ödüllük performansın asıl sebebi kendini 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle belli etmiş bulunuyor.

2020 itibariyle global çapta geçilmesi planlanan Yeni Sağlık Düzeni’nin (Orwelce bilenlerimiz bunun asıl okunuşuna vakıflar) fişeği bu minicik kukla devletçikten ateşlenmiş ve bu PROVA ile globalistler büyük başarıya imza atmış durumda.

Aynı imza Türkiye Cumhuriyeti’nde bakalım kaç tarihinde atılacak, hep birlikte göreceğiz.

İşte 2 haftadır pompalanan “Katil Kızamık Salgını”, “halkın sağlığını korumak” adına ilan edilen olağanüstü haller, sokağa çıkma yasakları, resmi kurumlardan sosyal medyada paylaşıma yasak konulması çağrıları, yapılan yanlışları dile getirip o adada hayat kurtaran tek şeyi yapmakta olanları hapse atmalar, şeytanlaştırılan “aşı-karşıtlığı”nın meyveleri…

Samoa Sağlık Bakanlığı geçirdiği yeni kanunla kendine özel güçler kazandırıyor (aklı veren kimdi acaba?), dilediği zaman dilediği kişiyi tıbbi muayeneden geçirme, enfeksiyonel hastalığı olmadığı belirlene kadar kişileri karantinada tutma hakkını kendine kazandırıyor.

Karşı çıkanlar günlük 200 Amerikan doları cezaya çarptırılıyor, tutuklanıp hastaneye veya karantina alanına tıkıştırılma hakkı kolluk kuvvetlerine tanınıyor.

Bunlar dışında, ‘enfeksiyonel hastalıklar bağlamında suç(!) teşkil eden davranışlar’ için ayrıca cezalar da uygulanabiliyormuş. İstediğimiz gibi yorumlayabiliyoruz malum bu ucu açık, muğlak ifadeleri. Mesela sosyal medyada aşıdan sonra ölen veya sakat kalan çocuğunun acısını paylaşmak “suç” olabilir, yahut arkadaşlar A vitamini, C vitamini hastalığın şiddetini azaltıyor derseniz, patentlenemedikleri için tü kaka olması gereken bu doğal (Orwelcesi “tehlikeli”!) çarelerle halkı gerçek zehirlerden (pardon, ilaçlardan) mahrum bırakmaya çalıştığınız iddiası ile ‘halk düşmanı numero uno’ ilan edilebilirsiniz.

Başımızı kuma gömüp yaşamıyorduysak, bu yasalar bize epey tanıdık gelmeli? 2001 İkiz Kuleler Saldırılarının hemen ardından geçirilen ve aylar öncesinden hazırlandığı bilinen Ulusal Güvenlik ve Terörle Müccadele Yasaları kapsamında ABD’de çoktan yürürlüğe girmiş yasa içerikleri bunlar. Şimdi bu yasaları ‘virüs gibi yayma’, diğer ülkelere ve esasen tüm dünyaya bulaştırma zamanı.

Düğmeye basıldı. Ya akıllanır, aynı oyun Türkiye’de sergilendiğinde (şu anda olanlar tam olarak budur!) örüntüyü tanır ve karşı çıkarız, ya da evlerin kapısı işaretlenip zorla aşı uygulanacak dendiğinde ‘iyi vatandaş’ olup uslu uslu kolları sıvarız.

Kim ilgileniyor, kim okuyor, kimin umurunda bilmiyoruz. Ancak biz herzamanki gibi gerçekleri yine de belgelemeye devam ediyoruz.

Buyrun başlayalım.

MMR (KKK) Aşılamasının Samoa’daki Tarihçesi ve Güven Kaybı:

2003 Kızamıkçık Salgını ve Ölümler

KAYNAK

1990 – 2004 yılları arasında 1 yaşındaki Samoalı çocukların MMR (KKK – kızamık-kabakulaK-kızamıkçık) ile aşılanma oranlarını gördüğümüz tabloda 2002 ve 2003 yıllarda çocukların %99‘unun aşılanmış olmasına rağmen 2003 Haziran’ında Samoa büyük bir kızamıkçık salgını görüyor ve 3 çocuk hayatını kaybediyor. Büyük güven kaybı yaşayan MMR aşılamasının kapsayıcılığı ertesi sene %25‘e düşüyor. Dönemin gazeteleri Samoa hükümeti’nin kızamıkçık aşılamasını eline yüzüne bulaştırdığı yönünde haberler yapıyor. Haberin detaylarında maalesef o dönem sağlık bakanlığının MMR canlı virüs aşısını gebelere de önermekte olduğu anlaşılıyor. DSÖ‘nün 2003’te Pasifik Bölgesi’nde kızamığı bitirmek istiyoruz çağrısı uyarınca çocuklara 2 doz olarak uygulanmaya başlanan MMR/KKK aşısı %99’luk oranlarda uygulandığında belli ki ortaya ağır yan etkiler de çıkıyor, zira sağlık bakanlığı gazetenin haberine göre MMR aşısının yan etkileri olduğu yönünde kamuoyuna açıklama yapma gereği duyuyor. İhmaller birden fazla, halk kızgın. Aşılara güven dipte…

Ucuz Aşılar ve Güven Sorunu – Serum Institute of India

Bill Gates’in 10 sene süren Polio erasikasyon kampanyası, yanında yine Merck’ün Gardasil aşısı deneyleri gibi sebeplerden Hindistan’la yakın münasebeti biliniyor. Vergiden muaf vakfı Bill & Melinda Gates, özellikle dünyanın gelişmemiş veya az gelişmiş bölgelerinde aşı çalışmalarına GAVI ile birlikte yoğun destek veriyor.

Hintli Serum Institute of India firmasının sahipleri ve Bill Gates İşbirliği – 2012

2012 – Hayırsever Bill Gates’i, Hindistan’da ucuz aşı üreterek DSÖ, UNICEF, GAVI gibi kuruluşlara dozu 50 cent‘e satan Serum Institute of India firmasının sahibi iki doktor kardeşe İsviçre’de aynen şu sözlerle iltifatta ve teşekkürde bulunurken görüyoruz: “Bu ‘Aşı Kahramanları’ olağanüstü, mitolojik karakterler hakikaten.”

Oysa hemen bir sene öncesinde, 2011’de, 10 senelik Gates destekli yoğun polio eradikasyon programı ardından sonunda ülkenin polio’dan temizlendiğini ilan ettikleri yılda, ahlak sahibi doktorlar Hindistan’da sadece 2011’de aşılama yüzünden fazladan 47.500 non-polio akut flask paralizi gelişmiş olduğunu, bu vakaların doğal polio enfeksiyonundan 2 kat ölümcül seyrettiğini ve çocuk sakatlayıp öldüren bu programa 10 senede 8 milyar Amerikan doları harcanmış olduğunu, bu paranın insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışmak, sanitasyon çalışmalarına yatırım yaparak polio için kalıcı çözümler oluşturmak yerine aşıyla geçici “Pirüs Zaferi” kazanılmış olmasının sevinilecek ve ahlaki açıdan da doğru bir tarafının olmadığını ifade ediyor.

Dünyanın gelişmemiş ve az gelişmiş yörelerinde (TR dahil) herhangi bir salgın durumunda DSÖ bu firmanın ucuz tekli kızamık yahut kızamık-kızamıkçık (MR) aşılarını vurdurtuyor. 2019 sonunda Türkiye’de başlatılmış olan kızamık aşısı kampanyalarında kullanılan aşılar bu firmaya ait olup, bugün salgın var denilen Samoa ve Kongo gibi ülkelerde kullanılan karma MMR (KKK) aşısı da yine bu firmaya ait.

Tekli Kızamık Aşısı Prospektüs
MMR (Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık) Aşısı Prospektüsü

Samoalı tıp camiasının kızamıkçıktan insan öldürmeyi nasıl başarabildikleri kesinlikle muamma, fakat kızamıkçığa atfedilen ölümlerin bizzat aşı komplikasyonu olma olasılığı elbette çok yüksek. Halkın bir sonraki sene verdiği tepki de asıl suçluyu işaret ediyor gibi bizlere.

2018 Temmuz, MMR Aşılamasına Bağlı Ölümler

Samoa’da 1 yaş aşılarını olmak üzere hastaneye gelen iki bebek, Serum Institute of India‘nın karma MMR (kızamık-kabakulak-kızamıkçık) aşısını olduktan dakikalar sonra ölüyor.

İlk bebeğin ölümüne şahit olan diğer anne, çocuğuna aşıyı yaptırmak istemiyor, fakat hemşire ısrarcı olarak annenin itirazına rağmen aşıyı yapıyor ve 2. bebek de aynı dakika içinde hayatını yitiriyor.

1 yaş MMR/KKK aşılaması ardından dakiaklar içinde hayatını kaybeden Samoalı bebekler.

Aşılar firma tarafından sağlanan özel kitler halinde gelmesine rağmen bu kıdemli hemşirenin bir şekilde, aşıyı seyreltmek için kullanması gereken safsu yerine tarihi geçmiş bir kas gevşeticisi ilaç kullandığı, çocukların MMR aşısı yüzünden değil, bu hatalı uygulama yüzünden öldüğüne hükmedilip 2 Ağustos 2019’da hastanedeki 2 hemşireye 5 yıl hapis cezası veriliyor.

Bu kıdemli hemşirelerin, aşıyı safsu ile sulandırdıktan sonra çalkalayıp renk değişimini gözlemledikten sonra uygulaması gerekiyor. Aşıyı bambaşka bir ilaçla karıştırmış olduklarını nasıl anlayamadıkları anlaşılır gibi olmasa da, bildiğimiz tek şey varsa o da, sözkonusu olan aşıysa, kusurun hiçbir zaman onda olmayacağı.

Bu olay büyük haber oluyor, başbakan ülkedeki tüm MMR aşılarını toplatıyor ve soruşturma açıyor.

Başbakan yayınladığı taziye mesajında ailelere başsağlığı dilerken, torununun da çok eskiden bu aşıdan sonra benzer bir deneyim yaşadığını, ölümden döndüğünü, sağlığına kavuşmuş olsa da bu olaydan sonra konuşma yetisini yitirdiğini söylüyor.

MMR-Otizm skandalının kırmızı çizgilerinden (ya da bizim hekimlerimizin anlayacağı dilden söyleyecek olursak ‘Wakefield Vakası’ndan) belli ki haberdar olmayan Samoa başbakanı, bir de görevini yapıp MMR aşılamasını askıya alınca bu haritada nokta kadar dahi yer kaplamayan minik ada devleti kendi kendini ‘kırmızı bayrak’la işaretlemiş oluyor.

Bunu nereden mi anlıyoruz?

1 Nisan 2019‘da koskoca DSÖ’nün yeni Pasifik Bölge Müdürü kalkıp, bu hala MMR aşılamasını askıda tutan(!) minik ada devletini şahsen ziyarete geliyor ve ısrarla “salgınların görülebileceğini”, “bölgesinde Filipinler, Tayvan, Yeni Zelanda’da kızamık vakaları olduğunu”, “bunun nasıl da bulaşıcı bir virüs olduğunu”, “mutlaka aşılamaya geçilmesi gerektiğini” söylüyor [linkte en alttaki videoyu izleyiniz]. Yani esasında, Modern Tıp Dini’ne imanın şartlarından olan “Kutsal Su enjekte etme seromonisi”ni uygulamadan kaldırarak Tıbbın Vatikan’ının (DSÖ) radarına girmiş bu mini mini ülke, Papa’nın görevlendirdiği Başpikopos’un şahsi ziyareti ile işlemekte oldukları bu küfrün cezasının ağır olabileceği mesajı verilerek açıkça tekrar “dine davet” edilmiş oluyor. Bakan da karşılık olarak aşılarla ilgili herhangi bir problemin olmadığını, bunun insan hatası olduğunu, hastanelerde (niyeyse?) aşıların saklandığı buzdolaplarının yenilenip çoğaltılacağını ve aşılamaya yeniden başlanacağını söylüyor.

Sonuçta oldukça sıcak tropikal bir adada, 2-8 santigrat derecede tutulması şart aşılar bunlar. Hele daha uzun süre muhafaza edileceklerse derin dondurucuda tutulmaları gerek. Elektrik kesintisi hiç oluyor mudur adada? Elektrik kesintisi durumunda jeneratörleri var mıdır anında devreye girecek? Bunlar hep, sorulması gereken sorular.

DSÖ Bölge Direktörü Dr Takeshi Kasai, Sa’anapu Sağlık Kliniğ’nden kadın komitesi ile birlikte görülüyor

Dr. Kasai’nin açıklaması:

15 Nisan 2019‘da Samoa devleti yeniden MMR aşılamasını başlatıyor. Halk fazla ilgi göstermiyor. O (kibarcası) “uyduruk” Hint aşılarını vurdurmayız çocuğumuza diyorlar.
Haziran 2019 – Aslen Samoalı olan ve Avustralya’nın ünlü bir Amerikan Futbolu oyuncusuyla evli olup çocuklarını aşılatmayı tercih etmediği için Pharma ve emrindeki medyanın hışmına uğrayan Taylor Winterstein, ABD’de Monsanto’yu mahkemede dize getirmiş, ICAN derneği kurucusu ve Vaxxed prodüktörü Del Bigtree ile birlikte 2018 yılından bu yana Amerikan Sağlık Bakanlığı ve FDA’e üst üste davalar açıp soru önergeleri vererek özellikle MMR (KKK) aşısının ruhsatlandırma sürecindeki büyük çarpıklıkları ortaya çıkaran ve yeni ve daha büyük davalar için hazırlık aşamasında olan Robert F. Kennedy ile biraraya geliyor.

Ağustos 2019 – İki hemşireye adam öldürme suçundan 5’er yıl hapis cezası veriliyor.

Samoa’da bu noktada 1 senedir kızamık aşılaması düşük seyretmesine rağmen henüz vaka bildirimi yok, ancak gazeteler yaz boyunca ‘salgının kapıda olduğu’ tamtamlarını çalmaya devam ediyor.

Minvalde büyük Polinezya nüfusuna sahip Yeni Zelanda’da herzamanki gibi kızamık vakaları görülmeye devam ediliyor. Kızamık Yeni Zelanda’dan ‘elimine edildi’ diye ilan edilmiş olsa da ‘epizodik’ olarak vakalar hep görülmekte. Büyük Samoalı popülasyonuyla Auckland’ın bir kentinde kızamık vakaları Temmuz ayında yoğunlaşıveriyor. Kentin hastanesine ayağı kırıldığı için giden gençler bile orada kızamık kaparak hasta düşüyorlar. Sorun neden sonra anlaşılıyor, hastanenin oda havalandırma sistemleri negatif basınca değiştirilmediği için hastane salgın alanına dönüşüyor. Vakaların büyük bölümü Samoalı (Polinezyalı) çocuklarda ve ne gariptir ki bu etnik grup fakirliklerinden ötürü devletin özellikle en yoğun aşıladığı (%98.7’si aşılı) grup. İlginç. Ve bir diğer ilginç nokta, Yeni Zelanda’daki kızamık vakalarında hiç can kaybı olmamış olması.

Samoa’nın aksine, Yeni Zelanda’da kızamık şüpheli her vaka test ediliyor, PCR ile genotipine bakılıyor. Auckland’daki salgında doktorların kızamık zannettiği 6385 vakanın yalnız %23.5‘inin hakikaten kızamık olması ise hayli ilginç.

Bu noktada aklımıza gelen sorular:

1. Doktorların kızamık teşhisinde bu oranda yanılmaları alarm verici değil midir? Kızamık salgını var dendiğinde, PCR testi ile teyit olmayan durumlarda bu bildirime ne kadar güvenilebilir?
2. 6385 şüpheli vakadan 4885’i kızamık değilse, peki ya nedir?
3. Genotiplemede geçirilen enfeksiyonun ‘aşı tipi virüse bağlı’ olduğu anlaşıldığında bu vakalar ‘kızamık’ kategorisinde mi gösterilmektedir, yoksa “kızamık değildir” denilen vakaların bir bölümünü bizzat aşıdan kızamık kapanlar mı oluşturmaktadır?
4. Yeni Zelanda’da kızamık teşhisinde bunca büyük olan yanılma payı, acaba Samoa adası için nasıldır? Samoda’daki vakalardan PCR ile test edilen var mıdır?

Yeni Zelanda’nın Auckland bölgesinde test edilmiş kızamık şüpheli vakalardan büyük kısmı kızamık çıkmıyor.

Bir gazete haberinde kızamıklı birinin uçakla Yeni Zelanda’dan Samoa’ya uçtuğu yönünde bir bildirim haricinde bilgiye ulaşamasak da, genel kanaat Samoda’ki salgının Yeni Zelanda’daki yaşayan Samolalıların (Polinezya komünitesi) adaya uğraması ile buradan aktarıldığı yönünde.

Olayların bundan sonraki zamansal sıraması şöyle gelişiyor:

30 Eylül Pzt günü Samoa’daki 28 kızamık şüpheli bireyden alınan örnekler test ve teyit için Avustralya’ya gönderiliyor.
Haftasonuna kadar test edilen 12 örneğin yalnızca 4‘ünün (1 erişkin, 3 de çocuk) kızamık olduğu bildirimi geliyor.
Bu vakaların hepsi tedavi edilip sapasağlam taburcu ediliyor.

1 Ekim Salı – UNICEF kızamık salgının geleceğinden o kadar emin ki, hemen ertesi gün Samoa, Fiji ve Tonga Krallığı‘na 115.000’er aşı ve yeteri kadar da A vitamini gönderiyor. KAYNAK

2 Ekim Çarşamba – Samoa test için şüpheli 8 numuneyi daha gönderiyor. 16 Ekim itibariyle (2 hafta sonra) alınan sonuçlar da 3 vakayı kızamık olarak doğruluyor. Bu 3 vakanın 2’si 5 yaş tında çocuk, biri ise 22 yaşında erişkin.

Bunların da hepsi tedavi edilip sağ salim taburcu ediliyor.

16 Ekim itibariyle doğrulanmış toplam 7 kızamık vakası var Samoa’nın, can kaybı yok. Aynı gün Samoa, 7 kızamık vakası sebebiyle ülkede kızamık salgını olduğunu ilan ediyor. Ülke yalnız 1 ay içinde, 15 Kasım‘da Olağanüstü Hal ilan edinceye kadar neler yaşanmış ona da bakacağız.

BASIN TONGA’YA NİYE DOKUNMUYOR?
Minvalde, 1 Ekim Salı itibariyle civar adalar, Tonga ve Fiji’ye de UNICEF tarafından MR (Setum Institute of India’nın kızamık-kızamıkçık) aşıları gönderildiğini söylemişltik.

Birleşmiş Millerler’e bağlı çalışan UNICEF’in durum raporunu görelim:

Yeni Zelanda’ya maça giden lise Amerikan futbolu takımından bir gencin kızamıkla Tonga’ya dönmesi, daha sonra diğer 12 gencin de Tonga’da kızamık geliştirmesi üzerine Tonga’da bu çocuklar çocuklar karantinaya alınıyor, temaslılar aşılanıyor ve ilkokulu da tatil edilip bulaşı önleyici tedbirler alınıyor. Gayet güzel. UNICEF bunu nasıl öngördüyse, zaten 1 Ekim tarihi itibariyle bu adaya da 12.000 kızamık aşısı, 1500 kapsül de A vitamini yollamış bulunuyor. Daha da soğuk zincir için iki buzdolabı ile ekstradan 6.000 doz aşı daha yollayacağız diyor.

Her şey kontrol altındayken birden ikinci bir dalgayla kızamığın bu defa adadaki bütün köylerde ortaya çıktığı haberi geliyor. Vurulan canlı virüs aşılarının 1 hafta ila 14 gün arasında bulaşıcı kızamık enfeksiyonu oluşturabileceği bilindiğinde göre, bu pekçok farklı yerde birden ortaya çıkan yeni vaka kümelerinin nedenini insan merak ediyor.

Ve Tonga 22 Ekim‘de evet kızamık salgınımız var diyor. Vakaların çoğu 10-24 yaş arası gençlerde. Artık biliyoruz, teşhisi koyalım, sekonder aşı başarısızlığı (sönen bağışıklık yanıtı) diyorduk buna. Ömür boyu da aşılansanız, kaçarı yok, bir noktada enfeksiyonlara aynen açık kalacaksınız demektir. O vakte kadar aşı saldırısından öteki dünyaya göç etmediyseniz tabii. Belki de istenen odur, kimbilir?

3 Aralık itibariyle devlet 15.124 doz aşı vurmuş Tonga’da.
9 Aralık tarihine kadar (1.5 ay boyunca) kızamık şüpheliler ve kızamık olduğu doğrulanmışların toplamı 485 vaka, hiç ölüm yok.


İşte Tonga’dan yapılmış 27 Kasım tarihli resmi açıklama:

Tonga’daki kızamık şüpheli 380 vakanın 145’inin aşı karnesine ulaşılmış, diğer 235 vakanın kayıtları araştırılıyormuş.
Elde edilen 145 aşı karnesine göre, vakaların 119‘u (yani %82‘si) en az 2 doz aşı ile tam aşılanmış çıkıyor, 26‘sı (%18’i) de tek doz kızamık aşısı almış.

Tonga’ya kimsenin dokunmamasının sebebi bu işte: Salgın aşısızlıktan değil, aşılar korumadığı için başgösteriyor!

Tonga’da tutup “aşı-karşıtları” yüzünden salgınlar görülüyor da diyemiyoruz, bu öcü “aşı-karşıtları” çocuk öldürüyor diye karapropaganda da yapamıyoruz, hatta bu münasebetsiz gerçekleri mümkünse basında hiç duyurmamaya özel ihtimam gösteriyoruz. Ve görüyoruz, işini adam gibi yapan yerlerde, malpraktis de yoksa “katil kızamık”tan kimse ö-le-bi-le-mi-yor da…

Ve Tonga’dan 14 Kasım tarihli haber:

Tonga Sağlık Bakanlığı yetkilileri mevcut vaziyete bakıp, demek ki vurup durduğumuz aşılar işe dahi yaramamış, 2 dozda dahi koruma yetersiz kalıyormuş diyor ve fakat bu noktada artık, ergenlik ve erişkinlikte dahi geçirilse can kaybı filan yaratmayan kızamığı o halde bırakalım doğal döngüsünde, tek dokunuşta ömürlük bağışıklık sağlasın diyeceklerine, iman tazelemek için, işe yaramadığını gördükleri aşılarla biz yeniden bir aşılama yapalım bakalım diyorlar.

Nasreddin Hoca ne demiş? “Ya tutarsa…”

Trajikomik ama devam edelim.

DURUM ÖZETİ

Yeni Zelanda birçoğu aşılılarda olmak üzere 2000’in üzerinde test edilmiş ve doğrulanmış kızamık vakasına sahip – SIFIR ölüm.

Tonga‘da çoğu aşılılarda olmak üzere 500’e yakın vaka – SIFIR ölüm.

Samoa‘da (bunlardan kaçı gerçekten kızamık bilinmiyor ama) 4000’in üzerinde bildirilmiş vaka ve 72 ÖLÜM.

İlk başta test edilen 200 vaka var Samoa’da ve bunlardan kızamık doğrulaması alanların sayısı 42 (ilk başta kızamık teşhisi koyduklarının sadece %21’ini tutturabilmişler yani). Samoa 200 örnekten sonra test etmeyi bırakıyor. Neden?

Önemli bir ara bilgi daha:

DSÖ/UNICEF’in 10 Aralık tarihli Durum Özeti’nde Samoa, Amerikan Samoası, Tonga ve Fiji’de görülen kızamık vakalarının D8 tipi kızamık virüsünden kaynaklandığı açıklaması yapılıyor. Vakaların tümü mü yoksa bir kısmı mı D8 tipi virüs, bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var; piyasadaki aşıların hiçbirinin D8 tipi virüse karşı koruma sağlamadığı! Hepsi A genotipinden virüslere karşı “koruyor” hesapta.

KAYNAK

Bakalım CDC kızamık genotipleri hakkında ne diyor:

https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html

1990’dan bu yana kızamık için A’dan H’ye kadar 19 genotip tespit edilmiş ve…. mevcut aşıların hepsi de A genotipindenmiş….

Sorular üşüşüyor yine beynimize:

1. A genotipinden zayıflatılmış aşı virüsü ile diğer 18 tip virüsü nötralize edebiliyor muyuz? Samoa örneğine ve tüm dünyada bol keseden aşılanmış popülasyonlarda habire başgösteren kızamık vakalarına bakacak olursak ı-ıh.

Ama biz ne bileceğiz, elbet bilim bilir. Bakalım “uzman”lardan ne yanıt gelecek.

2. Bu genotiplerin hepsi de 1990’dan sonra, yani aşılar iyiden iyiye yaygınlaştıktan sonra mı belirmiş yani? O zaman… Acaba suşlardaki bu kaymanın sebebi yaratılan yapay seçilim ortamı ile virüsün mutasyona gitmesi olabilir mi? Yani… acaba bu durumun sebebi aşılama ve aşıcılar olabilir mi? Üstün matematik modellemeleri bu durumu öngörememiş mi? Mutant kızamık virüsleriyle toplumları başbaşa bırakan ve toplumların immün sistemlerini de aşılarla sakatlayan sistem, boşuna “aşı-karşıtları” öcüsünü yaratmak zorunda kalmamış yani, öyle mi?

3. Türkiye’de hangi genotipte kızamık virüsleri dolaşıyormuş da, acaba bizim Vuducular, pardon Vaksinologlar A’ya ateş edip D’yi, B’yi de tutturabiliyorlar mıymış? İmandan yana eksiğimiz yok çok şükür de, yine de bu tür bilimsel mevzularda bizim Diyanet İşleri’nin de bir fetvasını filan görmeden içimiz rahat etmez vallahi. Malum, oluyor türlü domuzluklar bu aşı işinde… 😉

Samoalı iki öğrenci hemşire, kızamıktan dolayı hasta olduğu söylenen çocuğa kendilerince bakım sağlıyor.

BAŞKA YERDE ÖLDÜRMEYEN VİRÜS SAMOA’YI NEDEN KIRIP GEÇİRİYOR?

1. BM raporları Samoa’daki halkın, özellikle çocukların malnutrisyon sorununu belgelemiş, A vitamini eksikliği gayet net biçimde ortaya konmuş olmasına rağmen DSÖ’nün senede 2 doz A vitamini uygulaması yapılacak öncelikli ülkeler listesine dahi giremiyor. KAYNAK

Listede olmasına rağmen A vitamininden nasibini alamayan bir diğer ülke neresi mi? Aman kızamık ölümleri var denilen Kongo!

Aşı vurmak için Samoa’ya Belçika’dan İsrail’den, İngiltere’den anında uçup gelen gönüllü sağlık personeli, iş A vitamini dağıtmaya gelince parmaklarını kıpırdatmıyor demek ki?

Yardım yağıyor Samoa’ya, tutmayan aşıları ile sıcağın alnında bozulmayan(!) soğuk zincirle kimbilir kaç can yakıyor, pardon kurtarıyor beyaz adam.

Nisan başında salgın uyarısı ile gelen DSÖ şefi önlem olarak aşı önerirken, beslenme ve özellikle de A vitamini desteğine başlanması gerektiğinden hiç bahsetmiyor?

2. A vitamini Samoa’ya ulaşmış olmasına rağmen Samoalı ebeveynler çocukları için ne hastanelik olmadan önce A vitamini alabiliyorlar ne de hastane yatışı olanlara veriliyor vitamin.

Bu salgında Samoa sağlık personelince uygulanan standart protokol şu:

– Daha önce aşılanmış olsun olmasın yaşı tutan (6 aylıktan itibaren tüm bebek, çocuk ve yetişkinler) herkes aşılanıyor.
Aktif olarak kızamık enfeksiyonu geçirmekte olduğu için hastaneye getirilen bebek ve çocuklar hastaneye kabul edildikleri anda aşılanıyor!
– Ateş düşürücü olarak Panadol (parasetamol) uygulaması rutin.

-Profilaktik(!) olarak her vakaya antibiyotik veriliyor.

Merak edenler için felaketin reçetesi işte tam olarak buna benziyor!

Aktif olarak akut enfeksiyon geçiren bebek-çocuk ve erişkinlere canlı virüs aşısı vurmak da ne demek, böyle bir şey yapılabilir mi diyenlerimiz, DSÖ’yü hiç tanımıyor? Bakınız icazet ta 1997’de verilmiş.

Modern Tıbbın Vatikanı DSÖ, 1997 bülteninde diyor ki,

Kızamık aşısı için kontraendikasyon diye bir şey sözkonusu olmadığından, kızamık aşısı hastanın sağlık durumu gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Kızamık geçirdikleri takdirde komplikasyon geliştirme riskleri yüksek olduğundan, kızamık aşısı yapılması bilhassa malnutisyonlu çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ehemmiyet taşımaktadır. İstisnai tek durum, hastaneye geldiğinde ölmek üzere olan hastalar olabilir. Bu durumda kızamık aşısı uygulanmasının herhangi bir mahsuru yoksa da, ebeveynler yanlış şekilde ölümü aşıya bağlamasınlar diye uygulamamakta fayda vardır.”

“….kızamık salgınlarında 6 aylıktan 9 yaşa kadar olan çocukların tümü, daha önce aşılanmış olsun veya olmasınlar yeniden aşılanabilirler. Salgın olmadığı durumlarda da, aşı olduğuna dair resmi evrağı olmayan 9 aylıktan 2 yaşa kadar tüm çocukların aşılanması gerekir….”


İşte bu ahval ve şerait içinde, çocuklarını tedavi olsun diye hastaneye getiren ebeveynler, DSÖ destekli uygulamalardan sonra çocukları ölmeye yazınca, hatta ölünce, güvenlerini daha da yitiriyorlar.

Samoa’lı ailenin oğlu sabah kızamıktan öldü deniyor. Çocuk hasta ve evde, ancak kendi kendine oyun oynuyor ve yemek yiyebiliyor o noktada. Aile çocuğu hastaneye götürüyor, aşısı vuruluyor(!). üzerinden çok geçmeden çocuk ölüyor. Adada niye bazı çocuklar (dikkat, çoğul!) aşılandıktan sonra ölüyor diye sormuş bu kişi. Belli ki sadece aşılama sonrası açığa çıkan şu meşhur ‘Tesadüf Sendromu’ salgınını duymamış.

Kendilerine gelenlerin sağlam olanı hasta, hasta olanı ölü çıkmaya başlayınca, insanlar güvenlerini iyiden iyiye yitiriyor ve bu müthiş(!) tıbbi müdahale performanslarına rağmen (siz yüzünden diye okuyunuz) can kayıpları gelmeye başlayınca devlet çareyi 17 Kasım tarihinde olağanüstü hal ilan etmekte buluyor. Tam bir fiyasko, tam bir becereksizlik, teknik adı MALPRAKTİS. Üstelik bütün dünyanın gözleri üzerlerindeyken yaşanan felaket….

Siz kendinizi eve kitleyin, aşısızsanız da kırmızı bayrakla işaretleyin evinizi, biz gelip (etraftan ne mikrop varsa toplaya toplaya) sizi sıradan aşılayacağız (ameliyat maskemiz var, inan olsun bunu taktık mı evden eve mikrop taşımamış oluyoruz!), ne yaş ne aşı öyküsü ne hasta olup olmamanız fark etmez. İşimizi biliyoruz, hazır olun geliyoruz deniyor 🙂

Girişilen bu zeka dolu aşı operasyonu ilerledikçe, kızamık vaka sayıları azalacağına artıyor ama olsun… Vatikan/DSÖ vurun aşıları demiş, vuracaklar mecbur…

İNSAN İYİLEŞTİRDİĞİ İÇİN TUTUKLANAN SAMOALI

Derdest edilip hapse atılmadan önce 22 kişiye yardım ediyor, 22’si de hızla sağlığına kavuşuyor.

Edwin Tamasese.. Suçu, sağlık endüstrisinin ihmal, kusur ve beceriksizliğini ister istemez gözler önüne sermek.

Sosyal medya hesabı kapatılmış, deliller karartılmaya çalışılmışsa da, önceden elde edilmiş ekran görüntüleri ile hikaye gayet net anlaşılabiliyor.

Hawai ve ABD’den duyarlı vatandaşların gönderdiği vitaminler. Aynı anda medya’da Pharma trolleri tarafından ise bu alkışlanası durum, “katil aşı-karşıtları”nın çocukların hayatını tehlikeye atması şeklinde yansıtılıyor. Bu nefret söylemi içeren ve açıkça yanlış paylaşımlara ise sansür yok, açık destek var!

İşte Edwin’in uyguladığı “tehlikeli” “alternatif terapiler” ile belki de ölümden döndürdüğü çocuklar.

Sosyal medyadan çağrı ile civar ülkelerden yardım isteyen Edwin, devletin ayağına gelmiş olmasına rağmen insanlara vermediği A vitamini ve enfeksiyonlarda sayısız faydası tıp literatüründe belgeli basit C vitaminini insanlara ÜCRETSİZ dağıtıyor. Yukarıda, Edwin’in tavsiyesi ile ilk zamanlar karartılmış odada tutulması gereken minik bebeğin daha sonra kendine gelip muz yerkenki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan bu anne, Modern Tıp Dini’nin ölümcül 7 günahından birini işlemiş bulunuyor.

Ya hastanelerde kızamıklı çocuğuna aşı basılıp, antibiyotik ve parasetamol de verildikten sonra çocuğu fenalaşan ve hatta ölenler arasından kalkıp bu “sakıncalı” paylaşımları gören olursa. Kimi suçlarlar sonra?

Zaten 5 Aralık‘ta, dünyanın aşı polisi UNICEF’in Pasifik Adaları şefi Amerikan Sheldon Yett isimli zat, bu sosyal medyada sesi çok çıkan “aşı-karşıtları”nın susturulması gerektiğini, sansürün sosyal medya şirketlerinin kurumsal görevi olduğunu söylüyor.

Bol ölüm çıkması gereken adadan 22 kişiyi sen tut iyileştir. İstatistiklerimiz için hiç iyi değil durum. Tehlike(!) büyük hakikaten. Ya bu önlenebilir ölümlerin kendi ihmalleri hatta suçu olduğunu dünya anlarsa?

O halde, sansür!

Sansürcü Sheldon Yett.
Birkaç gündür kızamıktan yatan oğlu Edwin’in yardımlarıyla kendine geliyor. Anne müteşekkir.
“Birtek A ve C vitamini ile evde istirahat yetti iyileşmemize. Mikrop yuvası hastaneye de gitmedi, zayıf vücuduna kimyasallar da enjekte edilmedi,” diyor günahkar(!) anne.
Edwin’den yardım alan bir de genç var…
Erken fark edip hemen Edwin’in sağladığı vitaminleri kızına veren anne çocuğunun toparlandığını söylüyor. Altta Edwin’in yardım ettiği bir başka aile var.

Edwin’in bir diğer paylaşımı:

Hastalara parasetamol verilmekte olduğunu, ancak kızamık gibi bir virüs için bunun ölümcül olduğunu yazmış. Vücut virüsü öldürmek için ateş yükseltir. Ateşi keserseniz virüsün öldürülmesine de müsaade etmemiş olursunuz diyor. Enfeksiyon çığrından çıkar, sonra hastayı öldürür bunu yaparsanız diye eklemiş. A ve C vitamini verilme gerekçelerinden bahsettikten sonra can alıcı ve yetkililerin kırmızı alarma geçmesine yol açan bildirimleri geliyor:

“Aşılamadan sonraki 4 – 8 gün içinde istikrarlı bir biçimde virüsün kendini belli ettiğini görüyoruz. Virüsün SEROTİPİNİ öğrenmek için ÇOK ACİL test edilmesi gerekiyor. Bu hangi tipiyse kızamığın, derhal müdahale edilmediği taktirde AŞIRI AGRESİF biçimde ilerliyor. Bunun aşı tipi virüs olmadığından kesinkez emin olmamız lazım.”

Mesajın son cümlesi yarım kalmış, fakat burada da, “önerilen 2 doz kızamık aşısını da olmuş kişilerde kızamık görüldüğüne dair belgelere sahip olduğu”nu söylüyor Edwin.

Artık kesinlikle tehlikeli sularda yüzüyor. Biz ne güzel bütün medya ordusunu mobilize etmişiz, “aşı-karşıtı” şeytanlaştırıyoruz burada, acilen geçirilecek yasalarımız var 2020’ye kadar, ölümü bol sağlam bir salgına ihtiyacımız var, sen kalk foyamızı açığa çıkarmaya çalış…

Ve Edwin’in tutuklanmadan önceki son paylaşımı:

Telefonu elinden alınmadan önce C ve A vitaminlerinin nasıl alınması gerektiğini paylaşıyor Edwin ve son sözleri şunlar oluyor:

“Çocuklarımızı kurtarın. Kimse ölmemeliydi. Kendi elimizle kendi insanımıza karşı işlediğimiz en büyük suçtur bu. Tanrı Samoa’yı esirgesin. Lütfen bu deliliği durdurun.”

Ve Edwin tutuklanıyor.

Bu insan iyileştiren azılı “aşı-karşıtı”, “pek bir öcü”, “tehlikeli suçlu” hapse atılıp alan temizlendikten sonra, sahneye artık son noktayı koymak ve ülke yönetimine halen daha kimlerle dans ettiklerini anlamadılarsa son bir mesaj iletmek üzere, Dr. Andrew Wakefield’ın kariyerini başlattığı cadı avıyla yakan, kriminal suçlu (İngiltere’nin, göstermiş olduğu bu üstün başarıdan dolayı iki ayrı basın ödülü verdiği) Brian Deer alıyor.

Murdoch Medyası’nın MMR Tetikçisi “Gazeteci” Brian Deer, basın toplantısından sonra Samoa başbakanı ile el sıkışırken

Özellikle Avustralya’da medya hakimiyeti büyük olan Murdoch‘un TV kanalları ve gazeteleri, Samoa’da yaşanan gelişmelerin suçunu aşı dışında her şey, en iyisi “aşı-karşıtları”na atmaya ant içmiş olduklarından sahneye “ağır silah”lar çıkıyor. Murdoch’un İngiliz Times gazetesinde kiralık itibar katilliği yapan ve Dr. Andrew Wakefield’ın haksız şekilde meslekten men edilmesi ile sona erecek sürecin mimarı “gazeteci” Brian Deer, gelişmeleri koklamak ve yine buradan da bir “büyük haber” çıkarmak üzere av köpeği olarak Samoa adasına intikal ettirilmekte gecikmiyor. Globalistlerin MMR’ı aklama ve savunmadan sorumlu maşası Deer, burada da Samoa Başbakanı ile sözlü tartışmaya giriyor ve aşılamaya herhangi bir şekilde ara verilmesini eleştirerek devletin halktan özür dilemesi gerektiğini ifade ediyor. 20 senedir ülkenin idaresini elinde bulunduran başbakan, çakalların sahneye çıkmasıyla başına gelecekleri anlamış olacak ki, o da suçu tabii ki “aşı-karşıtları”na atarak paçayı kurtarmaya çalışıyor.

Minvalde Dünya Bankası’ndan ülkede yaşanacak kıyım için “kan parası” olarak bağışlanan on milyonlarca dolar da, yolsuzluklarıyla ünlü başbakanın “ikna edilmesi”ni kolaylaştırıyor.

Yeri gelmişken Samoa’nın başbakanını da tanıyalım:

İnsan Haklarını Koruma Partisi başkanı ve Başbakan Usuga Tuilaepa Sailele Malielegaoi 20 yıldır yönetimde, 8 çocuğu var ve Katolik.

Ülkedeki çok sayıda bakanlığı bizzat kendisi yürüten başbakanın aile fertleri de kabinede yer alıyor. Anlaşılacağı üzere şov tek kişilik ve Samoalılar kendi torunu aşıdan dolayı otizm geliştirmiş başbakanlarının bu sene neredeyse silah zoruyla istemedikleri ve güvenmedikleri bir aşıyı çocuklarına ve kendilerine zorla uygulatmasına oldukça kızgın.

KAYNAK

Ancak artık şikayet etmek için çok geç. Ülke DSÖ, CDC, UNICEF, hayırsever Avrupalı medikal ekipler ve Deer gibi medya çakallarının işgali altında ve kan parası çoktan ödendi.

Baştan beri ölecek çocuklar kimsenin umru değildi, şov başarıyla sergilendi, kanun geçti.

Sistem yanlısı büyükbaşlar, eleştirel seslerden iyiden iyiye temizlenmiş sosyal medya ortamlarında, “Samoa’da yaşananlardan bütün dünya ders olmalı” diyorsa, aynı kanunlar er ya da geç kapımızda demektir.

Kapanışa geçmeden önce Samoa hükümetinin yayımladığı şu içleracısı tabloyu verelim. İşte yarım yüzyıldır aşıyla sağlanılmaya çalışılan kör-topal bağışıklığın sonuçları. Tarihte görülmemiş şekilde, maternal anitkorlar aşıyla elimine edilmiş olduğundan dolayı bebeklik çağına inmiş kızamık enfeksiyonları, yanında ergenler ve erişkinler… Eskinin çocukluk çağı hastalığı artık tanınmaz halde ve tehlikeli… Kimlere teşekkür etmemiz gerektiğini biliyoruz…

Ve son olarak, çocuklarının dakikalar içinde aşıdan ölümüne şahit olan iki Samoalı aileyle hemen geçtiğimiz hafta yapılmış bir röportajı veriyoruz. Devlete tazminat davası açacağını öğrendiğimiz ailelerden ilki 7 yıl uğraştan sonra sahip oldukları bebeklerini 1. yaşında aşıyla kaybediyor, ikinci ailede de anne, ilk bebeğin hastanede ölümüne şahit olduktan sonra hemşireye aşıyı istemediğini belirtiyor, hemşire “o bebek hastaydı zaten, aşıdan değildi ölümü” diyerek anneyi ikna ediyor ve daha aşıyı vurur vurmaz nöbet geçirmeye başlayan bebek fenalaşarak ölüyor. Annenin sağ bacağı ve kolu ile sol gözüne üzüntüden felç iniyor.

Umarız bu küçücük adada yaşanan akıl almaz ihmalkarlıklar, arka planda dönen dolaplar ve işin ucunun vardığı nokta Türkiye için hakikaten de “ders olur” ve aynı tuzağa düşmez, sağlık özgürlüğüne karşı açılan savaşta evlatlarımızı ve kendimizi teknokrasinin ilan etmeye hazırlandığı medikal sıkıyönetimin zehirli oklarından (bkz mecburi aşılar) koruyabiliriz.

Aşılı Popülasyonlarda Başgösteren Salgınlar – Kızamık / Samoa – 1

Aşılı Popülasyonlarda Başgösteren Salgınlar – Kızamık / Samoa – 1

Beklenmeyen bir durum değil; vaksinolojinin en tepedeki isimleri aşıların taşıdığı primer ve sekonder başarısızlık özelliklerinden dolayı kısmi, yahut bütünüyle aşılanmış topluluklarda enfeksiyon hastalıklarının yeniden patlak vermeye başlayacağına ve toplumda hastalığa duyarlılığın (süseptibilite) çocuk nüfustan çıkıp tüm nüfusa yayılacağına dair matematik modellemeleri eşliğinde yayınlarını çıkaralı çok oldu.

Güncel konu kızamık olduğundan, buradan örneklendirelim.

Stanley Plotkin, vaksinolojinin hala hayatta olan en kıdemli/önemli ismi kabul ediliyor, Dr. Paul Offit’in hamisi ve hocası. 1973’te çıkardığı yayının başlığı “Kızamık Aşısının Korumada Başarısız Olduğu Durumlar”.

Kızamık aşısı devreye girdikten 10 yıl sonra, 1973’te Dr. Stanley Plotkin, aşılanmış çocukların yine de kızamığa yakalanabileceği, “ciltte ister tipik ister atipik döküntü (ekzantem) olsun, çocuk önceden aşılanmış diye bunun kızamık olmadığı hükmüne varılamayacağı” yönünde tıp camiasını uyarıyor. “Aşılananların %5 kadarı immün yanıt geliştirmemekte ve muhtemelen enfeksiyona duyarlı (açık) kalmaktadır” derken, bu durumu “primer aşı başarısızlığı” olarak adlandırıyor. Plotkin ayrıca, aşısı yapılmış çocukların daha sonra doğal (vahşi) kızamık virüsü ile karşılaştıklarında “hastalığı değişime uğramış (modifiye) şekilde geçirdikleri ve sekonder tipte antikor yanıtı verdikleri” yönünde kanıt bulunduğunu açıklıyor, buna da “sekonder aşı başarısızlığı” adını veriyor.

Bu vesileyle, ülkemizde 2000’lerin başında yapılan kızamık aşı kampanyaları sonrasında gelişen toplu SSPE vakalarının devletin ‘bilirkişi heyeti’nce aşılamayla ilgisinin bulunmadığı yönündeki kararını dayandırdığı gerekçelerin, görüldüğü üzere tıp ve aşı “bilmi” (vaksinoloji) literatürü ile açıkça çelişmekte olduğunu yeniden hatırlatalım.

1963‘te “tek dozla 1 senede kızamığı bitireceğiz” iddiası ile başlanan kızamık eradikasyon çalışmaları hüsran ardına hüsran yaşıyor ve CDC (DSÖ ile birlikte) eradikasyon için hedef olarak belirdiği 1973‘te yaşadığı hüsranın ardından “haydi aşılanma oranlarını %90’ın üzerine çekiyoruz, başka türlü bitmez herhalde(!) bu kızamık” diyerek meşhur “aşı yoksa okul da yok” uygulamasına geçiyor, bu arada MERCK firmasına kızamık-kabakulak-kızamıkçık virüslerini birleştirip (karma) aşı yapma yetkisi veriliyor ve 3 yıl sonra bir de bakılıyor, kızamık 10-19 yaş grubuna kaymış, adölesanlar salgın halde kızamık geçiriyor. Çiçeği ve Polio’yu çok daha ilkel yöntemlerle “eradike etmeyi bilecek” kadar “ileri” vaksinoloji “bilmi”, bir yılda hallederiz dediği kızamıkta gol bir türlü gelmeyince kale direklerini habire oynatmaya başlıyor, ne kadar önlem alsa, ne kadar zorlasa da kaş yapayım derken habire göz çıkardığıyla kalıyor ve bu defa çocuklukta selim geçen basit bir hastalığı alıp, komplikasyon riskinin çok daha yüksek seyrettiği ergenlik dönemine kendi eliyle çekmiş oluyor.

Kaynak: Current Status of Measles in the United States, 1973–1977

Baktılar bitmiyor, eradikasyon için bu defa hedef 1982 olarak ilan ediliyor, 1978 itibariyle CDC aşılanmış çocuk oranını %96 olarak açıklıyor ve bu oran yıllar içerisinde sadece artıyor, hiçbir zaman bu oranın altına düşmüyor. Buna rağmen, neredeyse %100’e yakın aşılı okul popülasyonlarında birkaç sene arayla kızamık vakaları hep başgösteriyor. Kızamık eradikasyon hedefi, ’82’de de kaçırılıyor.

Bunun sebebini ve isterseniz popülasyonun %100’ünü aşılayın kızamığın yine eradike edilemeyeceğini 1984 yılında Dr. Levy’nin yapmış olduğu çalışma ile ortaya koyuyor. Dr. Levy’nin o dönemdeki tespitleri bugün yaşanmaya başlayan tabloyla da örtüşmekte. Özetle Levy, “kısa vadede çatışma kazanılsa bile, uzun vadede savaşın tümden kaybedileceğini” söylüyor. Yetkililerden duyduğumuz “kızamık elimine edilmişti, her şey kontrol altındaydı, aşısızlar geldi işi bozdu, hasta olan hep bunlar” repliği gerçekleri yansıtmıyor. CDC ve Merck en başından beri bu “en başarılı aşımızdır dedikleri” kızamık aşısının bilmini tutturamamış, koydukları eradikasyon hedefine hiçbir zaman ulaşamamış, üstelik bugün, 50 yaş ve üzerindeki %99’u kızamığa bağışık nüfusun sağladığı toplum bağışıklığı da azaldıkça, anneden maternal antikor alamayan 12 ay altındaki bebekler ve 20 yaş ve üzerindekiler de dahil olmak üzere kızamık aşılı/aşısız bütün nüfus grupları enfeksiyona duyarlı hale getirilmiş bulunuyor. Ve bunun böyle olacağı da 36 sene öncesinden belliyken, olmayacak duaya amin denilerek toplum hem ‘zamansız’ geliştiği takdirde hasar bırakacak doğal enfeksiyonun, hem aşıya bağlı gelişen kızamık enfeksiyonlarının hem de aşının çoğu kronik sağlık sorunları olmak üzere yaratmakta olduğu türlü olumsuz etkilerin çaresiz kurbanı haline getiriliyor. Ve altını çizmek isteriz ki, aşı toplumun tamamına dahi uygulanıyor olsa, bu etkilerin er ya da geç ortaya çıkacağı, bunun aşı yaptırmayı tercih etmeyenlerle alakası olmadığı biliniyor.

[Son cümleyi sindirene kadar tekrar tekrar okuyunuz lütfen.]

1970 ve 80’lerde aşılamaya atfedilen “başarı”nın aslen hastalığa doğal (ömürlük) bağışıklığı olan yetişkin popülasyona ait olduğu ve aşı öncesi devirde doğmuş (1960 öncesi) kuşak yavaş yavaş hayatını yitirip sayıca azaldıkça, tarihte görülmemiş aşılanma oranlarına ulaşılmış ve hatta 1 dozdan şu an itibariyle 3 doza çıkarılmış olmasına rağmen aşının Çin gibi %99’a varan aşılanma oranlarına sahip ülkelerde büyük çaplı kızamık salgınlarını önleyememiş olması, Kanada, ABD gibi ülkelerde (ve kimse sorup kontrol etmediğinden bilinmiyor ama muhtemelen Türkiye’de de) 2014-15’lerde yeniden başlayan kızamık vakalarının oldukça kapsamlı bir kısmının aşılılar arasında görülmekte olması gibi gerçekler Dr. Levy’yi doğrulamakta.

KAYNAK: Aşılamayla Bitmeyecek Kızamık Sorunsalı

Üzerinde duracağımız bir diğer isim ise Amerikan Savunma Bakanlığı bünyesinde de çalışmış (ABD’de Milli Güvenlik Konseyi tarafından yürütülmekte olan ve ‘biyoterörizm’ aracı olacak kullanılabilecek mikroplara karşı aşı geliştirilmesini içeren programlar mevcuttur, bu programlar CIA gibi federal istihbarat teşkilatlarının da bilgisi ve gözetimi dahilinde yürütülür) bugün vaksinolojinin tartışmasız en önde gelen isimlerinden Dr. Gregory A. Poland. Elsevier yayın grubunun dergisi Vaccine‘in başeditörü Dr. Gregory A. Poland -sağ kolu olan meslekdaşı yeni bir aşı geliştirmekte olduğu için midir bilinmez- mevcut aşılar ve yürürlükteki bu programla kızamığın hiçbir zaman eradike edilemeyeceğini belirterek “daha iyi çalışan bir aşı” geliştirilmesi için çağrıda bulunmuştu.


Kaynak: The Re-Emergence of Measles in Developed Countries: Time to Develop the Next-Generation Measles Vaccines?

Kızamık eradikasyonu için kaçırılacağı baştan belli olan 2000 yılı hedefi de geride kaldıktan ve toplumların sahip olduğu doğal ve sağlıklı toplumsal bağışıklık parametreleri yerle bir edildikten sonra DSÖ devreye giriyor ve dünya genelinde kızamığı ortadan kaldırmak için hedefi 2020 olarak koyuyor. İşte bugünlerde yaşadığımız tüm bu kızamık terörünün sebebi bu ve Türkiye de DSÖ’nün hedefine koşmaya ant içmiş ülkeler arasında, madalya için yarışıyor.

Kızamık aşısıyla ilgili şu bilimsel gerçekler bu hikayeyle ilgili yürütülen dezenformasyon çalışmalarının perdesini aralamada bize yardımcı olacak:

Mayo Clnic Aşı Araştırmaları Grubu’ndan (Poland’ın ekibi):

 • “ABD ve diğer pekçok ülkece kullanılmakta olan kızamık aşısı her ne kadar güvenli ve etkiliyse de, paradoksal şekilde, kızamık kompanenti popülasyonda yeterli “sürü bağışıklığı” (toplumsal bağışıklık) sağlayamamaktadır.KAYNAK
 • Alınan iki MMR (KKK) dozuyla bile immün yanıt oluşturamayan (antikor üretemiyor yani vücut), yahut koruyucu düzeyde antikor ilk başta üretilmiş olsa da bu seviyeyi uzun vadeli olarak koruyamayan kişiler olmaktadır. İki doz aşı uygulanmışların %10 civarında bir kısmı “koruyucu düzeyde hümöral bağışıklık (antikor seviyesi) geliştirmemekte, geliştirdikleri kadarı da zamanla yitip gitmektedir, ki bu da enfeksiyon gelişimine kapı aralamaktadır.” KAYNAK
 • Herkesin aşılamaya verdiği yanıt farklı olup, aşıyla kimin ne şekilde bir bağışıklık yanıtı oluşturacağının (antikor üretip üretmeyeceği, ne kadar antikor üreteceği)nin kontrolü kişinin genlerinde yatmaktadır. Bilimadamları vücudun tam olarak ne tür bir mekanizmayla “immün yanıt oluşturduğunu”, yahut “konaktan konağa (aşıyı olan canlıdan canlıya) değişen genetik ve epigenetik faktörlerin, vurulan aşının oluşturacağı bağışıklık yanıtlarında ne tür bir değişim/etki yarattığını” veya “patojenlerin bağışıklık sistemiyle nasıl bir etkileşimde bulunduğunu” hala tam olarak bilmemektedir. KAYNAK
 • “Aşıyla oluşturulmuş korumada hücresel bağışıklığın önemi tam anlaşılamamıştır.” Zira, kanda ölçümlenebilir düzeyde antikora sahip dahi olmayan çocukların kızamıktan korunabildiği görülmekte, bu da “işin içinde hücresel bağışıklığın da rolü olduğu” görüşünü desteklemektedir. KAYNAK
 • Bilimadamları ne “kızamık virüsünün patogenezi” ne de aşıyla oluşturulmuş innate ve adaptif (hümoral) bağışıklık konusunda derin bilgiye sahiptir. Koruma olup olmadığını anlamak için “antikor seviyesi ölçme”nin ötesinde korelatlara ihtiyaç vardır. Aşılamaya kimin niye yanıt verdiği, kimin niye yanıt vermediği pek bilinmediği gibi, aşı reaksiyonlarının neden oluştuğu ve dahi bağışıklık sisteminin çalışmasını sağlayan bileşenleri arasındaki kompleks etkileşimlere dair bilinmeyenler çoktur. KAYNAK
 • Gen soyu, aşıya verilecek yanıtı belirleyen önemli faktörlerdendir. Yapılan bir kohort araştırmasında ABD nüfusunun %80’ine yakınını oluşturan beyaz ırk, Latin Amerikalılar ve diğer bazı etnik grupların, siyahi Amerikalılara göre MMR/KKK aşılamasına karşı verdikleri hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtının çok daha düşük seyrettiği tespit edilmiştir. KAYNAK

Hindistan’daki Tıbbi Bilimler Akademisi’nde görevli mikrobiyologlardan:

 • “Kızamık virüsü (MeV) serolojik olarak monotipik olmasına rağmen, genotipleme yapıldığında (A’dan-H’ye) sekiz alt dalı (clade) olduğu görülmektedir. …Aşılanmış bireylerin kanı virüsün tüm altdallarına karşı nötralize edici etki gösteriyorsa da, etkinlik bakımından gruptan gruba farklar ortaya çıkmaktadır. Netice olarak, kızamık için geliştirilmiş bu aşının sağladığı koruyuculuğun genotipten genotipe değiştiği söylenebilir.” KAYNAK: Global eradication of measles: Are we poised?
 • “Mevcut aşı tam koruma garantisi vermemektedir ve sahip olduğu kısıtlar artık aşikardır. Yeni [kızamık] suşlar[ı]na bakıldığında aşıdaki suşlardan farklı epitoplara sahip oldukları görülmektedir. Aşılanmış bireyler arasında doğal (vahşi) kızamık virüsünün nötralizasyonunda farklılıklar olduğu bildirilmiştir.” KAYNAK

  Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nden bir virologdan:
 • “Kızamık virüsünün Edmonston suşunun [13 yaşındaki David Edmonston adlı kızamıklı çocuğun kanından izole ettikleri virüs tipi] orijinaline artık ulaşılamadığı, A genotipindeki kızamık virüslerinin de soyu tükenmiş olduğu için, atenüe (zayıflatılmış) aşı virüslerini, ilk başta elde edilmiş oldukları vahşi virüsle karşılaştırmak artık mümkün değildir. …aşı virüsü suşlarının gen sekansları şu an doğada dolaşımda olan vahşi virüs suşlarıyla karşılaştırıldıklarında, viral proteinlerin çoğunun farklı olduğu görülmektedir, kaldı ki bunların içinden herhangi biri atenüasyona neden olabilmektedir.” KAYNAK: Measles Vaccine, Viral Immunol. 2018 Mar 1; 31(2): 86–95. [Türkiye’de de kullanılmakta olan Merck’ün mevcut MMR2 aşısındaki kızamık suşudur Edmonston.]
 • Uzun zamandır kullanımda olmasına rağmen kızamık aşısının ne atenüasyon ne de koruyucu bağışıklık için belirleyicileri bilinmektedir, araştırılmasında fayda vardır. Formalinle (formaldahidle) öldürülmüş aşı ile yüksek titreli canlı aşının geçmişte yaşadıkları başarısızlıkların nedeni yalnızca kısmen anlaşılabilmiş olup ileride başka aşılar geliştirileceği zaman bunlardan ders alınmalıdır.” KAYNAK: Measles Vaccine, Viral Immunol. 2018 Mar 1; 31(2): 86–95.

  Daha 2019 Mayıs‘ında Avustralyalı bilimadamaları aşılanmış bireyler arasında sekonder aşı başarısızlığı olarak nitelenen ‘kızamık bağışıklığında meydana gelen sönme’den dolayı, bulaşıcılık potansiyeline sahip kliniği değişmiş kızamık hastalığının görüldüğünü söylüyor.
  KAYNAK: Emergence of Attenuated Measles Illness Among IgG-positive/IgM-negative Measles Cases: Victoria, Australia, 2008–2017

  Bu bulgu tabii 2019 Nisan‘ında Almanya, Berlin’den gelen bilimsel kanıtların da teyidi niteliğinde. Deniyor ki:

  “Kızamık vakaları artan aşılama oranlarına bağlı olarak 1980’lerden itibaren küresel ölçekte kademeli bir düşüş göstermişse de, Avrupa Birliği bölgesinde 2017’den bu yana, görülen tüm vakaların üçte birinden fazlası 20 yaşın üstündeki yetişkinlerde olmak üzere yeniden salgınlar görülmeye başlanmıştır.

  “Kızamığa karşı yaratılmış bağışıklığın kaybolması [waning immunity] sorununun etkisi ilerleyen yıllarda daha da belirginleşecek ve aşılı popülasyonun yaş aldıkça (ortada kızamığa doğru dürüst maruziyet imkanı da olmadığından) muhtemelen sorun daha da ağırlaşacaktır. Berlin’de kızamık geçirme yaşının ortalamasının son 15 yıldır yükselme eğiliminde olduğu ve bağışıklık sönmesi durumunun kapsamının daha da genişleyeceği notunun düşülmesi gerekir. Aşılanmış olguların viremisi daha düşük olup etrafa kızamık bulaştırdıkları nadiren görülse de, aşılananların yaşı ilerleyip titreler (kandaki antikor seviyeleri) daha da düştükçe bu gözlemin de yeniden değerlendirilmesi gerekecektir.”

  KAYNAK: Estimating age-specific vaccine effectiveness using data from a large measles outbreak in Berlin, Germany, 2014/15: evidence for waning immunity

Bu durumda, bütün bu veri ve bilgiler ışığında durup şu soruları sormamız gerekir:

 1. Aşılanmamış oldukları için kızamığı olması gerektiği gibi tüm belirtilerini eksprese ederek geçiren, bu yüzden de bakıldığında teşhisleri derhal koyulabilen ve hastalık bildirimi olarak kayıtlara geçirilen çocukların sayısı kaç, öte taraftan, aşılı ve kızamık enfeksiyonunu ‘asemptomatik’ (klinik olarak herhangi bir belirti vermeden) yahut çok hafif belirtilerle geçirdiği için enfekte olduğu dahi anlaşılamayan (teşhis almayan/bildirimi yapılmayan) çocuk ve yetişkinlerin sayısı kaçtır?

 2. Artık varlığından tamamen emin olduğumuz bu aşı bağışıklığındaki sönme durumu ve ortaya çıkmış yeni tip kızamık virüslerinin mevcudiyeti, bağışıklığı sönmüş gebe kadınlar ve bunların anneden pasif bağışıklık hücresi aktarımı da alamayacak yeni doğmuş bebeklerinin yaşamını acaba ne yönde etkileyecektir? Peki ya immünyetmezlikli olduğu için toplumda diğer herkesin zorla aşılanarak bunları kozalaması, korumaya alması gerektiği söylenenlerin hali ne olacaktır bu olmayan sürü bağışıklığı durumu ile?

  3. Yaratılan bu açmazın sorumlusu kimdir?

  Türkiye özelinde bu sorulara diğer bazılarının da eklenmesi gerekir:

  1. Aşılamaya verilecek immün yanıtın etnik farklılıklara ve hatta bireylerin genetik tablosuna göre değişiklik gösterdiği, aşılamanın bizzat atipik ve tipik kızamığa yol açabileceği ve enfekte kişilerin hastalığı etrafa bulaştırabileceği bilindiğine göre, toplu kızamık aşılamaları sonrası özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kümelendiği görülen SSPE vakalarının bu bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi ve buna göre önlem alınması gerekmemekte midir?

  2. Doğal kızamık virüsü ile enfeksiyon 1 yaş altında gerçekleştiği takdirde, milyonda 1 de olsa beliren SSPE riski, Türkiye’de birtakım 3. dünya ülkelerindeki veya civar ülkelerdeki salgınlar bahane edilerek mutat şekilde 9 aylıktan itibaren bebeklere vurulan ve enfeksiyona yol açma kabiliyeti bulunan canlı virüs aşıları ile tıp eliyle yaratılmış olmuyor mu? Türkiye’nin sahip olduğu hayli etkin elektronik kayıt sistemi ile kaydedilmiş SSPE vakalarının kaçta kaçının aşılanmış vakalarda kaçta kaçının ise kızamığı doğal yoldan geçirmiş popülasyonda olduğu Sağlık Bakanlığı’nca neden açıklanmamaktadır? Genç anneleri ve 1 yaş altındaki bebeklerini korumasız bırakan yoğun aşılama programlarının mucitleri SSPE konusunda yaratılan bu açmazda neden sorumluluk üstlenmemektedir?

 3. Türkiye’de saptanan kızamık vakalarının PCR teknolojisi ile genotiplemesi yapılmakta mıdır? Bu yolla, oluşmuş kızamık vakalarının aşı tipi virüs mü yoksa doğal virüsle enfeksiyon sonucu mu gerçekleştiği, yaşanan “salgınlar”ın çıkış noktasının doğal kızamıkla enfekte bireyler mi yoksa aşılanma sonucu atipik kızamık geçiren çoğunluk mu olduğu anlaşılabilecekken Sağlık Bakanlığı’ndan bu ayrıntılara dair açıklama neden hiç yapılmamakta, sığ ve Nazi Almanyası’nı çağrıştıran yöntem ve söylemlerle “aşı-karşıtları” suçlanmakta ve mütemadiyen hedef gösterilmektedir?

 4. Türkiye’de kızamığa (aşı tipi kızamık yahut doğal kızamık) bağlı komplikasyon ve varsa ölümlerin istatistiği neden Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmamakta, sadece “salgın var, çocuklar ölecek” şeklinde tıbben ve ahlaken yanlış bir propagandada bulunulmaktadır?

Bu soruların yanıtları gelene kadar anne-babaların sağduyulu davranıp bu son derece invazif, hakkında bilinmeyenler belli ki bilinenlerden çok daha fazla olan aşılama paradigması hakkında kendi bireysel araştırmalarını yapması ve evlatlarını körlemesine yapılan birtakım deneylerden sakınması gerekir.


Gelelim yaratılan Samoa Sorunsalı’na…

Güney yarımkürede, Güney Pasifik adalarında peşpeşe kızamık vakaları ortaya çıkıyor ve hepsinde değil, ancak aralarından Samoa’da ölümler yüksek seyrediyor.

Amerikan Samoası, toplam nüfus: 55.259

Nüfusun %91’i yerli, geri kalanı Asyalı ve beyaz ırk karışık. [Her ne tür bir deney yürütülecekse oldukça müsait bir coğrafya ve demografi aslında.]

15 yaş altı nüfus: 14.699
(genel nüfusun %25.2’si)

Kaynak

Son belirtilen ve ağırlıklı olarak çocuk nüfusta oldunu bildiğimiz “kızamık” ölümlerinin sayısı 63.

Demek ki bu salgında kızamıktan ölüm hızı Samoa için yaklaşık 1000’de 4.2.

Hiç merak ettik mi acaba Türkiye’de nedir kızamık morbidite/mortalite oranları aşı öncesi devir ve aşı sonrası devirde diye? Valla bizler de hala meraktayız, Sağlık Bakanlığı herhalde birgün “yerli ve milli” oranları resmi olarak kamuoyunun dikkatine sunar? Yalnız lütfen Amerika’dan veya 3. dünya ülkelerinden projeksiyon olmasın ve hesaplamalarda kullanılan ham veriler erişime açık olsun, biz de görelim yapılan o “tahmin”, pardon, “hesaplama”ları 🙂

Fakat bilgimiz olsun ve bir perspektif oluşsun diye en azından kayıt tutma alışkanlığı olan ülkelerden kızamık özelindeki şu verileri de koyalım biz buraya:

Efendim Amerikan makamlarının açıklamaları kızamığın şu an, aşı-öncesi devirden daha ölümcül seyrettiğini ortaya koyuyor. Belki nedenini merak edenlerimiz olur, devam edelim:

[Amerikan resmi bildirimlerini okumadan önce biliniz ki, verilenler kızamık vaka sayısıdır, vaka hızı/oranı değil, yani CDC hiçbir zaman kızamık aşısı devreye girmeden önceki onyılda ABD’de yaşanan müthiş nüfus patlamasını [2. dünya savaşı sonrası yaşanan Baby Boom] hesaba katmak istemiyor! Artı, tarihsel olarak kızamık daima 2-3 yıllık çevrimler halinde ortaya çıkıyor aşı öncesi devirde, CDC verdiği istatistiklerde bu bilgiye göre düzeltme de yapmıyor. Epidemiyoloji dersi veren hocalarımız bu konuyla belki ilgilenir?]

KAYNAK: A Broken Trust: Lessons from the Vaccine–Autism Wars
Researchers long ago rejected the theory that vaccines cause autism, yet many parents don’t believe them. Can scientists bridge the gap between evidence and doubt?

Meali: ABD’de aşı 1963 yılında devreye girmeden önce her sene 3-4 milyon kızamık vakası kaydediliyormuş.

Vay canına! Bugün dünyanın diğer ucunda 1 vaka var dendiğinde korkudan kalp krizinin eşiğine gelen milenyal kuşak mensubu ebeveynlerimiz bu noktada biraz mola almak isteyebilir belki? 🙂

Aşı yokken bu 3-4 milyon kızamık vakasından topu topu senede 450 kişilik can kaybı oluyormuş.

Bu da mı çok geldi gözümüze? Peki, o zaman bir de şöyle ifade edelim durumu…

2. Dünya Savaşı sonrası, Büyük Buhran denilen ekonomik krizden geçilmiş dönemde, ortada daha aşı yokken kızamıktan ölenlerin oranı %0.015, yani neredeyse 10 binde 1 imiş.

Amerikan pratiklerini Türkiye’de hayata geçirme konusunda fazlasıyla azimli Sağlık Bakanlığımız, ezbere devreye soktuğu aşıların yan etkilerinin incelendiği Amerikan IOM raporlarına eminiz(!) sahiptir, açar bakarlarsa orada da ABD’de aşı öncesi dönemde kızamıktan ölüm oranlarının 10 binde 1 olarak açıklandığını göreceklerdir? Hani bizde(!) bu oranlar kaçtı acaba “çalışma”sı yaparken yardımcı olsun diye haber verelim isteriz önden 🙂

57 yıldır “eradike edeceğiz, çünkü yapabiliyoruz” diye aşılayadurdukları popülasyonda peki şu anda kızamıktan ölüm oranlarını kaç olarak açıklıyor CDC? “Kızamık geçiren her 1000 kişiden 1 veya 2’si kaybediliyor”, deniyor!

Ya CDC (aşı satmak için) abartıyor [CDC’nin istatistik çarpıtma–hadi yalan söyleme demeyelim–alışkanlığı bilim çevrelerinde iyi bilinir], ya da cidden eskinin bu selim hastalığı bugün itinayla daha ölümcül hale getirilmiş durumda?!

1990 itibariyle (ABD’de) kitlesel aşılama programları yüzünden kızamıktan ölüm oranı, bildirimi yapılmış her 1.000 vakadan 3.2’ye yükselmiş gözüküyor. Büyük başarı hakikaten! KAYNAK

Ve yine CDC’ye göre 1999 – 2017 yılları arasındaki (18 yıllık) dönemde kızamıktan 12 ölüm vakası bildirimi alınıyor; bunların 2’si 1 yaş altındaki bebeklerde, 2’si 1-4 yaş arası çocuklarda, geri kalanı–yani vakaların üçte ikisi–ise 25 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde görülüyor!

Yani aşılar sayesinde bir ilke imza atılarak, kızamık, en tehlikeli ve komplikasyona en açık dönem olan 1 yaş altına ve yetişkinliğe kaydırılmış oluyor. Yine… Büyük başarı!

Aynı dönemde bildirimi yapılmış 2393 kızamık vakası var, senelik ortalama 126 vaka eder, fakat reelde yıllar arasında büyük oynamalar var ve 2014 yılı 667 vaka ile tepe nokta oluyor. Baktığımızda, bildirimi yapılmış her 1000 vakada ölüm hızının 5’e yükselmiş olduğunu görüyoruz! Yani modern halk sağlığı çalışmalarının gözbebeği aşılama programları sayesinde hastalığa ait risk yükü insan eliyle, toplumun kızamıktan en çok zarar görecek kesiminin omuzlarına bindirilerek kar/zarar terazisinde denge zarardan tarafa kaydırılıyor.

Ve unutmayalım, bunun böyle olacağı 1980’lerden beri biliniyor! Fakat aşıların ve aşılama ile güdük bağışıklama oluşturma rüyasının başarısızlığı sürekli günah keçisi olarak aşılanmamış, sağlıklı bireyler şeytanlaştırılmak suretiyle yine aşı satışı olarak kara dönüştürülüyor. Ortada tek başarı var: Canım doğal toplumsal bağışıklık bu kendini bilmezlikle darmadağın edilerek “eradike edilmiş” oluyor. Ve kızamık artık serseri kurşun, kimi ne zaman nerede vuracağı belli değil.

Yetmez ama…Bir çalışma daha:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1349980/

Korumada başarısız olan aşılar sayesinde primer ve sekonderi geçtik, artık tersiyer (üçüncül) aşı başarısızlığından bahsediyoruz. Şöyle ki, aşı kaç kere vurulursa vurulsun hiçbir zaman serokonversiyon oluşmayacak (antikor üretmeyecek) bir kesim var (primer aşı başarısızlığı), serokonversiyon gösterecek (antikor üretecek) ama yine de karşılaştığında kızamığa yakalanacak bir kesim var (sekonder aşı başarısızlığı), ve bunlar bir de etraflarına hastalığı bulaştırıyorlar! Yukarıdaki ’89 yılına ait çalışma der ki: “Sekonder aşı başarsızlığı vakaları gözlemlenmektedir ve her ne kadar çoğunluk primer başarısızlığa bağlı vakalar olarak kaydedilse de, salgınlarda sekonder aşı başarısızlığına bağlı bulaş yüzünden de kızamık vakaları oluşmaktadır.”

Yani…
Aşılıların er yada geç yaşayacağı sekonder aşı başarısızlığı (“bağışıklık” sönmesi) yüzünden salgınlarda kızamık yayılıyormuş!

Çok ‘aşı-karşıtı’ bir yayın olmuş bu 🙂 Pharma’nın ajandasını yürütüp endüstrinin borazanlığını yapan “gazete”lerimiz ve duyduğunu tekrardan öteye gidemeyen entellektüelite yetmezliğinden mustarip “doktor”larımızın kamyon arkası yazılar şeklinde attıkları sloganlarla yaptıkları ‘aşı-karşıtı-karşıtlığı’na hiç yakışmayan yayınlar bunlar.

Bitmedi…

Bir de doğrudan, olduğu aşıdan kızamık kapanlar var! 🙂
Ve fakat CDC (kızamık öcüsüyle yürüttükleri dezenformasyon çalışmalarıyla bu başarısızlıktan kırılan ve prospektüslerin şahit olduğu gibi son derece de tehlikeli olan aşıları kanunen mecburi hale getirilmesini sağlayacak yasalar her yerde geçene kadar!) bu vakalara ait verileri kamuoyuyla paylaşmayı reddediyor. İnsan düşünüyor, sen kalk, tıbbın 1 numaralı icadının(!) başarılarıyla göğsünü gere gere övünme şansını böyle kendi elinle tep? 🙂

“2015’te ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland’da ortaya çıkan kızamık şüpheli olguların büyük bölümünün kısa süre önce aşılanmış bireylerde olduğu saptanmıştır. 2015’te ABD’deki salgında kızamık geçiren 194 kişiden alınan örneklerde yapılan virüs gen sekanslamasında, 73’ünün aşı tipi virüse ait gen sekansları olduğu tespit edilmiştir. (YAYIMLANMAMIŞ VERİLER)”

https://jcm.asm.org/content/jcm/55/3/735.full.pdf

Bu durumda yeniden soralım:

Ey Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aşıcılar ve anne-babalar. Samoa’da, Kongo’da salgın var diye 9, 10 ve 11 aylık bebeklere tekli kızamık, üzerine 12. ayda bir de üç ayrı canlı virüsüyle, enfeksiyon kabiliyetine sahip olduğu ispatlı MMR / KKK aşılarını peşpeşe vurup, 1 yaş altında bebeklerin beyni tutmuş kronik kızamık enfeksiyonu diyebileceğimiz SSPE ve onun patogenezi aynı, lakin hemen öldürmeyen versiyonu Otizm geliştirme risklerini BİLEREK 2 katına çıkartmak istediğinize emin misiniz?

Pekala… Belki birileri bizde de bu aşı kampanyasını fırsat bilip kızamık virüsü genotiplemesi, aşılılarda ve aşısızlarda daha sonra gelişmiş SSPE ve Otizm vakalarının kıyaslamasını, ‘efendim ama biz elimine etmiştik (sıfırlamıştık) de hortladı şimdi’ dedikleri kızamık insidansı aşıdan evvelki dönemle mukayese kabul etmeyecek denli düşük olmasına rağmen SSPE’nin neden hala görülmekte olduğunu ortaya çıkaracak araştırmaları yapar. Sürekli ‘neden aşı yaptırmıyorsunuz?’ çalışmaları/soruşturmaları yapan halk sağlığı bölümü talebeleri belki devletin merkezi sistemle yürüttüğü elektronik kayıt sistemlerini inceleyerek, madem elde 23 binlik aşısız nüfus var halihazırda, geriye ve ileriye dönük kıyaslama araştırmaları yapmak isterler? Söz veriyoruz, bir daha “ama niye aşı yaptırmak istemiyorsunuz?” sorusunun cevabını aramak zorunda kalmayacaklar. Biz de Amerika’dan İngiltere’den istatistik vermek zorunda kalmayacağız 😉

Sürdürdüğü aşılama programıyla 60 yılda bugünün Samoa, Kongo, Tonga Krallığı gibi 3. dünya ülkelerinde görülmekte olan kızamığa bağlı ölüm oranlarını yakalama başarısını(!) gösteren Amerika’yı bırakıp tekrar Samoa’ya geri dönelim biz. Zira, ortada bir salgın var, ama salgının oluştuğu ortam ve koşullar nedir, gazetelerin cayır cayır yanan manşetlerinden bu bilgileri öğrenemediğimiz için kendimiz araştırıyoruz:

Amerika yönetimi altındaki Samoa yerlileri
https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/samoa.pdf…

DSÖ’nün ‘Gerçeklerle Yüzleşmek’ başlıklı, Samoa’daki kronik hastalık yükünü ortaya koyduğu rapora göre 2015 yılına ait veriler, Samoalı kadınların %91‘inin fazla kilolu olduğunu gösteriyor.

2013 tarihli bir başka araştırmaya göre Samoa’ya ait diğer bazı “sağlık” istatistikleri:

 • Başı çeken ölüm nedenleri sırasıyla kalp hastalığı, diyabet, kanser, inme.
 • Amerikan Samoası, dünyanın diyabet şampiyonu ünvanına sahip
 • Yetişkin nüfusun %93‘ü fazla kilolu yahut obez, %47’sinin de (neredeyse yarısı ve bunlar eski istatistikler!) diyabetli.
 • 25-64 yaş grubu yetişkinlerin (doğurganlık çağındaki kadınlar dahil) %39.4’ü sigara içiyor, %29.9’u hergün sigara içiyor. Yani ada halkı arasında her 3 kişiden biri sigara kullanıyor.
 • Liseli gençlerin %16.8’i ilk sigaralarını 13 yaşından önce içmiş, %9.1’i düzenli sigara içicisi.
 • İlköğretim öğrencilerinin %55‘i fazla kilolu veya obez.
Anaokuldan itibaren sınıf sınıf çocuklarda aşırı kilolu olanların oranını gösteren tablo. Ortaokula gelindiğinde çocukların %71.3’ünün fazla kiloya sahip olduğu belli oluyor.
 • 1999 verilerine göre Samoa halkının %61’i yoksul; 65 yaş ve üstü nüfusun neredeyse yarısı (%47.9’u) yoksulken, 0-17 yaşları aradındaki çocuk nüfusun %66.5‘i yoksuluk içinde yaşıyor. Ailelerin %58.3‘ü yoksulluk sınırının altında yaşarken, 18 yaş altında çocuğu olan ailelerin %62.2‘si, 5 yaşından küçük çocuğa sahip ailelerin de %67.3’ü yine yoksulluk sınırının altında yaşamakta.
 • Ne kronik hastalıklar ne de diğer sağlık kalemleri için Samoa yönetiminin belirli bir hareket planı veya projesinin de olmadığı söylenmiş.
Beyaz Adam medeniyet getirmeden öncekiSamoa yerlisi
Samoa’nın “Amerikan”laşmış hali

Bilemiyoruz ama, birileri DSÖ’nün 2020’de ‘kızamığı eradike etme’ planını paravan ederek tüm dünyada bütün aşıları herkes (çocuklar ve yetişkinler) için zorunlu hale getirme planları yapıyor olsa (buyrunuz, komplo teoriniz!), bu pasifik okyanusunun ortasında, kıta karasına bağlantısı inanılmaz zor (ABD’nin iç bölgelerinden 17 saatte uçuyorsunuz adaya), insanlarının halihazırda sağlıksız ve fakir olduğu, en popüler yiyeceklerin Amerikan ekmeği ve Çin makarnası olduğu, papaya, mango, muz, hindistancevizi yetişip kayalık yapısından ötürü fazla bir tarım pratiğinin bulunmadığı, 2020’ye girilecekken hala dizanteriden ölümlerin yaşandığı, tuvaletlerin evlerin dışında kazılmış kulübeciklerden ibaret olduğu, iklimi sıcak ve nemli, geleneksel evlerin duvarlarının bile olmadığı, hala elektiriği olmayan evlerin bulunduğu, devletin bir salgın durumunda fazla sayıda aşıyı/ilacı muhafaza edecek yeterli buzdolaplarının bile olmadığı, salgın olsa(!) bulaşın bu ortamda pek rahat gerçekleşip üstelik kimsenin bir yere de kaçamayacağı(!), sağlık bakanlığının pek ehil olmadığı da kibar şekilde çalışmalarda belirtilmiş, popülasyonu oldukça homojen tam da böyle bir alanda salgın patlatıp, sonra gelecek ölümleri ellerini ovuşturarak saymaya başlasalar fazla şaşırmazdık.

Kızamık özelinde ise malum, aşımızın karnesi belli (öldürmediğini sakat bırakıyor, önlemeye çalıştığı hastalığı yarattığı oluyor), hastalığın hangi elverişsiz koşullarda can alacağı zaten belli, hele bir de kolaylıkla etkilenecek zayıf bir yönetim, beceriksiz ve yanlış ve usulsüz uygulamalardan sabıkası da olan bir sağlık personeli de varsa bu iş tamamdır. Gelsin ölümler, patlasın manşetler.

Elverişsiz koşullar demişken, “açlıktan ölmüyorsanız kızamıktan ölmezsiniz” demiştik ve fakat ne yazık ki Samoa’lı çocuklarda malnutrisyon sebepli ölümler de yaşanıyormuş.

 • Samoa 2013’te yeterli protein alamamaktan ötürü gelişmiş 72 hastane yatışlı ağır malnutrisyon vakası görüyor ve bu çocukların ikisi maalesef zafiyetten hayatını kaybediyor.
 • 2014’te toplu ishal vakaları görülüyor ve dört çocuk hayatını kaybederken 19 da hastane yatışı oluyor. Devlet, formül süt yerine Devondale sütü kullanılmış olmasını ve genel anlamda sağlıksız beslenme koşullarının neden olduğunu söylüyor bu ishal vakalarına.
 • Anneler arasında emzirme pratiğinin de fazla yaygın olmadığını görüyoruz Samoa’da ve bu durum da gözlemlenen malnutrisyon oranlarının ana nedenlerinden olarak verilmiş. Bir şehirde yapılan araştırmada, formül sütle beslenen bebeklerin %17’sinin, emzirilen bebeklerin de %5’inin malnutrisyonlu olduğu saptanmış.
 • Samoa’daki malnutrisyon sorunu “şok edici” olarak nitelenirken, bu durum son birkaç onyıldır yaşanan “şehirleşme”nin etkisi olarak betimlenmiş.

  KAYNAK

  Birleşmiş Milletler’in bir raporuna göre de, 2019 Ekim ve Kasım aylarında kızamık vakalarının başgösterdiği Fiji, Samoa gibi Pasifik adalarında özellikle A vitamini, demir ve iyot eksikliğinin yaygın olduğu, bunun da çocuklukta hastalık ve can kaybı oluşumu ile güçlü ilişkisi olduğu belirtilmiş.

  DSÖ biliyor dünyanın neresinde ne açık var, kim neden hasta düşmeye yatkın tabii. Bu adalarda gözde öcümüz kızamık enfeksiyonuna bağlı komplikasyon gelişimi için gerekli tüm koşullar mevcut, biliniyor.
http://www.fao.org/3/a-i5973e.pdf

Ve biz ne biliyorduk; doktorların kızamığı nasıl tedavi edeceklerini bilmediklerini, bu yüzden gereksiz yere can kayıplarının yaşanabildiğini, oysa gayet etkin ve güvenli A vitamini terapisinin bizzat DSÖ tarafından kızamık tedavisi için önerilmekte olduğunu, hatta bu seneki salgınlarda adalara aşı yanında DSÖ’nün A vitamini desteği de göndermiş olduğunu.

https://www.who.int/elena/titles/bbc/vitamina_pneumonia_children/en/

Karaciğer bu hastalıkta hayati önemde, A, D, E ve K vitaminlerinin depo organı ve bırakın A, D ve C vitamini desteği vermeyi doktorlarımız tutup ateş düşürücüler ile doğrudan karaciğeri vurduklarından iyileşecek hastalık komplikasyona ve hatta ölüme gidebiliyor.

Geçtiğimiz aylarda ilköğretim öğrencilerine uygulanan kızamık aşılaması sırasında ailelere, herhangi bir salgın durumunda çocuklarının kızamığa yakalanma ihtimalini azaltacak, enfeksiyonu kapsalar dahi hastalığın şiddetini büyük oranda azaltacak güvenilir ve yüzyıllardır bu iş için kullanılan (hatta 1900’lerin başlarında bizzat doktor ve hemşireler tarafından çocuklara uygulandığı bilinen) A ve D vitamini içeren yağları tavsiye etmiştik. Küçük çocuğu olan her ailenin elinin altında bulunması gereken bu yağların tanıtım görsellerini buraya bırakıp, bir sonraki bölümde Samoa’daki yaşananların kronolojisine ve medyanın size elbette aktarmadığı tüm detaylara eğilelim.

Aşıların Emniyet Sorunu ve Bağışıklanma: Eleştiriler Nasıl Bastırılıyor, Bilimsel Kanıtlar Nasıl Gömülüyor

Aşıların Emniyet Sorunu ve Bağışıklanma: Eleştiriler Nasıl Bastırılıyor, Bilimsel Kanıtlar Nasıl Gömülüyor

Geçtiğimiz yıl süresince Silikon Vadisi’nin internet devleri ve popüler sosyal medya platformlarının, CDC’nin aşı politikalarını sorgulayıp hatalı yönlerini gösteren bireysel sesleri ve internet sitelerini yasaklama ve sansürlemeye yönelik adımlarla tıbbi aklıselime karşı girişmiş oldukları kasti saldırılara şahit olduk. Geçtiğimiz Mart ayında Amerikan Tıp Birliği’nin (AMA) CEO’su James Madara Amazon, Facebook, Google, Pinterest, Twitter ve YouTube yöneticilerine şahsen yazarak kendilerine “kullanıcılarının ailelerinin sağlığı ile ilgili olarak bilgiye dayalı kararlar alabilmesi için aşılar hakkında bilimsel geçerliliğe sahip bilgilere erişimlerini sağlamakla mükellefsiniz ve bunun gereğini yapmalısınız” mesajını vermiştir. Madara’nın mektubunda ayrıca şu ifadeler yer almıştır: “Ayrıca, kullanıcıların aşılar hakkında zamanlı bir şekilde doğru ve bilimsel geçerliliği olan bilgilere erişebilmelerini sağlamak üzere gerekli tüm adımları atacağınıza dair kamuoyunu derhal bilgilendirmenizi talep ediyoruz.” AMA’nın verilecek “geçerli bilgi” den kastı elbette aşıların tamamen emniyetli ve hastalığa karşı koruyucu olduğu, enfeksiyon hastalıklarına karşı da insanlığın elindeki tek araç olduğu.   

2015’te AMA, aşılanmaya karşı dini ve felsefi ret haklarının kaldırılmasını desteklediği yönünde kamuoyu açıklaması yapmıştı. O nedenle, birliğin kendi Davranış ve Etik Kuralları beyannamesinde “Hasta otonomisi, hastayı bilgilendirerek rızasını alma (aydınlatılmış onam) prensibinin özünü oluşturan ahlaki etkendir”, açıklamasını görmek bizler için şaşırtıcı oluyor. Belli ki AMA bu konuda çifte standart uyguluyor, fakat birliği uzun yıllardır eleştirenler zaten bu kurumun halkın çıkarlarını temsil ettiğini filan düşünmüyor. Aksine, onyıllardır iş dünyasının çıkarlarına aykırı tek adım atmamış olan bu kurum diğer yandan ucu Washington’da olan siyasi iplerin de tutsağı konumunda. Ve AMA şimdi yeniden, federal hükümetin aşı polis devleti yaratma çalışmalarında ellerine verilen repliği papağan misali tekrarlamak üzere sahnedeki yerini almış durumda

Demokrat Parti milletvekili Adam Schiff de bundan bir ay önce Facebook ve Google CEO’larına yazarak benzer taleplerde bulunmuştu. Kendileriyle bu şekilde iletişime geçilen tüm şirketler şu anda AMA’in isteğine uygun şekilde aşı-karşıtı içeriği internetten silmek ve aşılar ne kadar da emniyetlidir putunu dikmek üzere harekete geçmiş durumdalar. Amerikan Pediyatri Akademisi de “aşı hakkında internette yayılan mezenformasyon (yanlış bilgilendirme)”a karşı Silikon Vadisi’nin teknoloji şirketlerini göreve davet etmişti. Gün geçtikçe daha fazla internet sitesi ve basın organının da bu aşı karavanına katıldığını görüyoruz. Bu hafta Huffington Post gazetesi, yazarlarından aşı emniyetini ve işe yarayıp yaramadığını sorgulayanların bugüne kadar yayımlanmış bütün yazıları silerek işle başladı. New York Times ve Washington Post gibi ülkenin en önde gelen gazeteleri, büyük televizyon kanalları, AlterNet ve internet üzerinden yayın yapan Mother Jones gibi liberal dergi ve siteler hep CDC’nin borazanlığını yaparak aşıdan dolayı çocukları sakatlanmış ebeveynleri alaya almakta ve aşı ret hakkından faydalanan çocukları yanlış bir şekilde halk sağlığı düşmanı olmakla suçlamaktalar.

Yaratılan bu çılgın aşı sevdasının yükselttiği adrenalinden payını halka açık kitle fonlama siteleri bile almışa benziyor. Birkaç ay önce İndiegogo bundan böyle aşı-karşıtı projeler için para toplanmasına veya şirketin kendi deyimiyle gayribilimsel “sağlık kampanyaları”na izin vermeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene, çocuğu aşıdan sakat kalmış ve otizm geliştirmiş ebeveynlerin hikayelerinin anlatıldığı Vaxxed 2 adlı belgesel Indiegogo sitesi aracılığı ile $86,000’ın üzerinde para toplamıştı. Çok geçmeden, GoFundMe sitesi de aşı-karşıtı içeriği yasakladığını açıkladı.

CNN Business kanalının yayımladığı, Vaxxed (Aşılı) ve We Don’t Vaccinate! (Aşı Olmuyoruz!) adlı filmlere Amazon Prime Video bölümünde yer verdiği için Amazon şirketini alaya aldığı programın ardından şirket derhal bu filmleri yayından kaldırıverdi. Kısa süre önce de YouTube’ın rakibi Vimeo, ABD Yargıtay’ının Bruesewitz vs. Wyeth davasında (davacı Bruesewitz, davalı Wyeth ilaç şirketi) verdiği aşılar “kaçınılmaz olarak güvenli değildir” kararını destekler yöndeki bilimsel kanıtları ortaya koyan videoları kanalından temizleyeceğini beyan etti. Vimeo’nun avukatı Michael Cheah, şirket adına kaleme aldığı beyanatta şöyle söylüyordu: “Aşıların güvenli olmadığı şeklindeki hiçbir doğruluk payı olmayan iddialar bugün içinden geçmekte olduğumuz halk sağlığı krizinin baş müsebbibidir.” İlginçtir, Vimeo internet tarafsızlığının sıkı savunucularından olan bir şirket ve Trump’ın FCC’sini [federal komünikasyon komisyonunu] 2015 yılının nötralite (tarafsızlık) kanunlarını feshetmeye kalktığı için geçtiğimiz sene dava da etmiş bir şirket. Görünüşe göre Vimeo’nun konuşma özgürlüğü savunucusuyum diye yarattığı persona sırf görüntüden ibaret.

Aklı başında ve mantıklı düşünebilen her insanı durup bu federal sağlık kurumlarının aşıların güvenlik ve etknliği ile ilgili ortaya attıkları iddiaları sorgulamaya sevk edecek bilimsel kanıtları kamuoyunun görmesini sağlama çalışmalarını mutlak şekilde karartma ve çıkan sesleri boğma kampanyası ulusal çapta hızını almış gidiyor. Ve beklediğimizin çok ötesinde bir hız ve kolaylıkla yol aldıklarını söylemek lazım.

Bu makale için araştırma yaparken bile aşıların olumsuz etkilerini gösteren hakikate dayalı bilimsel yayın ve analizlere erişimin ne denli zorlaştırıldığını fark etmeden edemedik. O yüzden biz de aynı sorguları farklı internet arama motorlarından yaparak bir deneme yaptık, işe de Google’dan başladık. Neyi aratırsak aratalım, diyelim  “aşılı popülasyonlarda başgöstermiş kızamık vakaları”nı aratıyoruz Google’da, karşımıza yığınla aşı yanlısı propaganda çıktı. İlk başta listelenen sonuçların tamamı (federal) devletin bilgilendirme sitelerine çıkıyor, onun hemen peşisıra da Wikipedia geliyordu. Diğer yandan, DuckDuckGo ve StartPage gibi şifreli ve ilkelerinden taviz vermemiş arama motorlarında yaptığımız sorgularımızda karşımıza filtrelenmemiş referanslar ve hakiki hakemli yayınlar hemen çıkıyordu. Daha evvelki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi Wikipedia artık tıbbi ve sağlıkla ilgili konularda Google’la uygun adım marş yürümekte olan bir kanal.

Wikipedia Vakfı aşı konusunda resmi bir tavır almaktan uzak duruyor. Dışarıya verdikleri biz açık kaynaklı bilgi kaynağıyız imajı gereği ise normalde, bu tarz konuları gönüllülük esasına göre çalışan Wikipedia editörlerinin kendi aralarında tartıp biçip ne yazılacağına öyle karar vermeleri gerekiyor. Lakin aşı ile alakalı sayfalarına daha şöyle bir baktığınızda bile Wikipedia’nın ne derece yanlı olduğunu apaçık görüyorsunuz. Araştırmada biraz daha derine indiğinizde ise ansiklopedinin basbayağı aşı yanlısı kurum ve kuruluşların, federal sağlık birimlerinin ve ilaç sanayiinin propaganda kolu olarak çalıştığı sonucuna varmanız işten bile değil. İşin en endişe verici yanı konu başlıkları için girilmiş içerik ve bunlara sağlanan referanslar da değil, olay aşıların güvenli ve etkili olmadığını ortaya koyan önemli bilimsel verilerin hiçbirinin bahsinin dahi edilmiyor oluşu. Böyle olunca, konuyu Wikipedia’dan araştıranlar ağızlarına çalınan belki bir kaşık hakikat varsa, bunu halkı ülke çapında ilan edilmek istenen kanunen mecburi aşılama uygulamalarına rıza göstersinler diye endoktrine etmeye ant içmiş kazan dolusu Skeptik evanjelistliği örneği ile birlikte yutmuş oluyorlar. 

Federe devlet ve bireysel eyaletler nezdinde aşıları kanunen mecburi hale getirmek için verilen kanun önerilerini meclisten geçirme gayretinin, özellikle de bu sene görülen kızamık vakalarından sonra zirveye çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Kamuoyundan ve büyük ihtimalle eyalet senatolarından da gizlenmekte olan gerçek ise, görülen kızamık vakalarının birçoğunun kızamığa karşı tam aşılı bireyler arasında başgösterdiği, hatta vakaların ortaya çıkmasında kısmen de olsa bizzat aşı tipi virüsün rol oynamış olduğunu gösteren sağlam bilimsel kanıtların olduğu. Alliance for Human Research Protection adlı birliğin kurucusu Vera Sharav araştırmalarıyla, CDC’nin o dönem ve bugün de bu problemin tamamıyla farkında olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Journal of Clinical Microbiology (Klinik Mikrobiyoloji Dergisi) daha ancak 2017’de CDC’nin ulusal çapta haber olan 2015’teki Disneyland kızamık salgınında hasta düşenlerle ilgili gerçeği bildiğini ifşa edecek çalışmayı yayınlayabildi. Buradaki kızamık vakalarının “bir kısmının aşıdan kaynaklanmış” vakalar olduğunu ortaya koyan çalışmayı yapan kişi, CDC’nin ‘Viral Hastalıklar Birimi’nde çalışan Rebecca McNall adında bir yetkili. Çalışma şöyle diyor:

Aşı McCartizmi. Sorun Ya Aşı Paradigmasının Bizzat Kendisindeyse?

“2015 yılında Kaliforniya’da ortaya çıkan kızamık salgınında, şüpheli vakaların büyük bölümü yeni aşılanmış bireylerdeydi. ABD’de 2015’te alınan 194 kızamık virüsü numunesinin gen dizilimine bakıldığında, bunların 73’ünün aşıda kullanılan virüsün genetik dizilimine sahip olduğu tespit edildi.”

CDC’nin bu bulguyu adı gibi bilmesine rağmen basından da halktan da iki yıl boyunca saklamış olmasının sebebi, bireylerin aşı yaptırmamak için kullanabildiği ‘tıbbi ret hakkı dışındaki’ ret haklarının eyaletlerce ellerinden alınabilmesi ve aşıları kanunen mecburi hale getirecek yasaların hazırlanıp eyalet senatolarından geçirilebilmesi için zaman kazanmaktı. Clinical Infectious Diseases (Klinik Enfeksiyon Hastalıkları) dergisinde daha önce yayımlanmış yazarları arasında CDC ve New York eyaleti sağlık bakanlığından yetkililerin olduğu çığır açıcı bir yayında da, New York City’de 2011’de başgöstermiş kızamık vakalarının aşılı ve kızamık için koruyucu olduğu kabul edilen antikor seviyelerine sahip bir kadın tarafından başlatılmış olduğu ortaya koyulmuştu. Araştırmacıların vardığı sonuç, kızamık aşısının hem aşıyı olan kişiyi hem de çevresindekileri enfekte edebileceği idi. Bu seneki kızamık vakalarının acaba kaçı KKK aşısından? CDC biliyor cevabını, fakat hastalardan alınan kızamık virüslerinin gen sekansları şu an kilit altında, saklanıyor.

Bazı eyaletlerde dini ve felsefi aşı ret haklarını geçersiz kılan gaddar aşı yasalarının kanunlaştırılmasının ardından tıbbi ret hakkı başvuruları bir anda artınca yetkililer de alarma geçmiş bulunuyor. Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı, yani KKK (MMR) piyasadaki belki de en korkulan aşı, bir diğeri de HPV aşısı Gardasil. Son on sene içinde ABD’de kızamık ölümü olarak bildirimi yapılmış tek vaka bulunuyor, bunda da hastanın tıbbi öyküsünden kızamığın ölümde gerçekten rol oynayıp oynamadığı yahut oynamışsa da tam olarak ne tür bir rolü olduğunun anlaşılamamış olduğunu görüyoruz. İkinci kızamık ölümü de bu sene gerçekleşti. On seneden uzun bir süre zarfında vahşi (doğal) kızamık virüsü kaynaklı iki ölüm. Halbuki devletin Aşı İstenmeyen Etki Bildirim Sistemi’ne (VAERS) 31 Mart 2018 tarihi itibariyle kızamık aşısı için bildirimi yapılmış 89.355 reaksiyon, hastane yatışı, incinme ve ölüm vakası kayıtlı. Bu sayıya 445 aşıya bağlı ölüm, 6196 hastane yatışı ile 1657 ağır sakatlanma da dahil. VAERS sisteminin kusuru, aşıya bağlı istenmeyen etki bildiriminin mecburi tutulmadığı, pasif bir sürveyans (izlem) sistemi olması. CDC, VAERS sistemin ideal olmadığını, bir senede yaşanmış aşıya bağlı yan etkilerin ancak yüzde 10 kadarını yansıttığını kabul ediyor. Dolayısıyla burada yalnız KKK aşısı için, muhafazakar bir tahminle aşağı yukarı 803.000 incinmeden söz ediyoruz demektir. Harvard Üniversitesi’nce yapılmış çalışmanın sonuçlarını takip edecek olursak, aşıya bağlı incinmelerin ancak yüzde 2 kadarının sisteme bildiriminin yapılmakta olduğu çıkarımlarından hareketle gerçek yan etki sayısının bundan çok daha yüksek olduğunu düşünmemiz gerekir. Lakin bu bilgilerin hiçbirini Wikipedia’nın kızamık aşısı sayfasında bulamazsınız.

Kaliforniya Eyaleti’nden Senatör Richard Pan gibi ilaç endüstrisinin bağışlarıyla seçilmiş eyalet temsilcileri şimdi tıbbi nedenlerden dolayı aşı muafiyeti alanların sayısı arttı diye çocuk doktorlarını ve diğer hekimleri suçluyorlar. Bu kişi ve destekçileri irrasyonel bir biçimde, doktorların sırf aşıdan haklı olarak korkan anne-babaların gönlü olsun diye aşı muafiyeti dağıttıklarını ileri sürüyorlar. Pan bu yüzden giriştiği Stalinvari haçlı seferiyle şimdi de hasta bakan hekim ve çocuk doktorları karşılarındaki hastanın aşıdan muaf tutulup tutulmaması gerektiğine kendi karar veremesin diye yasa geçirmeye çalışmakta. Dini ve felsefi aşı ret hakları ellerinden alınmış ailelere, doktorlarından çocuklarının potansiyel aşı hasarına yatkın olup olmadığını tıbben değerlendirmelerini istemekten başka çare bırakılmamış olduğu düşünülebilir oysa.

Kişinin kızamık aşısından muaf tutulmasını grerektirecek tıbbi durumların listesine bir bakalım. Bunlar Merck’ün ProQuad marka KKK/varicella (su çiçeği) aşısının prospektüs broşüründe sıralanmış olanlar: önceki bir KKK aşılamasından sonra alerjik reaksiyonlar veya anafilaksi yaşamış olmak, jelatin ve neaomisin alerjisi bulunmak (KKK aşısında kullanılan maddeler bunlar), immün sistemi baskılayıcı ilaç tedavisi görmekte olanlar, gebeler ve gebelik planlayanlar, lösemi, lenfoma, kan diskrazisi (kan bozukluğu/hastalığı), kan plazması ve kemik iliği bozuklukları olanlar,  ateşli solunum yolu hastalığı veya aktif ateşli enfeksiyonu olanlar, durumu ağırlaşmış AIDS hastaları ve ailede kalıtımsal veya konjenital immün yetmezlik durumu olanlar. Ve fakat bunları Wikipedia’dan asla öğrenemezsiniz, zira Wikipedia’ya göre bu aşı için tek kontraendikasyon gebelik veya emziriyor olmak.

Wikipedia’daki aşı yanlısı Skeptik editörlerin sözlükteki konu maddelerini aşı üreticisi özel firmaların bariz propagandasına dönüştürmek için tarihi gerçeklikler, aşılarla ilgili tıbbi bilimler ve uygulamadaki federal aşı politikaları ile ilgili bilgileri kasıtlı olarak çarpıttığı birkaç örnek öne çıkmakta. 1986’da Başkan Reagan’ın onayladığı Çocuk Aşılarına Bağlı İncinmeler için Ulusal Tazminat Yasası (NCVIA) için bakalım Wikipedia ne diyor: 

“Yasanın savunucularına göre halk sağlığının güvenliği, yasa geçtiği dönemde ilaç firmalarına karşı hızla arttığı görülen bireysel tazminat davaları yüzünden ülkeye zamanlı ve yeterli aşı üretiminin sekteye uğraması ihtimali beliren ilaç firmalarının maddi bakımdan güvence altına alınmasına bağlıdır. Enfeksiyonel hastalıklara karşı aşılama yapmak, kalıcı sakatlık ve hatta ölümle sonuçlanabilecek bulaşıcı hastalıklar karşı koruma sağlamaktadır. Aşılar enfeksiyon hastalıklarına bağlı morbiditeyi (hastalanma oranlarını) azaltmıştır; örn.çiçek hastalığında, kitlesel aşılama programları bir zamanların bu ölümcül hastalığının kökünü kazımıştır.”                                                                                                                

Bakar bakmaz bu paragrafın NCVIA ile pek hatta hiçbir ilgisinin olmadığını görebiliyorsunuz. Wikipedia’da sık rastladığımız, bilgi almaya gelen okuyucuyu afallatıp derhal aşı rejimine ve Skeptisizmin aşırı uç görüşlerine itimat telakkisine girişmeye yarayan halkla ilişkiler metinleri bunlar. Bu madde ayrıca Reagan’ın neden böyle bir kanunu yürürlüğe koyduğuna dair de asıl önemli mesajı es geçiyor; çünkü ülkede o dönemin  tıbbi konsensusu aşıların ağır sakatlık ve hatta ölümlere yol açmakta olduğu ve her geçen gün sayısı artan davalar yüzünden aşı endüstrisi kar edemez hale gelmiş durumda. 

Image result for dr. paul offit

Bugünün DTaB aşılarında kullanılan aselüler (hücresiz) veya ölü pertussis (boğmaca) bakterisi, eskinin tam hücre pertussis toksini ile yapılan DTB aşısından çok daha güvenli bir profile sahip. Lakin korumada daha az başarılı. Öyle olunca da bugn, eskinin o hayli sorunlu ve türlü istenmeyen etkilere yol açan canlı tam hücre pertussis (boğmaca) aşısının yeni versiyonu devreye girsin mi girmesin mi tartışmaları yaşanmakta. Ülkenin aşı konusunda görüşlerine en çok başvurulan, Wikipedia’nın Skeptiklerince kahraman kabul edilen Dr. Paul Offit (üstte) “güvenlik çekinceleri” nedeniyle tam hücreli boğmaca aşısı geri gelmesin şeklinde görüş bildirmiş olmasına rağmen tartışma gündemdeki yerini koruyor. Ve son zamanlarda boğmaca vakaları, boğmaca için tüm aşı dozlarını almış çocuklarda görülmeye başlamış durumda. Bu durum kısmen, pertussis bakterisinin şu an kullanımda olan aşının işlemediği yeni bir suşunun ortaya çıkmış olmasından kaynaklanıyor. Bu suşun ilk tespit edildiği yer olan Avustralya’daki araştırmacılara göre bu bir, gereğinden fazla yapılan aşılama nedeniyle enfeksiyonel hastalıkta mutasyon meydana gelme vakası.  

Tam hücreli aşı korkunç kötüydü. İlaç şirketlerinin aşıdan zarar görenlere ödemek durumunda kaldığı yüksek tazminatlar nedeniyle riskli hale gelen aşı geliştirme ve üretme işi, firmalar için yapılan yatırımı karşılamamaya başlamıştı. Hakemli araştırmalar tam hücreli boğmaca aşısının diğer tüm aşılardan çok daha ağır reaksiyonlara yol açtığını, bunlar arasında hipotonik-hiporesponsif ataklar [şok veya kollabs benzeri durum], ateşli/ateşsiz konvülsiyonlar ve beyin iltihabı (ensefalit, ansefalomiyelit ve ensefalopati olarak da bilinir) olduğunu ortaya koymuştur. 1981’de FDA’in fonladığı ve UCLA (Kaliforniya Üniversitesi) araştırmacılarının yürüttüğü bir araştırmaya göre DBT aşılaması sonrası konvülsiyon (havale/nöbet) her 875 uygulamada 1 görülmekteydi. Tahrip gücü yüksek bu aşının yarattığı sonuçları konu alan DPT: Vaccine Roulette (DBT: Aşı Ruleti) adlı televizyon belgeseli ödül aldı. Bu filmden ilhamla kurulan Ulusal Aşı Bilgilendirme Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun Amerikan Meclisi’ne baskıları sonucu tam hücreli aşı kullanımdan kaldırılarak yerine, beyin ve sinir sistemi hasarı gören ve hayatını kaybeden çocuk sayısı aşırı yükselince tam hücreli aşıyı askıya alıp 1981’de kendi geliştirdiği hücresiz aşıyı devreye sokan Japonya’nın aselüler (hücresiz) aşısı alındı.

Bu tarihsel gerçekler ortada dururken, Wikipedia’nın tam hücreli boğmaca aşısının riskleri konusunda yapmış olduğu bu yanlış bilgilendirme (mezenformasyon), bizce tıbbi hatalı uygulama suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Aksi yöndeki ciltler dolusu kanıtla taban tabana zıt bildirimlerin yer aldığı Wikipedia’da yazanlara devam edelim:

“O dönemde de nedensel ilişki kuran hiçbir çalışma olmadığı gibi, daha sonra düzenlenen çalışmalar da DBT aşısı ile kalıcı beyin hasarı arasında hiçbir türden ilişki olmadığı yönünde sonuç bildirmiştir. Aşıdan dolayı oluştuğu iddia edilen beyin hasarının sonradan, süt çocuklarında görülen epilepsi olduğu anlaşılmıştır.”

Hatta Wikipedia’nın referans olarak verdiği bir kaynak, boğmaca aşılaması sonrası gelişen havale nöbetlerinin aşıyla alakası olmayan, kişide “mevcudiyeti bilinen veya bundan şüphe edilen bir nörolojik bozukluk”tan kaynaklanabileceğini ileri sürüyor.

Ve fakat daha güvenli profile sahip DTaB aşısına baktğınızda aşıya bağlı oluşan sakatlanmalarda başı çektiğini görüyorsunuz. 1990 yılından itibaren VAERS veritabanına bildirimi yapılmış boğmaca aşılamasına bağlı ağır reaksiyonların sayısı 2018 Haziran ayı itibariyle 150.043’e ulaşmış durumda ve bunların yarısı üç yaş altındaki çocuklarda oluşmuş. Bahsi geçen aşı incinmeleri arasında 2745 ölüm var, bunların da yüzde 90’dan fazlası yine küçük çocuklar. Kızamık gibi bunda da VAERS istatistiklerinden gerekli hesaplamayı yaptığınız takdirde boğmaca aşısının yarattığı ziyanın daha gerçekçi boyutlarını görmüş olursunuz. Ve yine, tam da beklenileceği gibi, kaynağı CDC olan bu bilgilerin hiçbiri Wikipedia okuyucuları ile paylaşılmamakta.

Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales’in sıkı aşı taraftarlarından olduğunu gösteren bazı emareler de var. Quora’da 2013’te yaptığı paylaşımda Wales, İngiliz gazetesi The Guardian’ın İngiltere’de yaşayan yaşlı nüfusta grip aşısı olanlar yüzde 50’nin altına düştü diye yazdığını söylüyor. “Aşıyı reddeden o yüzde 50’nin acaba ne kadarı”, diyor Wales, “bu sahte remedinin [soğuk algınlığında kullanılan popüler bir homeopatik ilacı kastediyor] kendilerini koruyacağına inandı da yaptırmadı aşıyı?”. Federal sağlık birimleri ile özel aşı şirketlerinin, lobiciler ve bunların halkla ilişkiler firmalarının Wikipedia’da aşı ile ilgili  sayfaları tekellerine alıp içerik dikte etmesinde Wales’in kişisel payı nedir, bilmiyoruz. Fakat ansiklopedide sadece aşı yanlısı propagandaya hizmet eden referansların kullanılmakta olduğu (cherry-picking) gözden kaçacak gibi değil. Wikipedia’nın örtülü aşı halka ilişkiler çalışmalarına ters düşen bilimsel kaynaklar hiçbir şekilde ansiklopedide yer bulamıyor. Aşı olmak istemeyenlere yönelik çok sert eleştiriler ise ansiklopedi sayfalarında sansürsüz kabul görüyor. Kesin olan bir şey var ki, o da Wales’ın Skeptik hareketin sadık takipçisi, sağlıkla ilgili çoğun sayfanın, bilhassa konvansiyonel tıp haricindeki tıp dalları hakkında olanların kontrolünü elinde bulunduran Skeptik editörlerin de baş destekçisi olduğu. Ülkede aşıların kanunen mecburi hale getirilmesi için en yüksek perdeden ses veren Skeptiklerden Paul Offit, David Gorski ve Stephen Barret’i Wikipedia sayfalarında sık sık muteber kaynak olarak atıfta bulunulurken görüyoruz. 

Google ve Wikipedia arasındaki hısımlık, sağlık konularında internet ortamının gözlem altında tutulabilmesi için her iki tarafın ortaklaşa gayretiyle internet trafik istatistiklerini toplamaya kadar gitmiş bulunuyor.  Örneğin, uygulamaya konan Google Grip Trendleri projesi “grip için yapılan aramaları aramanın yapıldığı bölgedeki grip salgınlarına korele ederken” aynı anda Wikipedia’dan griple ilgili sayfaların okunma oranlarını izliyor. Grip sezonunda okuyucu doğrudan Wikipedia’nın yanlılıktan kırılan, grip aşısı ile ilgili-aralarında aşının güvenlik karnesi ve yarattığı istenmeyen etkilerin de bulunduğu-gerçeklerin  açıkça çarpıtıldığı sayfalarını görüyor. Wikipedia’daki “İnfluenza (Grip) Aşısı” sayfasında bu aşının içinde hala etilcıva, yahut timerosal bulunan tek aşı olduğu bilgisi geçmiyor. Yer verilen istenmeyen etkiler ise tek tük ve sadece aşının tavuk yumurtasında kültürleniyor olmasından kaynaklı alerjik reaksiyonlar ile Guillain-Barre Sendromu (GBS), yani kol ve bacaklarda geçici veya kalıcı felç oluştrabilen bir tür otoimmün hastalığın bahsi var.

Wiki sayfası referans olarak da CDC’nin “modern grip aşıları üzerine yapılan çoğu araştırmada Guillain-Barre sendromu ile ilinti görülmemiştir,” iddiasını gösteriyor. Bu iddia, aşı reaksiyonlarının kaydının tutulduğu devlete ait veritabanlarında Genetic Centers of America, MedCon Inc ve IMUNOX tarafından yürütülmüş ve GBS’nin grip aşısının gayet sağlam bir şekilde belgelenmiş yan etkisi olduğunu ortaya koyan bağımsız analiz sonuçlarına ters düşüyor. 1976’nın olmayan “domuz gribi” salgınında yaşanan meşhur grip aşısı faciasından da hiç bahis yok. Başkan Ford zamanında federal kurumların pompaladığı grip salgını korkutmacası yüzünden 50 milyon Amerikalı gereksiz yere aşılanmıştı. Nüfusu yeni tip bir domuz gribi virüsünden korumak şöyle dursun, 137 milyon dolarlık aşı programı salgın boyutunda GBS vakaları yaratmıştı. Gripten ölen ise yalnız 1 kişi vardı, o da New Jersey’deki Fort Dix karargahındaki bir askerdi ve bu vakadan tutup ülke çapında koca bir panik dalgası yaratıldı. Başkan Ford’un bu fiyaskosunun ortaya çıkardığı tablo aşıdan çeşitli şekillerde zarar görmüş 4000 kişi idi ki bunların arasında 500’ü aşkın GBS vakası ile açılmış 1384 tazminat davası da vardı. 1979’da ‘60 Dakika’ programından Mike Wallace’ın ortaya çıkardığı korkutucu gerçek ise, 1976’nın domuz gribi aşısının halka verilmeye başlanmadan önce hiçbir şekilde saha deneyine tabi tutulmamış olduğu idi. İlaç ve ecza lobisini hoş tutmak için federal devlet birimlerinin ne kadar ileri gidebileceğine dair–tıpkı Merck’ün Gardasil aşısında olduğu gibi doğru dürüst test bile edilmemiş aşıları ruhsatlandırmak gibi– sağlam bir uyarı olmalı bu.

Sonuç olarak, halk sağlığını ilgilendiren bu meselede güvenilir ve dengeli bir şekilde gerçekleri ortaya koyabilmek için atılabilecek en sorumlu ve bilimsel olarak geçerli adım, dört grup halinde  çocuk nüfusta yürütülecek bir araştırma olacaktır. Bu araştırmada bir grup çocuk CDC’nin şu anki aşı takvimi gereğince aşılanacak, bir diğeri bilimsel geçerliliği olan inert (etkisiz) salin plasebo alacak, üçüncü grup hiçbir aşıyı olmayacak ve dördüncü grup enfeksiyonlara karşı vücudun doğal bağışıklık sistemini güçlendirmek üzere tasarlanmış bir beslenme protokolü uygulayacak. 

Üç yıl boyunca takip edilecek çocuklar her altı ayda bir tetkikten geçirilecekler. Bu çalışmanın federal devlet kurumları ve özel şirketlerle çıkar ilişkisi bulunmayan bağımsız araştırmacılarca yürütülmesi ve aralarında toksikolog, immünolog, çocuk doktoru, nörolog ve gastroenterologların bulunması lazım. Bu çalışma ortaya konulmadığı müddetçe federal ve eyalet nezdinde devletin idari kurumları, medya ve bilim camiası kerameti kendinden menkul bir özgüvenle çıkıp aşıların halk sağlığının en önemli bileşeni olduğu, hem hastalıktan koruduğu hem de hiçbir zarar vermediği gibi mesnetsiz iddialarda bulunmaya devam edecekler. Ve Wikipedia da, Skeptisizm hareketinin bilimsel materyalizminin bir numaralı propaganda tarikati olarak bizlerin düşüncelerinin tehlikeli ve geçersiz bilgiler olduğunu yaymaya devam edecek.

Richard Gale, Progressive Radio Network Baş Yapımcısı, biyoteknoloji ve genomik endüstrilerinde Üst Düzey Araştırma Analisti geçmişi var. 

Dr. Gary Null, Bilim doktoru, alternatif sağlık ve beslenme üzerine ABD’nin en uzun süreli radyo programını hazırlayıp sunmaya devam etmekte, yapımcısı olduğu çoklu ödül sahibi belgeseller arasında The War on Health (Sağlığa Açılmış Savaş), Poverty Inc (Fukaralık A.Ş.) ve Silent Epidemic (Suskun Salgın) bulunmakta.